12. 4. 2020

Život je radost

Od cesta

Když dokážete dát souhlas k „čištění“ své minulosti, může vám jednou skončit období bolestí, utrpení, začne mizet vše, co utrpení vytvořilo. Abyste tomu rozuměli –podle zákona vyrovnání – vytvoříte něco, co vyvolá bolest ve druhém, jako informace se to uloží především ve vás a může to přecházet i z jedné existence do druhé, dokud nejsi dostatečně silný, abys vydržel to „vyčistit“. Když to pak zvládnete vydržet až do konce, a může to trvat i mnoho let, nemusíte pak už trpět. Ale nesmíte už znova opakovat nic z toho, co jste dělali, ani myšlenkou, ani skutkem. To je cesta Lásky. Když najdeme odvahu a sílu ji nastoupit, musíme být bdělí a nechat se vést svými duchovními (vnitřními především) rádci, učiteli, pomocníky, anděly. Ti vám budou pomáhat, abyste se vše, co potřebujete, naučili, tak dlouho, dokud to nepůjde samo, tak jako přichází sama bolest, když dáte souhlas s „čištěním“. Tím vším dáváte zároveň souhlas žít s radostí, zprvu jakoby malé, krátkodobé, časem přibývající, zesilující, až jednou trvalé. Vše, co tady prožíváme, se děje s vaším souhlasem. I proto nemusíte zbytečně trpět. Bůh – Vesmír nikdy nedělá násilí. To si děláte sami. Učte se žít radost – jde to stále, cvičte tak dlouho pocit i myšlenku radosti, až to poběží samo – automaticky. Vše, co jste prožili v tomto životě, se dá změnit na radost, i to, co teď prožíváte, se může stát radostí. Radujte se i radostí druhých, protože je to i vaše radost. I když ještě zatím trpíte, skončí to a trpět přestanete.

To je naděje, která vám pomůže překonávat všechny překážky. Každému jednou skončí utrpení. Protože Bůh je Radost, jinak řečeno energie Boha jsou energie radosti. Jak můžeme rozumět radosti. Radost je stav, trvalý, věčný, určitých energií s informacemi Boží Lásky. Vývoj lidských bytostí je proces neustálého střetávání dvou tendencí – radosti a bolesti, štěstí a neštěstí, pláče a smíchu atd. Nikdo nechce trpět, žádná bytost. Proto hledá, jak to vyřešit, jak už přestat trpět tak dlouho, až to dokáže. To je cesta, zvaná duchovní, přesah života, boží rozměr, trvalý proces. Když „zaplatíte do posledního halíře“, vyčistili jste se tak, že už nemusíte trpět a učíte se žít ve stavu trvalé radosti (klid, mír, láska, štěstí) – jinak se to těžko popisuje vašimi slovy, jsou to stavy bytostí, které jsou, tedy existují, trvale věčně a nejsou závislé na tom, kde, jak a proč bytost žije, co dělá, po čem touží. Samo slovo radost není přesné vyjádření, ale je nejblíže k tomu, co to je. Jinak tomu můžete říkat i blaženost, vytržení, extáze, usebrání. Je to ve skutečnosti energie s informacemi, která se s vámi spojí trvale, když jste „čistí“. A věřte tomu, stojí za to to vše vydržet!