23. 11. 2020

Ježíš Kristus

Od cesta
′′ Kdybych žil v Palestině, za dnů Ježíše Nazaretského, umyl bych mu nohy, ne slzami, ale krví svého srdce!“
~ Swami Vivekananda
′′ Některé z prvních lidských bytostí, v nichž se nové vědomí naplno objevilo, se staly velkými učiteli lidstva, jako je Ježíš, ačkoli jejich učení bylo velmi nepochopeno, zejména když se změnily v organizované náboženství. Byly to první projevy květu lidského vědomí.
Byl Ježíš božský? Ano, je to tak. Ale ty taky. Jen jste si to ještě neuvědomili.“
~ Eckhart Tholle
′′ Ježíš Kristus věděl, že je Bůh. Tak se probuď a nakonec zjisti, kdo doopravdy jsi. V naší kultuře samozřejmě řeknou, že jste blázni a rouhači, a buď vás zavřou do vězení, nebo do blázince (což je skoro to samé). Pokud se však probudíte v Indii a řeknete svým přátelům a vztahům: ′′ Můj bože, právě jsem zjistil, že jsem Bůh zasmějí se a řeknou: ′′ Oh, blahopřeji, konečně jste to zjistili.
~ Alan Watts
′′ Jsem Žid, ale jsem nadšený světelnou postavou Nazaretského. Nikdo nemůže číst evangelia, aniž by cítil skutečnou Ježíšovu přítomnost. Jeho osobnost pulzuje každým slovem.
Pokud člověk očistí judaismus proroků a křesťanství, jak ho učil Ježíš Kristus, od všech následných přídavků, zejména od kněží, zbývá učení, které je schopné vyléčit všechny sociální neduhy lidstva.“
~ Albert Einstein
′′ Ježíš Kristus přinesl světu světlo. Doufáme, že se nám děti jako on narodí každý okamžik našeho každodenního života.
Ježíš Kristus se stále projevuje mnoha tisíci způsoby. Projevuje se všude kolem vás. Musíme být ve střehu, abychom rozpoznali jeho projevy. Pokud nejste ohleduplní nebo pozorní, bude vám chybět.“
~ To se mi líbí nejvíc
′′ Ano, Ježíš byl plně osvícená bytost stejně jako Buddha.
Ježíš žil velmi lidský život, naprosto lidský – s velkou zbožností, ale žil lidský život. V tomto směru je vzácným mistrem. Pohyboval se s gamblery, opilci; existuje možnost, že jednou za čas možná hrál poker. A nevidím, že by v tom bylo něco špatně. Pil víno, chutnalo mu to. A nemyslím si, že by v tom jednou za čas bylo něco špatného; je to naprostá hravost. Nebuďte na tom závislí. Nebyl na tom závislý, ale podílel se na běžném životě. Existuje každá možnost, že se Maří Magdaléna zamilovala do velmi lidského druhu a nemůže to být jen jednostranné – možná odpověděl. Křesťané se ale budou cítit uraženi – prostitutka, která se zamilovala do Ježíše! A Ježíš možná odpověděl lidským způsobem. Vlastně to byl tak odvážný muž, takový rebel, že musel odpovědět lidsky.
Celá snaha Ježíše nebo Buddhy není nic jiného, než jak odčinit to, co vám společnost udělala.“
~ Osho
′′ Když Ježíš řekl: ′′ Kromě mě mluvil o sobě, ne o těle, ale lidé to špatně pochopili. Ježíš při jiné příležitosti řekl: ′′ Království nebeské je ve vás. ′′ Nemyslel tím, že je to uvnitř těla. Toto ′′ o tobě ′′ Ježíš mluvil, je nekonečné vědomí.“
~ Annamalai Swami
′′ Existuje jen nekonečné sebevědomí čistého povědomí, které se promítá do zjevné množitelnosti a rozmanitosti konečných forem, ale nikdy nepřestane být sám sebou. Tohle Ježíš myslel, když řekl: ′′ Království Otce je rozprostřeno na zemi a lidé to nevidí.“ Všichni velcí mudrci ze všech dob a všech míst to řekli nebo vyjádřili jedním způsobem nebo Další. Tohle je ta pravá revoluce. V základu veškeré touhy po změně je tato konečná touha: poznat pouze realitu všech zkušeností; poznat jen lásku. Pokud a dokud nebudou problémy, kterým lidstvo čelí, vystopovány zpět ke svému konečnému zdroji – ignorování této reality – mohou být dočasně zmírněny, ale nikdy nebudou skutečně vyřešeny.“
~ Rupert Spira
′′ Meditujme, dokud nebudeme vnímat nekonečného Krista, který vládne v našich vlastních srdcích. Naučme se milovat ty, kteří nás nemilují, a odpusťme těm, kteří jsou proti nám nemocní. Prolomme všechny naše duševní hranice barvy, vyznání a národnosti a národnosti a přijměme všechny – i naše neživé a zvířecí bratry – v nekonečné, všechny všeobjímající náruče našeho Kristova Vědomí. Tohle bude opravdová a trefná oslava příchodu Ježíše Krista na tuto zemi.“
~ Paramahansa Yogananda
′′ Mír není absence potíží, ale přítomnost Krista.“
~ Sheila Walshová
(Obrázek ukazuje pozoruhodnou olejomalbu, portrét Ježíše, s názvem ′′ Princ míru ′′ – vytvořený mezinárodně uznávanou umělkyní Akiane Kramarik, když jí bylo pouhých 8 let; Podle Kramarika její hlavní inspirace pochází ze snů a vizí; Kramarik přiznal, že viděla tvář Ježíše Krista ve svých vizích; toto mistrovské dílo označil chlapec jménem Colton Burpo za ′′ skutečnou tvář Ježíše kterou poznal ze své zkušenosti blízké smrti)′′ Kdybych žil v Palestině, za dnů Ježíše Nazaretského, umyl bych mu nohy, ne slzami, ale krví svého srdce!“
~ Swami Vivekananda
′′ Některé z prvních lidských bytostí, v nichž se nové vědomí naplno objevilo, se staly velkými učiteli lidstva, jako je Ježíš, ačkoli jejich učení bylo velmi nepochopeno, zejména když se změnily v organizované náboženství. Byly to první projevy květu lidského vědomí.
Byl Ježíš božský? Ano, je to tak. Ale ty taky. Jen jste si to ještě neuvědomili.“
~ Eckhart skvělý
′′ Ježíš Kristus věděl, že je Bůh. Tak se probuď a nakonec zjisti, kdo doopravdy jsi. V naší kultuře samozřejmě řeknou, že jste blázni a rouhači, a buď vás zavřou do vězení, nebo do blázince (což je skoro to samé). Pokud se však probudíte v Indii a řeknete svým přátelům a vztahům: ′′ Můj bože, právě jsem zjistil, že jsem Bůh zasmějí se a řeknou: ′′ Oh, blahopřeji, konečně jste to zjistili.
~ Alan Watts
′′ Jsem Žid, ale jsem nadšený světelnou postavou Nazaretského. Nikdo nemůže číst evangelia, aniž by cítil skutečnou Ježíšovu přítomnost. Jeho osobnost pulzuje každým slovem.
Pokud člověk očistí judaismus proroků a křesťanství, jak ho učil Ježíš Kristus, od všech následných přídavků, zejména od kněží, zbývá učení, které je schopné vyléčit všechny sociální neduhy lidstva.“
~ Albert Einstein
′′ Ježíš Kristus přinesl světu světlo. Doufáme, že se nám děti jako on narodí každý okamžik našeho každodenního života.
Ježíš Kristus se stále projevuje mnoha tisíci způsoby. Projevuje se všude kolem vás. Musíme být ve střehu, abychom rozpoznali jeho projevy. Pokud nejste ohleduplní nebo pozorní, bude vám chybět.“
~ To se mi líbí nejvíc
′′ Ano, Ježíš byl plně osvícená bytost stejně jako Buddha.
Ježíš žil velmi lidský život, naprosto lidský – s velkou zbožností, ale žil lidský život. V tomto směru je vzácným mistrem. Pohyboval se s gamblery, opilci; existuje možnost, že jednou za čas možná hrál poker. A nevidím, že by v tom bylo něco špatně. Pil víno, chutnalo mu to. A nemyslím si, že by v tom jednou za čas bylo něco špatného; je to naprostá hravost. Nebuďte na tom závislí. Nebyl na tom závislý, ale podílel se na běžném životě. Existuje každá možnost, že se Maří Magdaléna zamilovala do velmi lidského druhu a nemůže to být jen jednostranné – možná odpověděl. Křesťané se ale budou cítit uraženi – prostitutka, která se zamilovala do Ježíše! A Ježíš možná odpověděl lidským způsobem. Vlastně to byl tak odvážný muž, takový rebel, že musel odpovědět lidsky.
Celá snaha Ježíše nebo Buddhy není nic jiného, než jak odčinit to, co vám společnost udělala.“
~ Osho
′′ Když Ježíš řekl: ′′ Kromě mě mluvil o sobě, ne o těle, ale lidé to špatně pochopili. Ježíš při jiné příležitosti řekl: ′′ Království nebeské je ve vás. ′′ Nemyslel tím, že je to uvnitř těla. Toto ′′ o tobě ′′ Ježíš mluvil, je nekonečné vědomí.“
~ Annamalai Swami
′′ Existuje jen nekonečné sebevědomí čistého povědomí, které se promítá do zjevné množitelnosti a rozmanitosti konečných forem, ale nikdy nepřestane být sám sebou. Tohle Ježíš myslel, když řekl: ′′ Království Otce je rozprostřeno na zemi a lidé to nevidí.“ Všichni velcí mudrci ze všech dob a všech míst to řekli nebo vyjádřili jedním způsobem nebo Další. Tohle je ta pravá revoluce. V základu veškeré touhy po změně je tato konečná touha: poznat pouze realitu všech zkušeností; poznat jen lásku. Pokud a dokud nebudou problémy, kterým lidstvo čelí, vystopovány zpět ke svému konečnému zdroji – ignorování této reality – mohou být dočasně zmírněny, ale nikdy nebudou skutečně vyřešeny.“
~ Rupert Spira
′′ Meditujme, dokud nebudeme vnímat nekonečného Krista, který vládne v našich vlastních srdcích. Naučme se milovat ty, kteří nás nemilují, a odpusťme těm, kteří jsou proti nám nemocní. Prolomme všechny naše duševní hranice barvy, vyznání a národnosti a národnosti a přijměme všechny – i naše neživé a zvířecí bratry – v nekonečné, všechny všeobjímající náruče našeho Kristova Vědomí. Tohle bude opravdová a trefná oslava příchodu Ježíše Krista na tuto zemi.“
~ Paramahansa Yogananda
′′ Mír není absence potíží, ale přítomnost Krista.“
~ Sheila Walshová
(Obrázek ukazuje pozoruhodnou olejomalbu, portrét Ježíše, s názvem ′′ Princ míru ′′ – vytvořený mezinárodně uznávanou umělkyní Akiane Kramarik, když jí bylo pouhých 8 let; Podle Kramarika její hlavní inspirace pochází ze snů a vizí; Kramarik přiznal, že viděla tvář Ježíše Krista ve svých vizích; toto mistrovské dílo označil chlapec jménem Colton Burpo za ′′ skutečnou tvář Ježíše, kterou poznal ze své zkušenosti blízké smrti)