Rubrika: František Drtikol

7. 3. 2021

Nedělat rozdílu mezi maličkostmi a velkými věcmi

Nedělat rozdílu mezi maličkostmi a velkými věcmi. Tyto rozdíly jsou jen v mých myšlenkách, nikoliv ve skutečnosti. Jedině můj poměr k nim činí je buď malichernými, nebo velikými. Říkáme: Dům je veliký. To je chyba. Ve skutečnosti se skládá ze samých malých cihel nebo kamenů. Není dlouhé cesty. Ve skutečnosti když jdeme, děláme vždy jeden krok, ať je cesta sebedelší. – Pozoruje-li člověk svůj život […]

25. 1. 2021

Bůh je tam kam ho vpustíme

Ojedinělý popis prožití samádhi nahovořila Gabriela Filippi jako poděkování Fráňovi a pro inspiraci všem ,kteří vstoupili na cestu poznání. Mystik, fotograf, umělec, duchovní učitel. Je znám svou duchovní praxí východních učení, především buddhismu. Prováděl jógu, meditační praxi a studoval staré texty, jež později také přeložil do češtiny. Jeho obrazy,filozofické úvahy, popisy hlubokých mystických prožitků tu zanechal pro všechny hledající Boha či pravdu.  

10. 1. 2021

Zajímavý a svérázný je popis unikátního zážitku

Zajímavý a svérázný je popis unikátního zážitku, který pro mnohé znamená cíl duchovní cesty, jehož dosažení je však dáno mizivému počtu vyvolených: „A viděl Bůh, že je to dobré – tím jsem též začal…. Tedy, já nemám právo Mu kritizovat Jeho Dílo, nebo hanět neb tím opovrhovat. Tím jsem si ohromně zjednodušil celou moji cestu. Tedy začal jsem považovat vše za dobré, neboť On to […]

28. 4. 2020

František Drtikol – životopis

Drtikol se narodil v roce 1883 v Příbrami jako syn kupce. Přestože ho lákalo malování, ve kterém se již od dětství slibně rozvíjel, nechal ho otec po dokončení příbramského gymnázia vyučit z praktických důvodů fotografem. Hodnocení z učednických let říká, že po celou dobu učení se František choval mravně, věrně, poctivě a pilně příkázané práce povždy s chutí vykonval. Při dvanáctihodinové pracovní době to nebylo […]

28. 4. 2020

Citáty

„Každý čin, ať dobrý, nebo zlý, každá myšlenka, slovo, vyzáří do prostoru, opíše kruh a vrací se zpátky do bodu, odkud vyšel. Toť karma.“ „Když chci něco rozřešit, nebudu o té věci přemýšlet, budu o ní mlčet.“ „Mluví-li se o někom, ať už jakýmkoliv způsobem, tu jaksi se duše ztotožňuje s tou osobou a bere veškeré ty vlastnosti o kterých se mluví na sebe. A […]