5. 7. 2023

Postupné odpoutávání se od toho, co nás tady ovládá a od lidí, kteří jsou ovládáni

Od cesta

Energetické braní energie, jak z toho vystoupit. Zrcadlení lidí, kteří vystoupili. Tvoření si vlastní reality. Energetická práce na sobě.