12. 4. 2020

Vztahy žen a mužů a Jednota

Od cesta

Záleží, jak se na to, co prožíváte, podíváte, z jakého úhlu pohledu. Můžete žárlit, bolet, sobecky chtít ženu jen pro sebe. Do jisté míry to jde. Ale pak to skončí. Musí. Protože nejste jen vy dva – muž a žena, ale jste jedno. I když si to neuvědomujete, jste všichni jedno. Víte dobře, že jste tady, abyste poznali co nejvíce sebe, svou jedinečnost, ale zároveň spějete k Jednotě, k Bohu, konečně vědomě a proč byste nemohli vnímat vše jako sebe,jako součást sebe, Lásky, Boha, zbavit se sobectví ve vztahu znamená přát druhému vše, co musí prožít, naučit se a být zároveň nedílnou součástí toho všeho, co on prožívá. Protože jsi to ty – ona je ty a ty jsi ona. Jednou až přijde váš čas, se můžete učit , že není jen já a ty, ale i já – ty -on může být jednota. A když pak bude chtít, bude se to učit i ten třetí. A pak může být i čtvrtý, pátá …..atd. Všichni jste skutečně na vyšších rovinách bytí Jednota. Je to mimo vaši zkušenost, a proto můžete mít strach. A proto se bráníte starými programy, které jste si vytvořili za tisíce let existence tvé bytosti na Zemi, v dualitě, v procesu své individualizace. Teď máte příležitost pokročit konečně dál – do vědomé jednoty. Buďte bdělí – hlídejte a zkoumejte své staré programy – zvyky, návyky, způsoby obrany, abyste přežili a všechno to musí zmizet. Bude to nějakou dobu trvat, nespěchejte. Máte teď ohromnou příležitost, abyste se trvale zbavili utrpení. A konečně abyste vnímali naplno Boží Lásku, která je v každém z nás. Utrpení a bolest nemusí ničit – je vždy hybnou silou na cestě k Bohu, je pozitivní. Opakem je radost, štěstí – otočte vše negativní na radost a přejte každému jeho radost, štěstí. A připojte se vědomě k jejich radosti a pomáhejte jim i sobě odstraňovat bolest, utrpení. Očisti mě, Bože, od lidské lásky i nelásky a pomáhej mi, ať dokáži pomoci každému, kdo to chce také dokázat. Je vám vždy dopřáno několik let, abyste poznali, že nemůžete žít takový život, jako jste žili a jak žije většina lidí. Tak to přijměte, jde to jinak, mnohem lépe, nemusíte se ve vztazích trápit, ale radovat, stále, pořád žít Lásku. Proto vás čistím od starých nánosů, proto se čistíte i sami navzájem. To je evoluce lidského ducha, psychiky i těla. A pak můžete přejít plně na duchovní rovinu milování. Bez těla to na Zem nejde – proto se netrapte tělem, je důležité, ale duchovní je prioritou, tam není utrpení a bolest a na vás záleží, v jaké rovině bytí na Zemi se budete trvale pohybovat. Dokážete sebe a ostatní, s nimiž jste tak spojeni, vnímat silně i na duchovní rovině, jen na ní můžete být vědomě spojeni a být celkem, Jednotou. Tělo a psychika jsou její součástí, dokud jste na Zemi. Bez nich to nejde a proto trpíte. Tak to přijměte a nedávejte důraz na tělo,emoce a pocity. To vše je pomíjivé, dočasné, neustále rozlišujte, co je pomíjivé a co věčné a žijte vědomě to věčné, trvalé. Teď se vše mění. Velmi rychle. Proto máte ohromnou příležitost to dokázat. Znáte se tisíce let, tisíce let se milovali i bojovali,trápili se i byli šťastni, žárlili jste na sebe, ubližovali si a bojovali jeden o druhého, abyste s ním byli šťastni a měli ho jen pro sebe.

A přece to nikdy nebylo tak, jak jste si přáli, představovali, chtěli. Vždy jste moc trpěli tím, že to skončilo jinak. Protože to nejde trvale, věčně tak žít. Odporuje to zákonům Lásky Vesmíru. Na Zemi žijete tak, aby vás to jednou dovedlo dál, je to přirozený proces vývoje, evoluce. Nemůžete to chtít zastavit. Čím víc s o to snažíte, tím víc trpíte. To je pravidlo, které je nastaveno tak, aby vám to nedovolilo stát, ale donutilo se měnit, růst , vyvíjet. Marně s tím lidé bojují. Není lepší to přijmout a žít dobrovolně? Jak rozumět procesu cesty do jednoty nejen ve dvou, ale i ve třech, čtyřech…..atd. Je to přirozený proces evoluce lidského druhu na Zemi. Když dva – muž a žena – naplní svůj vztah – dospějí do Jednoty těla, duše i ducha, musí jít dál – pak přichází na řadu několik variant. Jednou z nich je cesta mnohoženství a mnohomužství, jak tomu říkáte. Je to podle toho, k čemu se lidské bytosti rozhodli, co si vybrali jako cestu svého vývoje, co je pro ně nejlepší. Rozhodně to není jen pro užívání si sexu apod. To jsou lidské deformace, nepochopení, neporozumění smyslu, významu. Podstata je jednoduchá – jako všechny další varianty vaší cesty na Zemi, tak i tento způsob učení vás má dovést ke skutečné Lásce. Podmínkou je, že to dobrovolně a vědomě přijmete a že vědomě se budete učit žít spolu. Vědomě se budete milovat, poznávat, řešit problémy, pomáhat si překonávat překážky. Musí to být vždy rovnocený vztah, kde všichni mají stejná práva i povinnosti. Vede a řídí vždy žena. Jen ona je schopna sjednocovat (ale i rozdělovat!¨) na základě rozdílnosti všech zúčastněných. Tyto rozdílnosti se však vždy doplňují, vedou ke sjednocení, proto nemá smysl žárlit, hlídat, vyčítat, že…. Je to těžké, může to i hodně bolet, ale vždy to dobře upozorňuje na problémy, které má jedinec a které musí řešit, aby mohl postoupit dál. Proto to tak je! Roviny života lidských bytostí na Zemi Psychofyzická rovina reakce fyzického těla na podněty prostředí vytváří psychické reakce – pocity a emoce (radost, bolest, strach….), představy, touhy, iluze, výsledkem je smyslová emocionální láska, pomíjivá, dočasná. Psychickospirituální rovina reakce na spojení s energetickými vibracemi Vesmíru, Země, určitého společenství lidí, zvířat, stromů, skal … vyvolává psychické reakce např. Blaženost, naprostá svoboda, spojení s Bohem, Vesmírem výsledkem je duchovní láska (božská, vesmírná …), věčná, nekonečná..