12. 4. 2020

Duchovní srdce – pevný bod našeho života

Od cesta

Všichni míváte občas pocit, že váš život je značně rozpolcen. Rozpolcen mezi dvěma možnostmi, obě mohou být lákavé, přitažlivé a vy nevíte, kterou si vybrat. I to vám může nabízet dualita. Hledáte klid a nacházíte neklid, nepokoj, rozruch. Hledáte lásku a nacházíte nenávist, závist, pýchu, sobectví. Hledáte svobodu, rovnoprávnost a nacházíte nesvobodu, ovládání, povyšování, boj o moc. Vždy máte možnost volby, jen nevíte, jak a proč se rozhodnout. Hledáte odpověď venku nebo v sobě? Věříte víc druhým než sobě? Jste pro sebe ti nejdůležitější a nikdy nikoho nestavíte před sebe? Proč to všechno prožíváte?

Protože většina z vás to stále hledá venku, v druhých lidech, ve světě kolem vás. Chcete neustále, aby vás někdo nebo něco udělalo šťastným, šťastnou. Chcete od okolí, od světa, od druhých to, co můžete nalézt trvale jen a pouze v sobě. Ve svém vnitřním světě, kde je zároveň vše, co je i venku, celý vesmír. A pořád nejste schopni přijmout, že vše, co prožíváte na Zemi, venku, vždy vychází z vás, ve vás se tvoří vaše lásky a nelásky, vaše štěstí i neštěstí, váš celý život. Království nebeské, o kterém kdysi mluvil Ježíš, je v každém z vás. Symbolicky i doopravdy je to především vaše druhá, čtvrtá a šestá čakra. V nich je obsaženo vše o vašem fyzickém, psychickém a spirituálním životě nejen v této existenci. Druhá čakra představuje vznik života, je to energie Velké Matky a Boha Otce a jejich dítěte, jejich lásky i traumata, bezpečí, útočiště i ohrožení, touhy a sny. Je to počátek všeho, co jsme. Čtvrtá čakra tvoří pevný střed našeho vnitřního světa. Je to stálé sídlo Velké Matky, Boha Otce a jejich děťátka – Svatá Trojice, která poskytuje bezpečí a útočiště před zmatky světa. Nad nimi neustále svítí Světlo – Slunce, jako energie Lásky, Radosti, Štěstí. A od nich vychází cítění, soucítění, intuice, které nás uvádějí do vyšších spirituálních rovin pozemského života. Je to místo vašeho fyzického, psychického a duchovního srdce. Šestá čakra je místem komunikace s Bohem, Vesmírem, s informačním polem, s Kristem – nadvědomím, Nadjá. Je zdrojem inteligence, rozumu – logiky, úvahy, soudu, kritiky – rozlišování dobra a zla. Je to místo, kterému říkáte třetí oko – jsou to buňky na povrchu čelní části mozku, které vnímají vše bez použití smyslů, je to rovněž intuice a spolupracuje se srdeční intuicí – spíše cítěním. Je to zároveň místo, kde je hypofýza, která řídí přes hormony celé vaše fyzické tělo a působí silně přes endorfiny a hormony dobré nálady – serotonin, dopamin, oxytocin…- na vaše psychické stavy. A kde epifýza skrz hormon mládí ovlivňuje skutečný fyzický stav vašeho těla. Všichni bez rozdílu máte v sobě od dětství velmi silnou touhu po lásce, ale už víte, že si ji v každém období svého života – většinou v sedmiletých cyklech – představujete trochu jinak a máte i jiné potřeby a touhy lásky. Jiné potřeby lásky máte jako děti – mami, dej, udělej, ochraň mě, pomazli se se mnou, pochval mě, splň mi … . Jako dospívající přenášíte tuto lásku na druhé pohlaví a v reprodukčním období života (dvacátá a třicátá léta života) jste „nuceni“ se rozmnožovat a zabezpečovat lidský rod.

K jakémusi zlomu docházíte kolem pětatřiceti let. Ať se vám to líbí nebo ne, jste pomalu, často nenápadně, „tlačeni“ k odvracení hlavního zájmu od vnějšího světa a otvírá se vám váš vnitřní svět, svět málo známý do té doby a často i bolavý. Neděje se s vámi nic divného – to jen ten, kdo vás vede od početí, váš Kristus, Nadjá, nadvědomí vás „nutí“ najít váš pevný bod. Tak, jak je to podle vašich přírodních zákonů. A tím pevným bodem je, bylo a vždy bude vaše duchovní srdce. Říkáte, že Bůh stvořil člověka k obrazu svému. V tomto případě máte pravdu – máte Boha v sobě, ve svém Středu, ve své duchovním srdci. A v něm máte jako má Bůh nepohyb a pohyb. Stav, nehybnost, pevný bod a zároveň pohyb, vývoj, neustálé změny, informace. Bůh Otec je stav, nehybnost, klid. Matka Bohyně je energie pohybu, tvořivosti-kreativity, vývoje, změny. Dítě je stálá informace, učení, vedení, Cesta. Není důležité, jakým způsobem naleznete své duchovní srdce. Je důležité, jestli se v něm dokážete zakotvit a trvale v něm být – při každé práci, činnosti, nejen při klidu, meditaci. Když to dokážete, najdete vše, co jste odjakživa hledali – skutečnou Lásku, Království nebeské.