12. 4. 2020

Cesta bezpodmínečné Lásky

Bezpodmínečná láska je skutečná láska bez hranic, jakéhokoliv omezení, naprostá svoboda. Především je to láska bez emocí a pocitů, to znamená božská. Je a stále existuje hluboko v nás především v oblasti psychického a duchovního srdce. Vlevo od hrudní kosti je fyzické srdce, uprostřed psychické a vpravo duchovní. Kdysi jsem nedokázal vysvětlit, proč ten nebo ta nemá doopravdy rád-a, když skálopevně tvrdí a je pevně […]

 96 celkem přečteno

12. 4. 2020

Sedm stupňů duchovního vıvoje

Na duchovní cestě prochází člověk různými fázemi z nichž se každá vyznačuje svým specifickým charakterem. Jejich rozpoznání nám může otevřít cestu k vyšším úrovním, jež nás vedou k dokonalosti. 1 První fáze se vyznačuje nevědomostí či úplnou absencí poznání, někdy dokonce i absencí znalostí týkajících se skutečné povahy reality a ducha. V této fázi se nachází většina lidských bytostí dnešní doby, bytostí, které slepě omezují […]

 74 celkem přečteno

12. 4. 2020

Milování a meditace

Vztah mezi fyzickým aktem lásky a meditací nemusí být na první pohled tak patrný, nicméně existuje a je velice silný. Pokud k milování přistupujeme jako k mystické zkušenosti, stane se z něj opravdu forma jógy či meditace. Je to proto, že mezi milenci, kteří se opravdově milují, dochází během milostného spojení k úplnému „pohlcení“ jejich myslí ve skutečný a přímý prožitek lásky. Dostáváme tak skutečně […]

 93 celkem přečteno

12. 4. 2020

Meditace sebedotazováním

„Nejdůležitější odříkání je odříkání vnitřní. Jestliže se vnitřně nezřekneš, zůstanou tvé snahy při vnějším odříkání bezúspěšné. Vzdej se především svých špatných vlastností a odstraň ze své vnitřní cesty kameny ega, hněvu, žádosti a zášti.“ Meditace sebedotazováním (Self-Inquiry Meditation) je jednou ze součástí systému „Jóga v denním životě“. I koncentrační a meditační cvičení jsou v tomto systému rozčleněna do jednotlivých dílů, stejně jako ásany a pránájáma. […]

 98 celkem přečteno

12. 4. 2020

Co je Jóga?

Co je jóga? Slovo jóga znamená spojení, sjednocení, rovnováhu a vyváženost. Je známé po celém světě a užívá se v mnoha významech. Označuje filozofii, duchovní nauku či náboženství, používá se pro tělesná a duchovní cvičení. Rozumí se pod ním i určitý způsob života. Jóga je naukou o těle, mysli, vědomí a duši. Znalost anatomie a fyziologie lidského těla využívá jóga v propracovaném systému tělesných cvičení […]

 94 celkem přečteno

12. 4. 2020

Bhaktijoga cvičení – Eduard Tomáš

Vážení přátelé, mám za to, že většina lidí na této planetě, pokud se vůbec zajímá o duchovní život, žije dnes v přibližně stejné racionální sféře. Proto vám nabízím a radím ze své zkušenosti: zkuste si sami tuto zbožnou hru jako kdysi já. Budete stejně překvapeni sympatickou božskou rezonancí, odpovědí na tuto hru a přímou účastí vysokých duchovních sil na ní. Můžeme si to zkusit hned. […]

 73 celkem přečteno

12. 4. 2020

Otevření se Duchu

Otevření se Duchu Rozlišili jsme čtyři fáze v přeměně vědomí založeného na egu k vědomí založenému na srdci: 1. Být nespokojení s tím, co vám vědomí založené na egu nabízí, touha po něčem jiném: počátek konce. 2. Uvědomění si svých vazeb na vědomí založeném na egu, rozpoznání a uvolnění emocí a myšlenek, které s tím souvisí: střed konce. 3. Nechání starých energií založených na egu […]

 92 celkem přečteno

12. 4. 2020

Vnitřní pozornost – taky trochu legrace..

Všude se jen píše o duchovních praktikách, jak meditovat a podobně, ale nikde není napsáno, že i takováto praxe může přinášet trochu legrace do duchovního směru a taky spousty poučného, které z této legrace vyplývá.. Spousta hledajících už ví co je vnitřní pozornost,ví už jak tuto pozornost udržovat a jak duchovní praxi v pozornosti praktikovat. Tento článek není o praxi ale o výsledcích praxe z […]

 68 celkem přečteno

12. 4. 2020

Studna božské energie

Přepis prožitku žáka, jen si to přečti ale nesmíš na tom lpět, veškeré prožitky jsou pouze prožitky mysli a pokud vše zase zmizí, bylo to jen ego. Večer než jsem šel spát, položil jsem v na ni ruce, jako vždy a nechal jsem energii proudit.. bylo jí dobře, mě to navíc pomáhá v meditaci.. když na ní takto položím ruce, upadám hlouběji.. zjistil jsem že […]

 88 celkem přečteno,  1 dnes přečteno

12. 4. 2020

Nikdo se nedívá

Ego které se dívá na celý svět do té doby,než ho odstraníme je naší překážkou osvícení. Lze ho ale vnitřní pozorností omezit a úplně odstranit. V této fází vnitřní pozornosti vznikají vnory do JÁ, jsou to stavy, kdy ego dočasně mizí, ale pak se opět vrátí, kdy ještě není vnitřní síla pozornosti tak velká, aby ho trvale odstranila. A o tomto je tento článek. Ráno […]

 87 celkem přečteno