12. 4. 2020

Vždy musí dojít k vyrovnání energií a informací

Od cesta

Zákon vyrovnání, rovnováhy patří k základním zákonům pozemské duality. Dáš – dostaneš, ublížíš – ublíží ti, pomůžeš – pomůže ti. Jinak řečeno, energie s určitými informacemi přitahuje stejné informace a tím dochází k jakési rovnováze. Vesmír „nemá rád“ prázdno, a proto vždy musí dojít k jeho vyplnění. Zdánlivě to jaksi neodpovídá dualitě, kde plus a minus se přitahují a plus a plus, minus a minus se odpuzují. Podle toho by pak dobro mělo být vyrovnáno zlem a naopak. Když pomůžete, ublížíte, když ublížíte, pomůžete. To je však mechanický, doslova fyzikální výklad zákona. Tak to ani fungovat nemůže, protože nesmíte zapomínat na vliv psychospirituální roviny vašeho života. Určitě všichni znáte pořekadlo – každý dobrý skutek budiž po zásluze potrestán. Je to skutečně výstižné vyjádření situace, kdy chcete dělat „dobré skutky“, abyste za ně dostali odměnu. Dostanete ji vždy, ale úplně jinou, než očekáváte. Ježíš to kdysi vyjádřil výstižně, asi takto:“když dáváte, vaše levice nesmí vědět, co dává pravice!“. Pomáhejte druhým, vždyť proto jste na vaší Zemi, dávejte podle svých možností, ale vždy to dělejte z Lásky, vždyť Bůh vám také dává vše, co potřebujete a nic za to od vás nečeká. Dávejte, protože to je Láska, vaše, Boha, Vesmíru. Dostáváte Lásku, tak dávejte Lásku.

Odměna, vyrovnání energetických informací přichází především na nebesích, psychospirituální rovině života. Vždyť přece jste si kdysi „slíbili“ navzájem, že až přijdete na Zem, budete si pomáhat, pomáhat podle zákonů pozemské duality. I proto pak mívate dost často na Zemi pocit, že ten druhý vám až nesnesitelně ubližuje, že vás trápí, týrá, ničí. A v často krutých stavech emocionální bolesti si vůbec nedokážete připustit, jak úžasně plní to, co vám slíbil. Dokážete to změnit a děkovat i za nejtěžší ublížení? Znova opakuji – to vše platí naplno pro podmínky pozemské duality. Ve skutečnosti vám každý, kdo vám jakkoliv ublížil, nesmírně pomohl. Většiná z vás to pochopí, až když skončí pozemský život. Můžete se však naučit tomu rozumět už i na Zemi. Pak to vše dokážete dříve nebo později přijmout jako dar a každému pak budete říkat s porozuměním a Láskou – přijímám, odpouštím a děkuji. A přestanete zbytečně trpět následky svého myšlení. Rozumíte mi dobře? Vždyť nikdy netrpíte „ubližováním“ druhých, ale tím, co z toho udělá vaše mysl – emoce, pocity, touhy, představy, očekávání… . Proč nedokážete odpouštět? Včas, ihned, okamžitě! Naučíte se to? Proč přemýšlíte o odvetě, pomstě – proč to udělal-a, to mu, jí vrátím, to bude koukat, až já… . Když porozumíte svému vývoji, své Cestě a pochopíte, že nic není náhoda, že vše musíte prožít tak, jak vám to přichází, že je to zákon Lásky, která vás učí Lásku už tady na vaší Zemi, přestanete zbytečně trpět. Pak porozumíte i zákonu vyrovnání, rovnováhy energetických informací. Nikdy už nebudete čekat „odměnu“ na Zemi. Může přijít a nemusí. Ale na nebi přijde vždy!