Rubriky
Krincha

Život je radost

Když dokážete dát souhlas k „čištění“ své minulosti, může vám jednou skončit období bolestí, utrpení, začne mizet vše, co utrpení vytvořilo. Abyste tomu rozuměli –podle zákona vyrovnání – vytvoříte něco, co vyvolá bolest ve druhém, jako informace se to uloží především ve vás a může to přecházet i z jedné existence do druhé, dokud nejsi dostatečně silný, abys vydržel to „vyčistit“. Když to pak zvládnete vydržet až do konce, a může to trvat i mnoho let, nemusíte pak už trpět. Ale nesmíte už znova opakovat nic z toho, co jste dělali, ani myšlenkou, ani skutkem. To je cesta Lásky. Když najdeme odvahu a sílu ji nastoupit, musíme být bdělí a nechat se vést svými duchovními (vnitřními především) rádci, učiteli, pomocníky, anděly. Ti vám budou pomáhat, abyste se vše, co potřebujete, naučili, tak dlouho, dokud to nepůjde samo, tak jako přichází sama bolest, když dáte souhlas s „čištěním“. Tím vším dáváte zároveň souhlas žít s radostí, zprvu jakoby malé, krátkodobé, časem přibývající, zesilující, až jednou trvalé. Vše, co tady prožíváme, se děje s vaším souhlasem. I proto nemusíte zbytečně trpět. Bůh – Vesmír nikdy nedělá násilí. To si děláte sami. Učte se žít radost – jde to stále, cvičte tak dlouho pocit i myšlenku radosti, až to poběží samo – automaticky. Vše, co jste prožili v tomto životě, se dá změnit na radost, i to, co teď prožíváte, se může stát radostí. Radujte se i radostí druhých, protože je to i vaše radost. I když ještě zatím trpíte, skončí to a trpět přestanete.

To je naděje, která vám pomůže překonávat všechny překážky. Každému jednou skončí utrpení. Protože Bůh je Radost, jinak řečeno energie Boha jsou energie radosti. Jak můžeme rozumět radosti. Radost je stav, trvalý, věčný, určitých energií s informacemi Boží Lásky. Vývoj lidských bytostí je proces neustálého střetávání dvou tendencí – radosti a bolesti, štěstí a neštěstí, pláče a smíchu atd. Nikdo nechce trpět, žádná bytost. Proto hledá, jak to vyřešit, jak už přestat trpět tak dlouho, až to dokáže. To je cesta, zvaná duchovní, přesah života, boží rozměr, trvalý proces. Když „zaplatíte do posledního halíře“, vyčistili jste se tak, že už nemusíte trpět a učíte se žít ve stavu trvalé radosti (klid, mír, láska, štěstí) – jinak se to těžko popisuje vašimi slovy, jsou to stavy bytostí, které jsou, tedy existují, trvale věčně a nejsou závislé na tom, kde, jak a proč bytost žije, co dělá, po čem touží. Samo slovo radost není přesné vyjádření, ale je nejblíže k tomu, co to je. Jinak tomu můžete říkat i blaženost, vytržení, extáze, usebrání. Je to ve skutečnosti energie s informacemi, která se s vámi spojí trvale, když jste „čistí“. A věřte tomu, stojí za to to vše vydržet!

Rubriky
Krincha

Země jako Výcvikový tábor Lásky

Symbol života na Zemi Kříž vás učí, jak žít v dualitě hmoty a spirituality. V dualitě člověka – zvíře a člověka – boha. Učí vás radosti a bolesti, štěstí a neštěstí, libým i nelibým pocitům, sobectví a soucítění, ubližování a pomáhání, utrpení a blaženosti. Učí vás svobodné volbě. Svobodně si vybíráte způsob života. Nikdo nikdy vás nesmí k něčemu nutit, jen vy sami sebe. Nikdo vás nikdy netrápil, jen vy sami sebe. Nikdo vám neubližuje. Jen vy sami sobě. Nevěříte? Právě proto žijete v dualitě a učíte se tak Lásku! Vy sami svobodně volíte příčinu i následek svých činů. Můžete třeba do nekonečna obviňovat druhého ze svého trápení, v bláhové naději, že se změní tak, jak si přejete, abyste byli konečně šťastni. A přesto šťastni nebudete a nemůžete být! Vaše bolesti a utrpení vychází jen a pouze z vás a ti druzí vám jen nastavují zrcadlo – pomáhají vám tak, jak vám to kdysi slíbili „….a pak se na mě nezlob!“ Vše, co prožíváte, je učení Lásce. I ta největší radost, i ta největší bolest. A Bůh, Vesmír, Život jen čeká, až jednou složíte každou svou životní zkoušku aspoň za „tři“. Jakoukoliv! Právě proto sis svobodně a dobrovolně zvolil žít ve Výcvikovém táboru Lásky.

A proto skládáš zkoušky jak ve škole. Už víš, že začínáš kdysi ve škole základní a končíš jednou školou vysokou? Starověcí egyptští velekněží učili, že člověk Na Zemi absolvuje jeden z cyklů své Cesty – sedm set životů za jeden kosmický rok – 25900 let. Anebo si může dobrovolně celý cyklus urychlit vědomým učením. Proto postavili chrámy jako vysoké školy spirituality. Základní škola jako učení poznávání a ovládání materiálního světa – hmoty. Střední škola jako poznávání a ovládání psychiky. Vysoká škola jako poznávání a žití spirituality – Boha. Veškeré učení bylo nejen teoretické – pozůstatky znalostí se zachovaly třeba pod názvem hermetika – ale hlavně praktické. Z tisíce adeptů dokázalo dokončit své studium pět až sedm studentů. V jaké škole se nacházíš v tomto životě? A jakou školu chceš vědomě studovat a absolvovat? Není důležité, jaký druh školy si zvolíš. Máte dnes poměrně široký výběr – křesťanství, islám, budhismus, hinduismus, indiánské učení, šamanismus…Škola ale není náboženství, církev! Všechny školy (mystika) učí rozličným způsobem jedno a totéž – Cestu k Bohu. A je jenom jeden Bůh, uctívaný tisícerým způsobem. Uctívat znamená především žít podle Jeho zákonů Lásky! A žít podle Jeho zákonů může jen ten, kdo je zná. Vědomě! A vědomě je i žije. Nestačí jen o nich mluvit a hlásat je. Musí se prakticky žít, rozumět jim vědomě. Proto jste dostali Rozum a Srdce. Rozumět, být vědomý. A vědomě žít Lásku. Království nebeské! Přijmi svou celou minulost jako to nejlepší, co jsi mohl prožít! Když porozumíš své minulosti, porozumíš i své budoucnosti. Pomáhej všem bytostem obětavě a nezištně. Budeš tím sloužit Bohu i sobě. A dostaneš vždy od Boha veškerou pomoc skrze lidské bytosti. Přijímej každou bolest a utrpení jako Dar od Boha a lidí. Vždy dostaneš takové, které potřebuješ a vždy jen tolik, kolik jsi schopen vydržet. Nikdy neobviňuj z ničeho druhé. Jsou součástí tvé Cesty k Bohu. Nejtěžší, nejbolavější životní prožitky přijímej vždy jako náročné výběrové zkoušky svého života. Čím jsi víc dokázal a dostal se „dál“, tím mohou být těžší, krutější. Spirituální Cesta v daném životě není a nemůže být pro všechny! Přejeme vám příjemný pobyt ve vašem Výcvikovém táboru Lásky a věříme, že dokážete dosáhnout nejvyšší možné „třídy“ a vzdělání vašeho současného života!

Rubriky
Krincha

Vztahy žen a mužů a Jednota

Záleží, jak se na to, co prožíváte, podíváte, z jakého úhlu pohledu. Můžete žárlit, bolet, sobecky chtít ženu jen pro sebe. Do jisté míry to jde. Ale pak to skončí. Musí. Protože nejste jen vy dva – muž a žena, ale jste jedno. I když si to neuvědomujete, jste všichni jedno. Víte dobře, že jste tady, abyste poznali co nejvíce sebe, svou jedinečnost, ale zároveň spějete k Jednotě, k Bohu, konečně vědomě a proč byste nemohli vnímat vše jako sebe,jako součást sebe, Lásky, Boha, zbavit se sobectví ve vztahu znamená přát druhému vše, co musí prožít, naučit se a být zároveň nedílnou součástí toho všeho, co on prožívá. Protože jsi to ty – ona je ty a ty jsi ona. Jednou až přijde váš čas, se můžete učit , že není jen já a ty, ale i já – ty -on může být jednota. A když pak bude chtít, bude se to učit i ten třetí. A pak může být i čtvrtý, pátá …..atd. Všichni jste skutečně na vyšších rovinách bytí Jednota. Je to mimo vaši zkušenost, a proto můžete mít strach. A proto se bráníte starými programy, které jste si vytvořili za tisíce let existence tvé bytosti na Zemi, v dualitě, v procesu své individualizace. Teď máte příležitost pokročit konečně dál – do vědomé jednoty. Buďte bdělí – hlídejte a zkoumejte své staré programy – zvyky, návyky, způsoby obrany, abyste přežili a všechno to musí zmizet. Bude to nějakou dobu trvat, nespěchejte. Máte teď ohromnou příležitost, abyste se trvale zbavili utrpení. A konečně abyste vnímali naplno Boží Lásku, která je v každém z nás. Utrpení a bolest nemusí ničit – je vždy hybnou silou na cestě k Bohu, je pozitivní. Opakem je radost, štěstí – otočte vše negativní na radost a přejte každému jeho radost, štěstí. A připojte se vědomě k jejich radosti a pomáhejte jim i sobě odstraňovat bolest, utrpení. Očisti mě, Bože, od lidské lásky i nelásky a pomáhej mi, ať dokáži pomoci každému, kdo to chce také dokázat. Je vám vždy dopřáno několik let, abyste poznali, že nemůžete žít takový život, jako jste žili a jak žije většina lidí. Tak to přijměte, jde to jinak, mnohem lépe, nemusíte se ve vztazích trápit, ale radovat, stále, pořád žít Lásku. Proto vás čistím od starých nánosů, proto se čistíte i sami navzájem. To je evoluce lidského ducha, psychiky i těla. A pak můžete přejít plně na duchovní rovinu milování. Bez těla to na Zem nejde – proto se netrapte tělem, je důležité, ale duchovní je prioritou, tam není utrpení a bolest a na vás záleží, v jaké rovině bytí na Zemi se budete trvale pohybovat. Dokážete sebe a ostatní, s nimiž jste tak spojeni, vnímat silně i na duchovní rovině, jen na ní můžete být vědomě spojeni a být celkem, Jednotou. Tělo a psychika jsou její součástí, dokud jste na Zemi. Bez nich to nejde a proto trpíte. Tak to přijměte a nedávejte důraz na tělo,emoce a pocity. To vše je pomíjivé, dočasné, neustále rozlišujte, co je pomíjivé a co věčné a žijte vědomě to věčné, trvalé. Teď se vše mění. Velmi rychle. Proto máte ohromnou příležitost to dokázat. Znáte se tisíce let, tisíce let se milovali i bojovali,trápili se i byli šťastni, žárlili jste na sebe, ubližovali si a bojovali jeden o druhého, abyste s ním byli šťastni a měli ho jen pro sebe.

A přece to nikdy nebylo tak, jak jste si přáli, představovali, chtěli. Vždy jste moc trpěli tím, že to skončilo jinak. Protože to nejde trvale, věčně tak žít. Odporuje to zákonům Lásky Vesmíru. Na Zemi žijete tak, aby vás to jednou dovedlo dál, je to přirozený proces vývoje, evoluce. Nemůžete to chtít zastavit. Čím víc s o to snažíte, tím víc trpíte. To je pravidlo, které je nastaveno tak, aby vám to nedovolilo stát, ale donutilo se měnit, růst , vyvíjet. Marně s tím lidé bojují. Není lepší to přijmout a žít dobrovolně? Jak rozumět procesu cesty do jednoty nejen ve dvou, ale i ve třech, čtyřech…..atd. Je to přirozený proces evoluce lidského druhu na Zemi. Když dva – muž a žena – naplní svůj vztah – dospějí do Jednoty těla, duše i ducha, musí jít dál – pak přichází na řadu několik variant. Jednou z nich je cesta mnohoženství a mnohomužství, jak tomu říkáte. Je to podle toho, k čemu se lidské bytosti rozhodli, co si vybrali jako cestu svého vývoje, co je pro ně nejlepší. Rozhodně to není jen pro užívání si sexu apod. To jsou lidské deformace, nepochopení, neporozumění smyslu, významu. Podstata je jednoduchá – jako všechny další varianty vaší cesty na Zemi, tak i tento způsob učení vás má dovést ke skutečné Lásce. Podmínkou je, že to dobrovolně a vědomě přijmete a že vědomě se budete učit žít spolu. Vědomě se budete milovat, poznávat, řešit problémy, pomáhat si překonávat překážky. Musí to být vždy rovnocený vztah, kde všichni mají stejná práva i povinnosti. Vede a řídí vždy žena. Jen ona je schopna sjednocovat (ale i rozdělovat!¨) na základě rozdílnosti všech zúčastněných. Tyto rozdílnosti se však vždy doplňují, vedou ke sjednocení, proto nemá smysl žárlit, hlídat, vyčítat, že…. Je to těžké, může to i hodně bolet, ale vždy to dobře upozorňuje na problémy, které má jedinec a které musí řešit, aby mohl postoupit dál. Proto to tak je! Roviny života lidských bytostí na Zemi Psychofyzická rovina reakce fyzického těla na podněty prostředí vytváří psychické reakce – pocity a emoce (radost, bolest, strach….), představy, touhy, iluze, výsledkem je smyslová emocionální láska, pomíjivá, dočasná. Psychickospirituální rovina reakce na spojení s energetickými vibracemi Vesmíru, Země, určitého společenství lidí, zvířat, stromů, skal … vyvolává psychické reakce např. Blaženost, naprostá svoboda, spojení s Bohem, Vesmírem výsledkem je duchovní láska (božská, vesmírná …), věčná, nekonečná..

Rubriky
Krincha

Vždy musí dojít k vyrovnání energií a informací

Zákon vyrovnání, rovnováhy patří k základním zákonům pozemské duality. Dáš – dostaneš, ublížíš – ublíží ti, pomůžeš – pomůže ti. Jinak řečeno, energie s určitými informacemi přitahuje stejné informace a tím dochází k jakési rovnováze. Vesmír „nemá rád“ prázdno, a proto vždy musí dojít k jeho vyplnění. Zdánlivě to jaksi neodpovídá dualitě, kde plus a minus se přitahují a plus a plus, minus a minus se odpuzují. Podle toho by pak dobro mělo být vyrovnáno zlem a naopak. Když pomůžete, ublížíte, když ublížíte, pomůžete. To je však mechanický, doslova fyzikální výklad zákona. Tak to ani fungovat nemůže, protože nesmíte zapomínat na vliv psychospirituální roviny vašeho života. Určitě všichni znáte pořekadlo – každý dobrý skutek budiž po zásluze potrestán. Je to skutečně výstižné vyjádření situace, kdy chcete dělat „dobré skutky“, abyste za ně dostali odměnu. Dostanete ji vždy, ale úplně jinou, než očekáváte. Ježíš to kdysi vyjádřil výstižně, asi takto:“když dáváte, vaše levice nesmí vědět, co dává pravice!“. Pomáhejte druhým, vždyť proto jste na vaší Zemi, dávejte podle svých možností, ale vždy to dělejte z Lásky, vždyť Bůh vám také dává vše, co potřebujete a nic za to od vás nečeká. Dávejte, protože to je Láska, vaše, Boha, Vesmíru. Dostáváte Lásku, tak dávejte Lásku.

Odměna, vyrovnání energetických informací přichází především na nebesích, psychospirituální rovině života. Vždyť přece jste si kdysi „slíbili“ navzájem, že až přijdete na Zem, budete si pomáhat, pomáhat podle zákonů pozemské duality. I proto pak mívate dost často na Zemi pocit, že ten druhý vám až nesnesitelně ubližuje, že vás trápí, týrá, ničí. A v často krutých stavech emocionální bolesti si vůbec nedokážete připustit, jak úžasně plní to, co vám slíbil. Dokážete to změnit a děkovat i za nejtěžší ublížení? Znova opakuji – to vše platí naplno pro podmínky pozemské duality. Ve skutečnosti vám každý, kdo vám jakkoliv ublížil, nesmírně pomohl. Většiná z vás to pochopí, až když skončí pozemský život. Můžete se však naučit tomu rozumět už i na Zemi. Pak to vše dokážete dříve nebo později přijmout jako dar a každému pak budete říkat s porozuměním a Láskou – přijímám, odpouštím a děkuji. A přestanete zbytečně trpět následky svého myšlení. Rozumíte mi dobře? Vždyť nikdy netrpíte „ubližováním“ druhých, ale tím, co z toho udělá vaše mysl – emoce, pocity, touhy, představy, očekávání… . Proč nedokážete odpouštět? Včas, ihned, okamžitě! Naučíte se to? Proč přemýšlíte o odvetě, pomstě – proč to udělal-a, to mu, jí vrátím, to bude koukat, až já… . Když porozumíte svému vývoji, své Cestě a pochopíte, že nic není náhoda, že vše musíte prožít tak, jak vám to přichází, že je to zákon Lásky, která vás učí Lásku už tady na vaší Zemi, přestanete zbytečně trpět. Pak porozumíte i zákonu vyrovnání, rovnováhy energetických informací. Nikdy už nebudete čekat „odměnu“ na Zemi. Může přijít a nemusí. Ale na nebi přijde vždy!

Rubriky
Krincha

Tanec energií

Už tisíce let panuje představa, že energie lidských bytostí zvláště po smrti má tvary podobné lidskému tělu. Pravda je to jen na určité rovině vnímání bytí – hlavně v astrální a emocionální oblasti, zčásti i v mentální. Jestliže se dostaneme za tyto energetické roviny, je to úplně jiné. Tam energie nemá pevný tvar, ale obsah – informace. A právě informace mohou vytvářet dojem – iluzi – tvaru, zvláště na hmotné rovině. Energie vyplňuje veškerý prostor Vesmíru a někdy vytváří hmotu – předměty zdánlivě pevných tvarů.Ve skutečnosti není nic méně pevnějšího než naše hmota, i proto ji nazývají Mistři iluzí. Energie vytváří i čas, ale ten není konstantní – je velmi proměnlivý a to podle úrovně vibrací, tedy jak jsme schopni vnímat tyto různorodé kmitočty energií. Co je tedy v našem světě stálé, pevné, jisté, věčné? Jsou to energie s informacemi a jejich rozličné projevy, tanec, ve Vesmíru. Je to hra Boha, systému, který si hraje – tvoří,tančí, udržuje po jistý čas, to co stvořil, a když se naplní smysl stvořeného, zase to zničí. A tak pořád dokola, podle božského času. Bůh – to jsou konstantní vibrace energií s informacemi, které řídí určitý celek – systém. Energie řízení je proměnlivá – vývoj, evoluce. Aby systém dobře fungoval, musí se řídit především zákonem – žádné násilí. Tedy principem naprosté svobody. Ne – svoboda vytváří energie, které mění, brzdí směr vývoje, dá se to přirovnat něco jako hráz, jez, přehrada na řece. Brání volnému toku energií s informacemi a mění informace. Proto se učíme žít svobodu. Svoboda znamená přijímat boží vůli – vůli systému a nebrzdit ji iluzemi, chtěním, touhami, přáními, které jsou v rozporu s vůlí – pravidly systému. Nestavět zbytečně hráz energiím s informacemi, nebrzdit je, stejně to dlouhodobě nejde. Jak můžeme poznávat a rozlišovat, co je boží vůle a co naše. Především naše vůle – chtění, očekávání, touhy, přání, které jsou v rozporu se smyslem naší cesty, je to magie, kterou se často snažíme prosadit za každou cenu. Pak za to ovšem musíme zaplatit – zákon vyrovnání je neúprosný, nevědomost se neomlouvá. Boží vůle – je především něco jako náš životní program, cesta, kterou jsme vytvořili v Jednotě před početím, je v naprostém souladu s naším vývojem a vždy jsme s ní souhlasili, neboli podepsali, že budeme žít na Zemi podle tohoto plánu. Se vším, co na Zemi prožíváme, jsme souhlasili, nic se neděje bez našeho souhlasu! Celý život se učíme rozlišovat tyto dvě věci a často až vyšší věk nás dovede skrz utrpení k poznání a moudrosti. K rozlišování nám napomáhá intuice, vnitřní hlas, cítění, tušení, sny, vize, zkušenost, vždy podle úrovně stupně vývoje dané bytosti. Na vyšším stupni vývoje pak i rozlišování pomíjivého (lidského) a věčného (božského). Znamená to, že už se bytost dokázala trvale napojit na vysokofrekvenční, jemné, čisté energie Boha – Systému a vědomě jde cestou splynutí s Bohem, Chodí s Bohem.

Stačí si uvědomit, čemu dáváme přednost – životu pomíjivému nebo věčnému? Rozhodnout se, vybrat si a dát souhlas bez podmínek – přijmout! Jak se stát úplně svobodným? Pokud dáme souhlas žít věčný život, podstoupíme složitý, dlouhodobý proces tzv. práce na sobě neboli čištění. Probíhá na všech rovinách lidského života a musí být dobrovolný, svobodný – každý volí vždy sám za sebe. Jednoduše řečeno – odstraňujeme, bouráme přehrady, hráze, jezy a další překážky, které jsme vytvořili myšlením, chováním atd. Jsou to psychickofyzické bloky těla, které brání volnému, plnému toku energií. Cesta ke svobodě musí být dnes vždy vědomá, to znamená, musíme tomu všemu rozumět! Zvířecí a další bytosti žijí nevědomě, přijímají a nechávají vše probíhat v souladu s boží vůli bez vlastního rozhodnutí, svobody. Žijí tedy nevědomou bezpodmínečnou lásku. Pro to vše netrpí. Lidské bytosti to musí žít vědomě, na základě svobodného rozhodnutí a poznávání. Proto jim byl dán rozum, inteligence, logika, kritika – rozlišování „dobrého a zlého“ a svoboda rozhodování, neboli volba nejméně ze dvou variant. Zároveň však tím dostaly i Dar utrpení (tak pozor na To!). A tím vším získaly ten největší Dar od Boha -možnost žít bezpodmínečnou Lásku. Když se staneme svobodnými, osvobodíme se od všeho a můžeme mít vše!

Rubriky
Krincha

Radostná zpráva o Lásce – evangelium Lásky

Odlož už konečně minulost! Nevracej se stále k minulým vztahům, které marně opakuješ už tisíce let. Nikam nevedou, jen k stále k těm samým chybám, omylům a zklamáním. A bolesti a utrpení místo radosti a štěstí. Žij už konečně to, po čem tolik toužíš – skutečnou Lásku! Je v tobě a vždy tam byla a čeká, že ji konečně najdeš i venku! Někde v tomto vašem světě žije tvá nejbližší bytost, která ji má v sobě tak, jako ty. Vždyť se ji spolu učíte tisíce let! Vždy jste šli spolu a jdete společnou Cestu učení Lásce. Najdi svou nejbližší bytost v sobě a požádej o setkání s ní. Až přijde společně dohodnutý čas, setkáte se! Vždyť Bůh, Vesmír, Život jen čeká, aby vám pomohl k vzájemnému setkání a k pokračování společné Cesty. Nekonečné, věčné, tak jako je věčná a nekonečná Láska. Pořád ještě dáváš přednost „vrabci v hrsti, než holubu na střeše“? Rozumíme ti, tvá touha po sdílení Lásky je tak silná, že se nakonec spokojíš s drobky, drobečky! Toužíš po rodině, dítěti, nechceš žít sám(a)? Je to přirozené a u vás až příliš časté! Tak jako je až přiliš časté nacházet nešťastné, bolavé vztahy, založené na vzájemném fyzickém opojení – zamilování. A po nějakém čase? Znáte to sami až příliš dobře! Hledejte skutečnou Lásku! Věčnou a nekonečnou! Nikdy to nevzdávejte! Lásku, s kterou žijete boží požehnání, splynutí dvou dokonalých bytostí v jednu. Skutečná Láska má tisíce podob. A je jen Jedna. Tak jako Bůh. Bůh je vždy Láska. Pořád ještě dáváš přednost vzhledu, postavě, určitému věku, společenskému postavení, materiálnímu zabezpečení a dalším zvykům a tradicím, tolik u vás oblíbeným? Tak věz, že skutečnou Lásku nikdy nenajdeš! Láska je prostá, jednoduchá – prostě Je! Existuje! Žije svobodně a nezávisle na tvých představách, přáních, touhách, zklamáních! Nemá co do činění s materiální úrovní tvého světa – s hmotou! Je za ní, za materiálním světem, ale není mimo něj. Hmota je konečná. Láska je nekonečná. Klepej a bude ti otevřeno! Hledej a nalezneš! Hledejte ve svém světě to, co jste už nalezli v sobě! Už dávno jste to našli! Jako děti jste věděli a znali skutečnou Lásku. Vždyť jste se s ní narodili. Pak ale začaly vítězit „hormony“ a začal vítězit i tvůj pozemský svět – tradice, zvyky a zkušenosti rodičů. Ovlivnil vás i egregor, v kterém jste žili – skupinová energie s informacemi stejného druhu. A vy jste se vzdali své touhy po Lásce a zapomněli. Vraťte se do dětství a staňte se znovu dětmi s rozumem a zkušenostmi dospělého. Nebudete-li jako děti, nevstoupíte do Království Lásky! Děti vědí, že vše, co potřebují, vždy dostanou. I Lásku.

A proč byste právě vy, miláčci boží, nedostali božskou Lásku? Zbavte se už konečně naplno všech získaných zkušeností, tradic, zvyků a představ o lásce! Osvoboďte se jednou pro vždy od všech iluzí, které vám tisíce let ničí to, po čem tolik toužíte a nikdy nemohou fungovat tak, jak si přejete! Skutečná Láska nezná omezení, spoutání, vzdání se sebe. Je svobodná. Je skutečnou Svobodou. Je nesobecká, nezná egoismus, vlastnění, ovládání, vynucování, týrání, ubližování. Je jemná, něžná. Je pohlazením těla, duše i ducha. Splní každé vaše přání, každou vaši touhu. Jen tak, jako když jíte a pijete to nejlepší na světě. Láska nic nečeká. Raduje se, když dává, když může dát vše, co má a zná! Láska si nežádá společné bydlení, žití spolu. Raduje se z každého setkání, z každé i fyzické blízkosti. Láska ví, že je neustále, i když ten druhý je třeba na opačném konci světa. Láska je, i když ten druhý(á) žije s jinou, jiným a raduje se z jejich vztahu. Ví, že že je to jen dočasné, nutné vzdálení a že se k sobě jednou zase vrátí. Protože je Věčná! A nic ji nemůže natrvalo rozdělit! Láska má boží požehnání – Lásku Boha, Vesmíru, Života a dobře ví, že až přijde čas, ji už nic nikdy nerozdělí!

Rubriky
Krincha

Proč muž a žena vytváří vztah, v kterém nedokáží žít spolu ani bez sebe

Je to jednoduché – protože to potřebují pro svůj vzájemný vývoj – dali k tomu souhlas před početím. Je to jeden z mnoha způsobů, jak žít spolu, milovat se a zároveň si vyvolávat vzájemné utrpení, které jim nedovolí být spolu trvale šťastni a někdy dost tvrdě je to nutí řešit problémy, pracovat na vztahu a sobě. Velké utrpení, kterým to často vrcholí, pak může vyvolat vývojový skok nahoru, k lepší změně života, nebo také skok dolů, zhoršení. Pak následuje opakování, znovu totéž a nejen v jednom životě. Tak dlouho, dokud svůj vztah nevyčistí a nedokáží žít spolu naplno v dobrém i zlém. Nejde ze vztahu odejít, dokud stojíš „jednou nohou“ uvnitř a „druhou“ venku. Jestliže chceš vztah vyřešit, musíš se nejdříve postavit „oběma nohama“ neboli naplno do vztahu a pak teprve můžeš svobodně a bez zbytečného utrpení buď zůstat nebo odejít.

Pokud odejdeš, nenosíš vztah v sobě – rozvod srdce. Proč lidé v některých vztazích nedokáží být naplno – „oběma nohama“? Často jediný důvod je nevědomý strach – a pak vědomé představy, iluze, emoce a pocity, které nás často utvrzují, že máme „pravdu“ my a ne ten druhý. Toho, čeho se bojíme, je více než dost – rozchodu, smrti, nevěry … a každý z nás musí být tvrdě upřímný vůči sobě – největší strach z toho, jak to zvládnu, co to se mnou může udělat, přežiji to ve zdraví nebo skončím v blázinci či ještě hůře… A právě proto jsme připraveni k útěku, vykročeni jednou nohou ven ze vztahu. Stejně to nepomáhá. Trpíme o to víc a hlavně mnohem déle. Postavit se „oběma nohama“ do vztahu znamená přijmout naplno všechna rizika, nejistoty, bolesti, strachy, bolavé zkušenosti z minulých vztahů, včas řešit nastálé problémy – krize vztahu přicházejí každých sedm let – a pevně věřit, že to zvládneme, že dokážeme odpustit i největší ublížení a poděkovat za vše, protože to slouží k našemu růstu. Vždy je možnost najít terapeuta, psychologa, který jako emocionálně nezúčastněný, může najít i vhodná řešení. Když vám nabídnu nádhernou cizokrajnou kytku bez návodu k pěstování, zaručeně ji umoříte, totéž platí o každém vztahu. Každá partnerská krize má vždy dva konce – zvládneme ji a půjdeme spolu dál, nebo nezvládneme, a pak budeme pokračovat příště, třeba v další existenci. Stejně před tím není úniku. Kdo si myslí, že si najde jiného a bude to lepší, ten se těžce mýlí. Své nevyřešené strachy vneseme i do dalšího vztahu a znovu si vše zopakujeme. Tak dlouho, dokud nám nedojde, že to jde i jinak. Tak čeho se bát?

Rubriky
Krincha

Nikdy nesmíš nikomu bránit jít svou Cestou!

Mezi základní vesmírné zákony patří žádné násilí a skutečná svoboda – svobodná volba výběru možností a variant. Opravdová Láska je zároveň skutečnou, stoprocentní Svobodou. Své svobody se sice můžete vzdát, dobrovolně i nedobrovolně, ale vždy za to platíte utrpením. Ale už vstupem na Zem – početím – , vstupem do světa duality přicházíte na svět, v němž máte vždy, v každé situaci, možnost volit nejméně mezi dvěma možnostmi – ano, ne, 1,0. I to je vaše svoboda – právo se rozhodnout. A podle toho, jak se rozhodujete i žijete. Jinak řečeno, jakou variantu si zvolíte, podle toho nesete i následky. Je to právě jen vaše svoboda volby, která vám přináší někdy tolik utrpení! Tak se učíte zodpovědnosti za každé rozhodnutí! Tak získáváte i životní zkušenosti, praxi, která vás vždy neomylně vede ke skutečné Svobodě – Lásce. Tisíce let. Tak dlouho se můžete učit poznání, že Láska = Svoboda.

Už víte, že všichni si před početím volíte, a to skutečně dobrovolně a svobodně, plán pokračování života ve hmotě. A také víte, jak je přetěžké v systému duality uhájit, udržet svou svobodu a nebrat ji ani nikomu jinému. Ani zvířecí a rostlinné bytosti! Zvláště když se tolik z vás snaží často už od dětství prosazovat jen svou svobodu i na úkor druhých, občas tvrdě a bezohledně. To ale není Svoboda – to je sobectví, bezohlednost, dravost, ubližování i ničení sebe a druhých za každou cenu. Pak za to platíte jen dalším utrpením. I tak se učíte, proto je utrpení Dar. Proto pamatujte! Nikdy nesmíte bránit bližnímu svému v právu svobodné volby. Vždy, v každé situaci, musíte respektovat svobodu rozhodování, svou i kterékoliv bytosti! Učíte se tak chránit i užívat svou svobodu i svobodu druhých. Vždy, v každé situaci, bez vyjímek. Abyste ji nikdy nezneužívali jen ve svůj prospěch. I když vás to bude někdy až příliš bolet! Nikdy nemáte právo znásilňovat jinou bytost! Ani fyzicky, ani psychicky, ani spirituálně! Vězte, že případné následky nikdy nestojí za to! Když pak máte život plný bolestí, nezdarů a trápení, pak nebrečte, to se vám jen vrací to, co jste i vy kdysi dělali a jen čistíte svou minulost a zároveň se tak učíte i Lásce = Svobodě. Kdysi Ježíš řekl : „Neodejdeš z tohoto světa, dokud nezaplatíš do posledního halíře!“ Funguje to neúprosně. Nemůžete to změnit, podplatit, ukecat. Musíte to odžít, probolet, protrpět! Stojí to pak za to? Připomenu vám něco, co pro vás může být ten nejtěžší, nejbolavější prožitek života. Nevěra partnera-ky. I ta bývá domluvena před početím, navzájem a svobodně a je také určitou formou pomoci. Oběma, navzájem! Nesouhlasíte, nevěříte? Pak je to jen váš problém, prostě je to tak! Jednou pochopíte, že i tak zdánlivě krutě se učíte svobodu volby nikdy nebrat, ale vždy dávat a podporovat. A nejen slovy! Máte stále ještě hrozný strach z nevěry? A co uděláte, když přijde? Budete vraždit, nenávidět, mstít se, prát se, týrat sebe i druhého, druhou, ničit vše kolem sebe? A k čemu vám to bude. Uleví se vám? Vrátí se tím ten druhý k vám? A nebo to přijmete bez podmínek, výčitek, bezpodmínečně odpustíte, nikdy víc se k tomu nebudete vracet, vyčítat to sobě ani druhému a budete se snažit oba porozumět tomu, proč a co jste vlastně prožili a dál budete milovat?

PŘIJMETE I TO JAKO VAŠE SPOLEČNÉ UČENÍ SVOBODĚ = LÁSCE A JAKO ZKOUŠKU : UŽ TO UMÍŠ? Nebo ještě budeš opakovat? A chcete si to ještě vůbec někdy zopakovat, teď a nebo příště? I tak se učíte poznávat, jaké mohou být následky vaší svobodné volby. A vězte, když už nevěru máte za sebou, nikdy netoužíte si ji zopakovat. Vyjímky však potvrzují pravidlo – poutníci lásky bývají hodně dlouho nenapravitelní. Dokud i je nedostihne velmi bolavý prožitek toho samého, co dělali druhému. Tak dlouho opakujete své učení, dokud nepochopíte, že to jde i jinak. Cestou skutečné Svobody a Lásky. Všichni k ní jednou dospějete!

Rubriky
Krincha

Mystická smrt a vzkříšení

Jsou to pojmy staré tisíce let. Vždy se přísně skrývaly před lidmi za podobenstvím, symboly a různá tajemství. Tisíce let to bylo nutné – jen málokdo dokázal dojít tak daleko, aby to zvládl ve zdraví. Je to něco, na co byl adept často připravován řadu životů, než byl schopen obstát, projít vše bez „úrazu“ a stát se novým bohem – člověkem. Dnes máme to veliké štěstí, že vše bylo nesmírně urychleno, žijeme v období, které na Zemi lidé nezažili za posledních nejméně dvacet pět tisíc let. To, co dříve trvalo stovky let, dnes je možné zvládnout za několik málo let (když odmyslíme Budhu – tomu to trvalo před dvěma a půl tisíce lety sedm let a Ježíše – tomu to trvalo třináct let). Ne že by to tenkrát bylo lehčí, spíš naopak, neuvěřitelné zrychlení přináší více rizik a nebezpečí a samozřejmě přidává více práce našim duchovním pomocníkům. Ani dnes se to nesmí uspěchat – ten, kdo ještě není plně připraven, to stejně není schopen vydržet a pak musí opakovat jako ve škole tak dlouho, dokud zkoušku úspěšně nesloží. Jednou ji stejně složí každý, kdo ji může a má složit – neboli kdo získal povolení svým životem a kdo souhlasil, že to chce projít. Evoluce lidstva dospěla tak daleko, že přibývá stále více lidí, kteří to dokáží, a proto je možné zveřejňovat stále více starobylých tajemství. A nečiní tak jen tibetští lámové.

Jak porozumět mysteriu mystické smrti a vzkříšení. Protože jsem v procesu dění, mohu se s vámi podělit o některé zkušenosti a poznatky. V podstatě to je ten největší vývojový skok z 12. na 13. čakru. Ze všech stupínků a stupňů, na které musíme na své psychospirituální cestě „vyskočit“ (jsou to krize, zvraty, životní převraty apod), je to ten největší schod (neboli životní převrat). Je to doslova skok z jedné energeticko informační roviny života na druhou rovinu, která je velice odlišná jak kvalitativně, tak kvantitativně. Je to skok tak velký, že ho nikdo není schopen zvládnout sám o sobě, předchozí většinou ano, a musí dostat pomoc nejen od těch, co mu to slíbili před početím, ale i od Boha a dalších duchovních pomocníků. Jinak řečeno, má pomocníky, kteří ho na tak vysoký schod doslova musí vysadit. Kdysi to byl přechod ze sedmé na osmou čakru. Tak daleko pokročila dnes duchovní evoluce lidstva. Je to tak vysoký schod, jako je vysoký rozdíl mezi člověkem a lidským bohem. V mystice se používá symbolické přirovnání – přibití na kříž. Je to velice výstižné – novodobé výzkumy kolem ukřižování prokázaly, že to byla ta nejkrutější poprava, kterou si lidstvo kdy vymyslelo. Ukřižovaný umíral pomalu na zadušení – ve svalstvu probíhal podobný proces jako při onemocnění tetanem. Pak následuje sejmutí z kříže, uložení do hrobu a vzkříšení. Úžasná symbolika a zároveň realita celého procesu umírání pomíjivému a zrození věčnému. Je to zároveň cesta Ježíše. Dokonce se objevily i teorie, že Ježíš nebyl nikdy doopravdy ukřižován, ale že prošel celým tímto procesem a to pak bylo symbolicky zapsáno do evangelií.

V podstatě o tom nejde psát, ani mluvit jinak než podobenstvím a za pomoci určitých symbolů. Představte si, že spokojeně bydlíte ve dvanáctém patře domu, pracujete na sobě, čistíte a pomalu se vám mění život. A najednou se ocitnete v tisícím patře – během pár vteřin, či minut. Neuvěřitelně silné energie, ohromný nepřetržitý tok informací. Tělo začně mít přirozeně velké problémy se přizpůsobit, stejně tak rozum,mysl atd.Vše je v silném šoku. A celý nesmírně složitý proces pak může probíhat dvacet čtyři hodin denně po několik měsíců. Vy se s tím horko těžko učíte žít, ale postupně si zvykáte a zklidňujete se.A přitom vás provázejí poznámky okolí o tom, že jste se snad zbláznili, a není to nic zvláštního, bývá i hůř, můžou vás posílat i na léčení. Je samozřejmé, že celý průběh je ryze individuální, jedinečný, ale leccos může být shodné. Jak tedy probíhá mystická smrt Po létech života ve „výcvikovém táboře Lásky“ se v jedné chvilce, která je připravována s vaším vědomým souhlasem, otevřou vaše nejhlubší hlubiny a vyplaví na povrch to, o čem jen něco už dlouho tušíte, co nechcete, protože to hrozně bolí a vyvolává hrozný pocit, že snad to nepřežiji, že umírám. Symbolicky řečeno tak nějak probíhá „přibití na kříž“. Může trvat i dost dlouho a věřte tomu, že na to už nikdy nemůžete zapomenout, na ten neuvěřitelný rozpor – krutou bolest a zároveň úžasné stavy doslova Vesmírné Radosti. Z kříže nás snímá Matka bohyně. Je ženská energie Vesmíru, plodivá energie zachování života. V jednom momentě nás sundá z kříže a uloží do hrobu. Mohl by se spíš pojmenovat očistec. V něm můžete být tak dlouho, dokud se naplno nedočistíte od „člověčiny“, neboli nezemřete pomíjivému. Když přijde čas, Velká Bohyně v podobě ženy pro muže, Velký Bůh v podobě muže pro ženy, vás přijde vzkřísit a vyvede vás z hrobu do nového života – věčnosti. Jinak o tom psát nejde, vizte v tom podobenství, symboliku, ne skutečnost. Stejně tak se nedá psát o stavech, které prožíváte (viz Život je radost). Něco podobného zřejmě prožil i Ježíš – proč byla Maří Magdalena první u jeho hrobu? Prosím přijměte to jako mou právě probíhající zkušenost a informace, kterými mi to bylo vysvětlováno. Není čeho se bát, nikdy v tom nejsme sami. Ani uvnitř, ani vně. Ti, co nás mají rádi, nám neuvěřitelně pomohou, vždyť nám to slíbili před početím. Jen se na ně pak nesmíme zlobit.

Rubriky
Krincha

Kříž života

Je prastarý symbol života na Zemi. Dnes mu říkáte dualita. Vertikální rameno energie člověka zušlechťuje, zjemňuje, čistí k vyšším vibracím energie. Proto říkáme, že vede k Bohu, skutečné Lásce. Dole je člověk – zvíře, nahoře člověk – bůh. Znázorňuje symbolicky tisíciletý vývoj lidské duše a ducha od hrubých, hmotných vibrací k vysokofrekvenční velejemné energii. Přes toto rameno nás Bůh čistí, jím jsme spojeni s naším Vesmírem a bytostmi, které v něm žijí. Zároveň jsme však pevně ukotveni na Zemi, s ní spojeni a její energie nám živí hmotné tělo. Rozpor mezi dolní a horní částí ramena vytváří tlak, napětí, utrpení člověka a tím ho nutí k duchovní cestě, neboli zjemňování svých energií. To probíhá tzv. Čištěním, což není nic jiného než odstraňování hrází, přehrad a dalších zábran volnému toku energií našeho těla a jeho spojení se Zemí a Vesmírem. „Chce-li do nás Bůh vstoupit, musí nás vyčistit!“

Tisíce let může lidská bytost procházet tímto procesem, až dospěje do „nebe“. Tuto cestu také můžeme nazvat cestou lásky. Je individuální, jedinečná pro každého člověka. Lze si na ní pomáhat, ale nelze ji jít skupinově, přes společenství. Protože je to cesta plná utrpení, bolestí, odříkání (čištění), Bůh dovolil, aby po ní mohli jít společně i dvojice bytostí. Proto někteří mohou vytvořit „duchovní manželství“ a jít po cestě vertikálního ramene společně po tisíce let. Musí však plnit podmínku, která říká, že „chtějí-li jít duchovní cestou dva, musí být jedno“. To je možné vysvětlit spojením energií plus a mínus a vytvořit ze dvou plus a mínus jedno plus a mínus. Když se muž se ženou spojuje třeba milováním, spojují se čtyři kruhy energií (dvě + a dvě-) a oba se cítí šťastni, že milují, mají lásku apod. Málokdo si však uvědomuje, že to jde jen dočasně, často na malou chvíli, i když to může trvat celý život. To duchovně vyspělé bytosti pochopily už dávno, a tak se domluvily mezi sebou a jistými obřady se spojily na celá tisíciletí. Během nich dokázaly žít spolu tak, že právě vytvořily společné energie, jedno tělo, jedna duše. A tak mohly jít po cestě vertikálního ramene spolu. Pomáhaly si, trpěly spolu, učily se a čistily oba společně. Jejich spolupráce trvala i v období mezi dvěma životy. Je pochopitelné, že dobře znaly dualitu a její pravidla na Zemi. Dobrovolně, vědomě se rozhodli, že ji podstoupí a budou muset zaplatit, neboli vyrovnat obě polarity + -. (zákon rovnováhy, vyrovnání). Věděli totiž, že obětování, dobrovolné, svobodné, může jejich cestu urychlit. Horizontální rameno symbolizuje rovinu hmoty, hrubé, nízké vibrace, které vytvářejí tělo a spoluutvářejí i lidskou psychiku.

V náboženském pojetí představuje ďábla, lákadla a pokušení hmoty. Proč lidská duše musí podstoupit cestu do tak hrubých vibrací? Ten hlavní úkol zní jednoduše – poznat sebe a dojít na Zemi k vědomému poznání Jednoty. Cesta dlouhá tisíce let vede od nevědomé Jednoty, dá se to přirovnat ke stádu, k mravencům apod., kteří mají kolektivní inteligenci, vědomí a jedinec není schopen žít sám. Není si ani vědom své jedinečné existence. Je pevnou součástí celku, jednotně myslí a jedná. Na Zemi bytost poznává sebe, uvědomuje si své Já a svou jedinečnost a učí se žít i sám. Poznává sám sebe, rozvíjí se jako jedinečná, svébytná existence tak dlouho, dokud nepozná dokonale a úplně své já – neboli ego a nenajde své Já, neboli svého boha. Základní proces, který to umožňuje, je dualita, která vytváří svými protiklady, rozpory, nepochopení, bolesti, utrpení a nutí tak jedince, aby se vyvíjel, měnil, prožíval následky svého myšlení a jednání a utrpením, které si při tom vytváří, dospěl k poznání duchovní jednoty všeho. K vědomému poznání svého místa a úkolu ve světě Lásky, Boha, Vesmíru. A tak paradoxně všechna lákadla a pokušení hmoty, která nabízí plno radostí, prožitků, slastí, vášní apod. nakonec dovedou každého k cestě zvané duchovní. Tak dlouho se lidé pohybují po horizontální rovině kříže života, až dospěje jejich utrpení k pochopení bezmocnosti a pomíjivosti všeho, co tato rovina vyvolává, takové míry, že dokáží najít a jít cestou po vertikálním rameni kříže k Lásce, Bohu. A tam po vyčištění utrpení pomalu končí, bytost se vrací do vědomé Jednoty. Je to dokonalý systém, tak jak je dokonalý život na Zemi, tak jak je dokonalá Láska, Bůh. A bytost pokračuje dál na své nekonečné cestě, učí se žít ve vědomé Jednotě a podílí se vědomě tvůrčím způsobem na kosmickém plánu Života.