Rubrika: Ramana Maháriši

15. 8. 2021

Bytí je Čiré Vědomí

Bytí je Čiré Vědomí. I když se člověk ztotožňuje s tělem, které je samo o sobě neživé, a samo neříká, “Já jsem tělo”, říká to něco jiného. To neomezené Bytí to nedělá. Kdo tedy? Falešné ‘Já’ vyvstává mezi Čirým Vědomím a tím neživým tělem a představuje se být něčím jako zjevením, přízrakem, fantomem. Ten fantom je ego nebo mysl nebo individualita. Všechna Posvátná Písma jsou […]

9. 6. 2021

Moudrému jako nevědomému

Moudrému jako nevědomému, oběma svět existuje. Nevědomému jsou míry světa mezemi skutečna. Moudrému je Skutečným to, co je základem světa, bez tvaru a bez mezí. Toť celý rozdíl mezi nimi. Šrí Ramana

25. 8. 2020

Není většího tajemství

Není většího tajemství, než je toto: „že jsouce sami Skutečností, snažíme se Skutečnosti dosáhnout“. Jednou přijde den, kdy se budeme smát svému minulému úsilí. To, co bude v den smíchu je i teď. Šrí Ramana Maharši

13. 4. 2020

Vím.Ale jak se vysvobodit??

Dotaz: Velmi těžce bojuji s učením Šrí Ramany o dosažení štěstí tázáním se ‚Kdo jsem Já‘. Přemýšlel jsem, zda by mně někdo zkusil pomoci porozumět tomu, co se ve mně děje. Intenzivně medituji o ‚Kdo jsem Já‘ každý den po dobu posledních sedmi let. Cítím, že mentálně, a svým způsobem i duchovně, jsem si vědom odpovědi. Zatím jsem ale v hluboké emocionální bolesti a ve […]

13. 4. 2020

Utrpení a mravnost

Paradoxy vlastní teistickým teoriím zaměstnávaly mysli západních teologů a filosofů celá staletí. Například, je-li Bůh dokonalý, proč na světě existuje zlo? Proč všemohoucí Bůh dopouští utrpení, když má moc je zničit jediným úderem? Šrí Ramana se těmto hádankám vyhýbal tvrzením, že svět, Bůh a jedinec, jenž trpí, jsou všechno výtvory mysli. Všechna náboženství nejprve postulují tři principy, svět, duši a Boha. Říkat, že se jediný […]

13. 4. 2020

Třicet veršů – (R. Maháriši: Kdo jsem já)

Upadéša saram 1/ Každá činnost přináší své výsledky. Tak stanovil Stvořitel. Je karma Bohem? Není, neboť není vědomá. 2/ I když výsledky činností pominou, zanechávají své zárodky, které v příslušné době vzklíčí a uvrhnou konajícího do oceánu karmy. Činnostmi nelze dosáhnout vysvobození (spásy). 3/ Avšak činy vykonávané bez lpění a jako služba Bohu očisťují mysl a ukazují cestu, která nakonec vede ke spáse. 4/ Uctívání, […]

13. 4. 2020

Tresť učení, Upadéšasára (Třicet slok)

1. Karman – co jsme kdy činili, mluvili a chtěli – nám zraje v osud: toť vůle vrchovaného. Je tedy karman sám božskou mocí? Nikoli, je sám o sobě jen neživou látkou. 2. Co karman způsobil, musí zaniknout; a přece konání zasévá sémě: proto se konatel vždy znovu noří do moře karmanu. Z karmanu neplyne osvobození. 3. Naopak konání bez žádostí a lpění, čistě z […]

13. 4. 2020

Teorie stvoření a skutečnost světa

Šrí Ramana se vůbec nezajímal nebo zajímal jen velmi málo o teoretickou stránku spirituality. Jeho hlavním zájmem bylo přivádět lidi k uvědomování si Já, a aby tohoto cíle dosáhl, trval často na tom, že praxe je důležitější než spekulace. Otázky teoretické povahy odmítal buď tak, že zůstával tichý, byly-li mu kladeny, nebo tím, že tazatele žádal, aby našel zdroj onoho „já“, jež otázku klade. Příležitostně […]

13. 4. 2020

Ten, který je bezejmenný

Jednoho dne vešla do staré haly Ramanášramu stará žena. Když se pokorně položila před Bhagavánem, podala mu list papíru. Takové listy často obsahovaly různé prosby nebo dotazy a bývalo zvykem stoupenců takto s Bhagavánem komunikovat. Nicméně tento případ se ukázal jiný. Ona stará žena žila ve městě, v silně poškozeném malém chrámu, a potřebovala peníze na jeho opravu. Za tím účelem někoho přiměla, aby jí […]

13. 4. 2020

Šest veršů s Ribhugíty

Šest veršů s Ribhugíty, které vybral Bhagavan Srí Ramana Maháriši 1.Pojem (představa) „jsem tělem“ je vědomım vnitřním orgánem (tj. myslí). Je také iluzorní samsárou. Je zdrojem všech bezpůvodních obav (strachu). Jestliže po něm nezbıvá ni stopy, shledáme, že vše je Brahman. 2.Vědomí „jsem tělem“ je prvotní nevědomostí, která je známa jako pevnı uzel Srdce (hridajagranthi). Zprvotní nevědomosti vznikají i pojmy bytí a nebytí. Zmizí-li bez […]