12. 4. 2020

Země jako Výcvikový tábor Lásky

Od cesta

Symbol života na Zemi Kříž vás učí, jak žít v dualitě hmoty a spirituality. V dualitě člověka – zvíře a člověka – boha. Učí vás radosti a bolesti, štěstí a neštěstí, libým i nelibým pocitům, sobectví a soucítění, ubližování a pomáhání, utrpení a blaženosti. Učí vás svobodné volbě. Svobodně si vybíráte způsob života. Nikdo nikdy vás nesmí k něčemu nutit, jen vy sami sebe. Nikdo vás nikdy netrápil, jen vy sami sebe. Nikdo vám neubližuje. Jen vy sami sobě. Nevěříte? Právě proto žijete v dualitě a učíte se tak Lásku! Vy sami svobodně volíte příčinu i následek svých činů. Můžete třeba do nekonečna obviňovat druhého ze svého trápení, v bláhové naději, že se změní tak, jak si přejete, abyste byli konečně šťastni. A přesto šťastni nebudete a nemůžete být! Vaše bolesti a utrpení vychází jen a pouze z vás a ti druzí vám jen nastavují zrcadlo – pomáhají vám tak, jak vám to kdysi slíbili „….a pak se na mě nezlob!“ Vše, co prožíváte, je učení Lásce. I ta největší radost, i ta největší bolest. A Bůh, Vesmír, Život jen čeká, až jednou složíte každou svou životní zkoušku aspoň za „tři“. Jakoukoliv! Právě proto sis svobodně a dobrovolně zvolil žít ve Výcvikovém táboru Lásky.

A proto skládáš zkoušky jak ve škole. Už víš, že začínáš kdysi ve škole základní a končíš jednou školou vysokou? Starověcí egyptští velekněží učili, že člověk Na Zemi absolvuje jeden z cyklů své Cesty – sedm set životů za jeden kosmický rok – 25900 let. Anebo si může dobrovolně celý cyklus urychlit vědomým učením. Proto postavili chrámy jako vysoké školy spirituality. Základní škola jako učení poznávání a ovládání materiálního světa – hmoty. Střední škola jako poznávání a ovládání psychiky. Vysoká škola jako poznávání a žití spirituality – Boha. Veškeré učení bylo nejen teoretické – pozůstatky znalostí se zachovaly třeba pod názvem hermetika – ale hlavně praktické. Z tisíce adeptů dokázalo dokončit své studium pět až sedm studentů. V jaké škole se nacházíš v tomto životě? A jakou školu chceš vědomě studovat a absolvovat? Není důležité, jaký druh školy si zvolíš. Máte dnes poměrně široký výběr – křesťanství, islám, budhismus, hinduismus, indiánské učení, šamanismus…Škola ale není náboženství, církev! Všechny školy (mystika) učí rozličným způsobem jedno a totéž – Cestu k Bohu. A je jenom jeden Bůh, uctívaný tisícerým způsobem. Uctívat znamená především žít podle Jeho zákonů Lásky! A žít podle Jeho zákonů může jen ten, kdo je zná. Vědomě! A vědomě je i žije. Nestačí jen o nich mluvit a hlásat je. Musí se prakticky žít, rozumět jim vědomě. Proto jste dostali Rozum a Srdce. Rozumět, být vědomý. A vědomě žít Lásku. Království nebeské! Přijmi svou celou minulost jako to nejlepší, co jsi mohl prožít! Když porozumíš své minulosti, porozumíš i své budoucnosti. Pomáhej všem bytostem obětavě a nezištně. Budeš tím sloužit Bohu i sobě. A dostaneš vždy od Boha veškerou pomoc skrze lidské bytosti. Přijímej každou bolest a utrpení jako Dar od Boha a lidí. Vždy dostaneš takové, které potřebuješ a vždy jen tolik, kolik jsi schopen vydržet. Nikdy neobviňuj z ničeho druhé. Jsou součástí tvé Cesty k Bohu. Nejtěžší, nejbolavější životní prožitky přijímej vždy jako náročné výběrové zkoušky svého života. Čím jsi víc dokázal a dostal se „dál“, tím mohou být těžší, krutější. Spirituální Cesta v daném životě není a nemůže být pro všechny! Přejeme vám příjemný pobyt ve vašem Výcvikovém táboru Lásky a věříme, že dokážete dosáhnout nejvyšší možné „třídy“ a vzdělání vašeho současného života!