15. 8. 2021

Bytí je Čiré Vědomí

Od cesta

Bytí je Čiré Vědomí.
I když se člověk ztotožňuje s tělem, které je samo o sobě neživé, a samo neříká, “Já jsem tělo”, říká to něco jiného. To neomezené Bytí to nedělá. Kdo tedy? Falešné ‘Já’ vyvstává mezi Čirým Vědomím a tím neživým tělem a představuje se být něčím jako zjevením, přízrakem, fantomem. Ten fantom je ego nebo mysl nebo individualita. Všechna Posvátná Písma jsou založena na vzniku toho přízraku, jehož objasnění a odstranění je jejich úkolem. Současný stav je pouhá iluze. Její rozpuštění je cílem a nic jiného.

Bhagavan Sri Ramana Maharshi