Tag: Cesta bezpodmínečné Lásky

12. 4. 2020

Cesta bezpodmínečné Lásky

Bezpodmínečná láska je skutečná láska bez hranic, jakéhokoliv omezení, naprostá svoboda. Především je to láska bez emocí a pocitů, to znamená božská. Je a stále existuje hluboko v nás především v oblasti psychického a duchovního srdce. Vlevo od hrudní kosti je fyzické srdce, uprostřed psychické a vpravo duchovní. Kdysi jsem nedokázal vysvětlit, proč ten nebo ta nemá doopravdy rád-a, když skálopevně tvrdí a je pevně […]

 61 celkem přečteno