23. 11. 2020

Ashtavakra Gita

Od cesta
1: Návod k Sebe~Uvědomění
Janaka říká:
1.1
Mistře, jak Vědění dosáhnout, nepřipoutanosti nashromáždit, osvobození získat?
Ashtavakra dí:
1.2
Být svobodným, vyhýbej se zážitkům smyslů jako jedu. Směřuj svou pozornost k odpuštění, upřímnosti, vlídnosti jednoduchosti, pravdě.
1.3
Nejsi země, voda, oheň nebo vzduch. Nejsi prázdným prostorem. Osvobození je znát se coby Vědění samo ~ Svědek těchto.
1.4
Setrvávej ve Vnímání bez iluze o člověku. Budeš okamžitě svobodné a v míru.
1.5
Nemáš žádnou kastu ani povinnosti. Jsi neviditelné, nespoutané, beztvaré. Jsi ten Svědek všech věcí. Buď šťastné.
1.6
Správné a špatné, požitek a bolest, jsou jen v mysli. Nejsou tvým zájmem. Nekonáš ani si neužíváš. Jsi svobodné.
1.7
Jsi ten Osamělý Svědek. Všeho Co Je, Navždy svobodný. Tvé jediné pouto je nevidět To.
1.8
Myšlenka ‘Jsem konatel’ je uštknutí jedovatého hada. Vědět že; ’Nedělám nic’’ je moudro důvěry. Buď šťastné.
1.9
Samotné pochopení: ‘’Já jsem (je) Jedno [Bytí~Vnímání],’’ stráví veškeré utrpení v ohni okamžiku (odevzdání). Buď šťastné.
1.10
Jsi bezbřehé Vnímání ~ Blaženost, Boží Blaženost ~ ve které se objevuje vesmír jako had se podobá provazu.
1.11
Je pravda co říkají: ‘’Jsi co si myslíš.’’ Jestli myslíš (že) jsi spoutané jsi spoutané. Jestli myslíš (že) jsi svobvodné jsi svobodné.
1.12
Jsi Bytí ~ ten Osamělý Svědek Jsi dokonalé, všeprostupující, Jediné. Jsi volné, netoužíš, věčně klidné. Vesmír se jen zdá v Tobě.
1.13
Medituj na toto: ‘’Jsem Vnímání samo ~ Jednota sama.’’ Vzdej se myšlenky, že jsi oddělené, osoba, toho že je uvnitř a venku.
..Děkuju ♥️ RaMAshtavakra Gita