25. 1. 2021

Bůh je tam kam ho vpustíme

Od cesta

Ojedinělý popis prožití samádhi nahovořila Gabriela Filippi jako poděkování Fráňovi a pro inspiraci všem ,kteří vstoupili na cestu poznání.

Mystik, fotograf, umělec, duchovní učitel. Je znám svou duchovní praxí východních učení, především buddhismu. Prováděl jógu, meditační praxi a studoval staré texty, jež později také přeložil do češtiny. Jeho obrazy,filozofické úvahy, popisy hlubokých mystických prožitků tu zanechal pro všechny hledající Boha či pravdu.