8. 10. 2020

Když se ptali Ježíše

Od cesta
Když se ptali Ježíše, jak se modlí, odpovídal :
„Já se nemodlím, já se svým Otcem hovořím. Jsem jím naplněn, je ve mně, je mimo mne, je všude. Mluvím s ním stále, celý můj život je tím, čemu vy říkáte modlitba. Rozdíl mezi moji promluvou a vaší modlitbou tkví nikoliv ve slovech samotných, ale v jejich obsahu; v přístupu k němu. Bůh mi není jen Otcem, je i mým přítelem. Je mi vším, je i mnou.
„Já a Otec jsme jedno.“ (J 10:30)
Svoji vůlí vykonávám přání svého nitra, naplňuji volání své duše.
Vy o něco prosíte. Chcete, aby Bůh vyplnil vaše přání, leč bůh nemůže vyplnit nic než to, v co napnete vlastní síly. A nezapomeňte – prosíte Boha, kterým jste naplněni stejně jako já. Není nic, co by bylo mimo vás, co není současně ve vás. Toto jsem vám přišel říci. Boží království je ve vás. Nosíte ho v sobě širým světem. Kamkoliv zamíří vaše kroky, jde Bůh ve vás s vámi. Nikdy vás neopustí, pokud neopustíte vy jeho a opustit ho můžete pouze ve svých myšlenkách.“