13. 4. 2020

Šest veršů s Ribhugíty

Od cesta

Šest veršů s Ribhugíty, které vybral Bhagavan Srí Ramana Maháriši

1.Pojem (představa) „jsem tělem“ je vědomım vnitřním orgánem (tj. myslí). Je také iluzorní samsárou. Je zdrojem všech bezpůvodních obav (strachu). Jestliže po něm nezbıvá ni stopy, shledáme, že vše je Brahman.
2.Vědomí „jsem tělem“ je prvotní nevědomostí, která je známa jako pevnı uzel Srdce (hridajagranthi). Zprvotní nevědomosti vznikají i pojmy bytí a nebytí. Zmizí-li bez stopy, shledáváme, že vše je Brahman.
3.Džíva (ego) je jen představa. Bůh, svět, mysl, přání, činnost, strach a vše ostatní jsou také pouhé pojmy.
4.Bıt bez konceptů je nerozličenım stavem. Je spočíváním v Brahman. Je Šiva. Jestliže zde není žádného konceptu, nalézáme, že vše je Brahman.
5.Tělo atd., to vše jsou koncepty. Slyšení atd. (to je slyšení, uvažování a kontemplace), jsou též koncepty. Pátrání po JÁ je představou. Všechny ostatní věci jsou jen pojmy. Jsou to jen pojmy, které dávají vznikat světu, dživům a Bohům. Neexistuje nic než pouhé pojmy. Ve skutečnosti vše je Brahman.
6.Mysl je neskutečná. Je podobna představením magika. Je pdobná synu neplodné ženy. Mysl naprosto neexistuje. Jelikož zde není mysli, není zde ani Guru, žák ani svět ani džíva. Všechny koncepty jsou ve skutečnosti Brahman.