12. 4. 2020

Radostná zpráva o Lásce – evangelium Lásky

Od cesta

Odlož už konečně minulost! Nevracej se stále k minulým vztahům, které marně opakuješ už tisíce let. Nikam nevedou, jen k stále k těm samým chybám, omylům a zklamáním. A bolesti a utrpení místo radosti a štěstí. Žij už konečně to, po čem tolik toužíš – skutečnou Lásku! Je v tobě a vždy tam byla a čeká, že ji konečně najdeš i venku! Někde v tomto vašem světě žije tvá nejbližší bytost, která ji má v sobě tak, jako ty. Vždyť se ji spolu učíte tisíce let! Vždy jste šli spolu a jdete společnou Cestu učení Lásce. Najdi svou nejbližší bytost v sobě a požádej o setkání s ní. Až přijde společně dohodnutý čas, setkáte se! Vždyť Bůh, Vesmír, Život jen čeká, aby vám pomohl k vzájemnému setkání a k pokračování společné Cesty. Nekonečné, věčné, tak jako je věčná a nekonečná Láska. Pořád ještě dáváš přednost „vrabci v hrsti, než holubu na střeše“? Rozumíme ti, tvá touha po sdílení Lásky je tak silná, že se nakonec spokojíš s drobky, drobečky! Toužíš po rodině, dítěti, nechceš žít sám(a)? Je to přirozené a u vás až příliš časté! Tak jako je až přiliš časté nacházet nešťastné, bolavé vztahy, založené na vzájemném fyzickém opojení – zamilování. A po nějakém čase? Znáte to sami až příliš dobře! Hledejte skutečnou Lásku! Věčnou a nekonečnou! Nikdy to nevzdávejte! Lásku, s kterou žijete boží požehnání, splynutí dvou dokonalých bytostí v jednu. Skutečná Láska má tisíce podob. A je jen Jedna. Tak jako Bůh. Bůh je vždy Láska. Pořád ještě dáváš přednost vzhledu, postavě, určitému věku, společenskému postavení, materiálnímu zabezpečení a dalším zvykům a tradicím, tolik u vás oblíbeným? Tak věz, že skutečnou Lásku nikdy nenajdeš! Láska je prostá, jednoduchá – prostě Je! Existuje! Žije svobodně a nezávisle na tvých představách, přáních, touhách, zklamáních! Nemá co do činění s materiální úrovní tvého světa – s hmotou! Je za ní, za materiálním světem, ale není mimo něj. Hmota je konečná. Láska je nekonečná. Klepej a bude ti otevřeno! Hledej a nalezneš! Hledejte ve svém světě to, co jste už nalezli v sobě! Už dávno jste to našli! Jako děti jste věděli a znali skutečnou Lásku. Vždyť jste se s ní narodili. Pak ale začaly vítězit „hormony“ a začal vítězit i tvůj pozemský svět – tradice, zvyky a zkušenosti rodičů. Ovlivnil vás i egregor, v kterém jste žili – skupinová energie s informacemi stejného druhu. A vy jste se vzdali své touhy po Lásce a zapomněli. Vraťte se do dětství a staňte se znovu dětmi s rozumem a zkušenostmi dospělého. Nebudete-li jako děti, nevstoupíte do Království Lásky! Děti vědí, že vše, co potřebují, vždy dostanou. I Lásku.

A proč byste právě vy, miláčci boží, nedostali božskou Lásku? Zbavte se už konečně naplno všech získaných zkušeností, tradic, zvyků a představ o lásce! Osvoboďte se jednou pro vždy od všech iluzí, které vám tisíce let ničí to, po čem tolik toužíte a nikdy nemohou fungovat tak, jak si přejete! Skutečná Láska nezná omezení, spoutání, vzdání se sebe. Je svobodná. Je skutečnou Svobodou. Je nesobecká, nezná egoismus, vlastnění, ovládání, vynucování, týrání, ubližování. Je jemná, něžná. Je pohlazením těla, duše i ducha. Splní každé vaše přání, každou vaši touhu. Jen tak, jako když jíte a pijete to nejlepší na světě. Láska nic nečeká. Raduje se, když dává, když může dát vše, co má a zná! Láska si nežádá společné bydlení, žití spolu. Raduje se z každého setkání, z každé i fyzické blízkosti. Láska ví, že je neustále, i když ten druhý je třeba na opačném konci světa. Láska je, i když ten druhý(á) žije s jinou, jiným a raduje se z jejich vztahu. Ví, že že je to jen dočasné, nutné vzdálení a že se k sobě jednou zase vrátí. Protože je Věčná! A nic ji nemůže natrvalo rozdělit! Láska má boží požehnání – Lásku Boha, Vesmíru, Života a dobře ví, že až přijde čas, ji už nic nikdy nerozdělí!