Category: Krincha

12. 4. 2020

Jak přijímáte svou smrtelnost?

Každý z vás, kdo se rozhodl narodit, ví, že jednou musí i zemřít. Víte to všichni, doutná to ve vás po celý život, tu zřetelně, tu nenápadně, skrytě. A možná i proto se stává strach ze smrti často tím největším vaším strachem života. Co všechno někteří z vás dokáží podstoupit, aby „prodloužili“ svůj pobyt na Zemi! A přitom můžete tolik dokázat, změnit, když pochopíte spirituální […]

 53 celkem přečteno

12. 4. 2020

Jak přestat ve vztahu muž – žena zbytečně trpět, aneb proč měnit emocionální lásku na bezpodmínečnou

Až do počátku dvacátého století jste jen vyjímečně uzavírali sňatky na základě romantické lásky – zamilování. Znáte možná tyto vyjímky, např. Ferdinand I. a královna Anna… Málokdo z vás si však uvědomuje, když ho třeba dojímá příběh Romea a Julie, kolik je za tím utrpení, a nejen těch dvou. O tom se dnes jaksi nemluví. Manželství pro vás bylo od pradávna dohodou, kupní smlouvou, manželskou […]

 49 celkem přečteno

12. 4. 2020

Já a Bůh jedno jsme!

Hledáte Boha? Už jste Ho našli? A kde? Našli jste Ho venku? Tak jste zřejmě našli jeho podobu – představu. Třeba v podobě oblíbené a milované věci, předmětu, který vám splnil sen a naplnil vaši potřebu. Nebo v podobě milovaného muže či ženy. A pokud jste Ho našli v podobě svatých – v jejich obrazech a sochách, přiblížili jste se Pravdě. Slovo svatý je od […]

 61 celkem přečteno

12. 4. 2020

Hledání duchovního srdce

Je to v podstatě hledání vašeho vnitřního domova, vašeho království nebeského, nirvány… Každý z vás dříve či později dospěje do takového stádia psychospirituálního vývoje, že se začne odvracet od života jen ve vnějším světě, protože ho přestává už plně uspokojovat, a začíná hledat něco trvalejšího, nepomíjivého, věčného. Může to být dlouhá cesta hledání. Od hledání v knihách, v různých společenstvích, v kostelech, v přírodě, až […]

 58 celkem přečteno

12. 4. 2020

Duchovní srdce – pevný bod našeho života

Všichni míváte občas pocit, že váš život je značně rozpolcen. Rozpolcen mezi dvěma možnostmi, obě mohou být lákavé, přitažlivé a vy nevíte, kterou si vybrat. I to vám může nabízet dualita. Hledáte klid a nacházíte neklid, nepokoj, rozruch. Hledáte lásku a nacházíte nenávist, závist, pýchu, sobectví. Hledáte svobodu, rovnoprávnost a nacházíte nesvobodu, ovládání, povyšování, boj o moc. Vždy máte možnost volby, jen nevíte, jak a […]

 73 celkem přečteno,  1 dnes přečteno

12. 4. 2020

Citlivost – jemnost a tvrdost – síla

Váš vývoj lidských bytostí – duší probíhá tisíce let, je věčný, nekonečný, jako je věčný vývoj energie s informacemi, Vesmíru – Boha. Je plný změn, zvratů, přeměn, prostě řečeno proces evoluce. Nikdy ho není možné zastavit, jak si vy občas přejete. Jako lidské bytosti se lišíte od ostatních bytostí Země jedním velikým Darem od Boha – Darem Svobody – svobody volby, svobody rozhodování. Bez toho […]

 47 celkem přečteno

12. 4. 2020

Cesta bezpodmínečné Lásky

Bezpodmínečná láska je skutečná láska bez hranic, jakéhokoliv omezení, naprostá svoboda. Především je to láska bez emocí a pocitů, to znamená božská. Je a stále existuje hluboko v nás především v oblasti psychického a duchovního srdce. Vlevo od hrudní kosti je fyzické srdce, uprostřed psychické a vpravo duchovní. Kdysi jsem nedokázal vysvětlit, proč ten nebo ta nemá doopravdy rád-a, když skálopevně tvrdí a je pevně […]

 64 celkem přečteno