12. 4. 2020

Cesta bezpodmínečné Lásky

Od cesta

Bezpodmínečná láska je skutečná láska bez hranic, jakéhokoliv omezení, naprostá svoboda. Především je to láska bez emocí a pocitů, to znamená božská. Je a stále existuje hluboko v nás především v oblasti psychického a duchovního srdce. Vlevo od hrudní kosti je fyzické srdce, uprostřed psychické a vpravo duchovní. Kdysi jsem nedokázal vysvětlit, proč ten nebo ta nemá doopravdy rád-a, když skálopevně tvrdí a je pevně přesvědčen-a, že má. Snad proto jsem si vytvořil svůj systém. Tvoří ho dvanáct vrstev, pater, oblastí, které jdou od povrchu do velké hloubky v oblasti psychického a duchovního srdce – srdeční čakry. Šest emocionálních, šest bez emocí. Např. Třetí vrstva je oblast zamilování, šestá obsahuje nejsilnější a nejbolavější emocionální zážitky. Podle toho, na jaké vrstvě máme vztah, můžeme velmi dobře rozeznat jeho kvalitu a opravdovost. Do šesté vrstvy je to stále emocionální láska. Může být i krásná, obohacuje, dává hodně, ale je dočasná, pomíjivá. Jednoho dne pozitivní emoce odezní a nezbyde nic, než prach a popel – bolest a utrpení. Je to tedy především láska psychofyzická, která lidi svede dohromady, aby zachovali rod, rozmnožovali se. Když splní tento úkol, stane se zbytečnou a končí, v průměru vydrží dnes kolem sedmi let. Řadu existencí prožívají dvě bytosti tuto lásku, až ji jednou jsou schopni překročit a jít dál a začnou se spolu učit lásku bez emocí a pocitů. Je to dlouhodobý proces tvrdého, často emocionálně bolavého výcviku.

Je to proces lidské evoluce, vývoje lidského ducha, bytosti. Pak v jednom životě je dvojice schopna postoupit do vyšších vrstev lásky – tentokrát Lásky Boha. Na sedmé až dvanácté vrstvě se dají rozeznat kvalitní, pevné a velmi staré (tisíce let) vztahy. A nejen mezi mužem a ženou, bytost je bezpohlavní, učí se žít na zemi v obou pohlaví, jinak by nerozuměl tomu druhému. Jen třeba vědět, ne vždy to souvisí s tím, jestli budou spolu žít, to záleží na tom, jak se „dohodli“, než šli spolu na Zem. Celý nesmírně složitý a dlouhodobý vývojový proces Lásky na Zemi mezi dvěma bytostmi končí sjednocením a ze dvou bytostí se stává jedna. Může to být i mezi více bytostmi. Oblast sedmé až dvanácté vrstvy je oblast psychospirituální lásky, lásky věčné, božské. Nejde nikdy skončit, rozdělit, zničit, vždy končí společnou cestou do Jednoty. Na druhou stranu je možno říci, že zatím naprostá většina partnerských vztahů je pracovní. Ve smyslu – nutí lidi pracovat na vztahu. Na Zem vstupujeme, abychom se učili Lásku. K tomu potřebujeme vytvořit vztahy s druhými bytostmi. Před početím, při vytváření plánu pro nový pozemský život, se bytosti, které spolu jdou tisíce let, dohodnou mezi sebou, jaký vztah potřebují vytvořit, tedy co se spolu budou prakticky na Zemi učit. Učí se to v dokonalém systému duality, který to vše umožňuje úžasným způsobem. Život na Zemí je dokonalý. Bytosti se dohodnou na různých variantách vztahů bez ohledu na budoucí pohlaví. Pak s tím ovšem mají někdy velké problémy! Důležité je, jestli se domluví na společné cestě pomoci jeden druhému – společném životě, až přijde vhodný čas. Pokud se nedomluví a na Zemi se pokusí spoulu žít, vztah dlouho nevydrží a stává se vždy zdrojem zbytečného utrpení (bez božího požehnání, marné lidské namáhání –bez našeho souhlasu je to jinak násilí!). Všechny vztahy, které spolu na Zemi vytváříme, jsou různorodou, rozličnou a jedinečnou cestou k bezpodmínečné Lásce, mohou trvat i tisíce let, než to dokážeme. Pochopil jsem jedno – vždy přicházíme na tento svět znova a znova, protože neumíme žít trvale věčnou Lásku a neustále opakujeme násilí, a tady v systému duality se ji učíme rozumět a žít vědomě – a velmi často skrz krutou bolest. Utrpení je Dar od Boha! Nutí nás neustále – nikdo nechce přece trpět – hledat řešení, jak se ho zbavit, jak žít bez utrpení. A proto právě utrpení, emocionální bolesti, věčná nespokojenost vedou k Lásce – ke štěstí, radosti, spokojenosti. Je to dokonalý systém, před kterým není úniku. Pracovní vztah partnerů končí, když dokáží spolu dojít na dvanáctou vrstvu. Pak může vzniknout staronový vztah bezpodmínečné lásky, naprosto jiný, mimo dosavadní realitu, zkušenost, mimo rozumové chápání. Nedílnou součástí této Lásky je naprostá svoboda. A to je to, co právě většina lidí není dosud schopna pochopit a ani není schopna přijmout. Jen představa takového vztahu vytváří tak krutou bolest, strach, že o milovanou bytost přijdu, že je mi nevěrná, atd, že to je schopen málokdo přijmout.

Proč to je? Především proto, že většina vztahů je vlastnická, majetnická, závislácká, naprosto nesvobodná. Žárlení, manipulace – jak toho druhého udržet, sekýrování – jak ho vyhecovat k nejlepšímu, hádky a boje o moc, o to, kdo prosadí své, zneužívání a manipulace se sexem, submisivnost, dominance atd. Je toho víc než dost, co vyvolává neustálou bolest, utrpení, trápení ve vztahu a proč lidé nemůžou být dlouhodobě spolu šťastni. Jen na krátký čas a pak je jim to „vzato“. Je to dokonalý systém. Je to úžasná cesta učení se Lásce. Proto bych byl rád, kdybych vám dokázal pomoci aspoň malinko vykročit nevratně na tuto cestu, stojí za to! Můžete začít třeba těmi nejkouzelnějšími a nejúčinnějšími třemi slovy – příjímám – odpouštím – děkuji Bůh tak činí neustále. Když se vám podaří je zakotvit pevně v sobě uvnitř psychospirituální roviny, změní se vám váš vztah ke každému blízkému člověku. Vím, že cesta bezpodmínečné Lásky, naprosté Svobody, je jediná možná cesta na Zemi, která dokáže trvale zbavit utrpení, všech bolestí vztahu. Dovolí žít ve stavu trvalého Přijímání, Odpouštění a Děkování . Děkování Bohu za jeho nekonečnou Lásku. Děkování všem bytostem