Rubrika: Procitni a chechtej se

13. 4. 2020

Co je to osvícení?

Když se vrátíte ke svému Já, nazýváme to osvícením, uvědoměním, osvobozením, volností. Když poznáte Já, víte vše.V tomto probuzení odhalíte, že je ve vás celý vesmír. Všechny vesmíry jsou ve vašem nitru a vy jste vesmírem. Toto je nejzazší pochopení. Víte-li toto. víte vše. Nevíte-li to, nevíte nic, bez ohledu na to, kolik informací jste nashromáždil.Bez tohoto poznání jste nevědomý. Když jste poznal Absolutno, jste […]

13. 4. 2020

Dotazování a oddanost

Má mysl stále běží, přelstívá mě. Co si mám s aktivní myslí počít?Existují dvě cesty: jednou je vičára neboli dotazování, druhou oddanost.Dotazování spočívá v kladení otázky „kdo jsem já?“, která vás vede k odhalení Pravdy. Když se takto ptáte, nemáte jiné myšlenky. V jednu chvíli můžete mít jen jednu myšlenku a vy se držíte otázky „kdo jsem já?“. Když je mysl touto otázkou zaměstnána, pevně […]

13. 4. 2020

Vztah k učiteli

Podle tradice jde student za učitelem do lesa a řekne: „Prosím mistře, spaste mne. Trpím. Řekněte mi, kdo jsem?“ Učitel láskyplně odpoví: „Můj drahý synu, pojď, posaď se zde a já ti to povím.“ Potom začíná zkoumání. Student se ptá: „Kdo jsem já?“ a učitel mu řekne pravdu: „Ty jsi TO!“ Mluví pravdu a student chápe: „Já jsem TO!“ A vše je skončeno. Kdo je […]

13. 4. 2020

Volba totální smrti

Cítím, že tam skoro jsem, ale zdá se, jako by tam čekal nějaký zážitek smrti. Je tam zkušenost smrti? Když kapka deště padá z oblohy, bojí se. Tento pád je dobou přechodu. Kapka deště se bojí, že bude ztracena. Že spadne a bude zničena. Když však padne do oceánu, je tento strach pryč, protože se stala samotným oceánem. Strach přijde. Nemůže existovat jiné vysvětlení, než […]

13. 4. 2020

Romance Lásky: skryté tajemství

Nazývají to mírem. Nazývají to štěstím, láskou a krásou. A přece To je nedotčeno. Je to úplně mimo toto vše. Každý, kdo sem přišel, se do Toho ponořil. Žádná komunikace. Žádná mysl, intelekt ani smysly. A to je štěstí. Tvář štěstí uzříte, jen když tyto věci skončí. Osho mi říkal, že láska je Bůh. Jsem však překvapen, protože láska tu je jen tehdy, když se […]

13. 4. 2020

Požadavky pro satsang

Dřív než jde člověk učitele požádat o svobodu, musí mít určitou kvalifikaci. Prvním požadavkem je rozlišování, což znamená rozlišovat skutečné a neskutečné. Toto rozlišování je podstatné. Musíte toužit po tom, co je skutečné a odmítat neskutečné. Skutečná může bt jen pravda. Vaše vlastní Já. Mimo ně není nic. Vše ostatní je klam. Druhým požadavkem je zbavit se touhy po smyslovch potěšeních. Třetí podmínkou je vzdát […]

13. 4. 2020

Povaha Já

Obraz slunce se může odrážet v tisíci zrcadlech. Je však jen jediné slunce, které září ve všech. Odrazy mohou být rozličné. Slunce je stejné. Slunce je jedno a září ve všem, v každém atomu. Stejné. Vědomí je stejné. Může se jevit jako pták, zvíře nebo strom, skála nebo člověk. Když si uvědomíte TO, nebudete trpět. Budete se radovat. Když jste vším, nic nepotřebujete. TO je […]

13. 4. 2020

Podstata mysli a vasán

Existuje jenom vědomí. Když se toto chápání snaží samo sebe pochopit, stává se myslí. Mezi chápáním a myslí není rozdíl. Mysl znamená činnost. Jaká je vaše mysl, taková je vaše činnost. Jaké je vaše chápání, taková je vaše mysl. Jaká je vaše mysl, taková je vaše činnost. Tato činnost vytváří pět smyslů. Jsou tvořeny předměty a ty se nazývají vesmírem. Vesmír je výsledkem chápání, které […]

13. 4. 2020

Past, kterou kladou smysly

Každý chce být svobodný. Co je jedinou překážkou mezi vámi a svobodou? Toužení. Touha nebo očekávání něčeho, co je pomíjivé.Vy máte toto toužení rád. Máte tedy rád tento projev a jeho konstrukce. Avšak toužení po tom, co není trvalé, vede k utrpení, stáří a smrti.Na toužení po smyslových potěšeních se podílí každý, nikomu nedají pokoj. Nikdo, ať je to král, příslušník střední vrstvy nebo chudák, […]

13. 4. 2020

Meditace

Žádné cvičení, nic, co zabírá čas, vás nemůže vyprostit z pout. Nic, co je konáno s představou času, vás nepovede ke svobodě, jež je mimo čas. Musíte z času vyskočit. Co je čas, kromě představy „já jsem tělo“? Můžete bez této představy čas vnímat? Myslet si „já jsem to či ono“, to je nadutost. Abyste se zbavil svého zvyku, vycházíte prostřednictvím smyslů ven. Pro kontrolu […]