Rubrika: Křesťanství

23. 11. 2020

Ježíš Kristus

′′ Kdybych žil v Palestině, za dnů Ježíše Nazaretského, umyl bych mu nohy, ne slzami, ale krví svého srdce!“ ~ Swami Vivekananda ′′ Některé z prvních lidských bytostí, v nichž se nové vědomí naplno objevilo, se staly velkými učiteli lidstva, jako je Ježíš, ačkoli jejich učení bylo velmi nepochopeno, zejména když se změnily v organizované náboženství. Byly to první projevy květu lidského vědomí. Byl Ježíš […]

8. 10. 2020

Když se ptali Ježíše

Když se ptali Ježíše, jak se modlí, odpovídal : „Já se nemodlím, já se svým Otcem hovořím. Jsem jím naplněn, je ve mně, je mimo mne, je všude. Mluvím s ním stále, celý můj život je tím, čemu vy říkáte modlitba. Rozdíl mezi moji promluvou a vaší modlitbou tkví nikoliv ve slovech samotných, ale v jejich obsahu; v přístupu k němu. Bůh mi není jen […]