12. 4. 2020

Vždy musí dojít k vyrovnání energií a informací

Zákon vyrovnání, rovnováhy patří k základním zákonům pozemské duality. Dáš – dostaneš, ublížíš – ublíží ti, pomůžeš – pomůže ti. Jinak řečeno, energie s určitými informacemi přitahuje stejné informace a tím dochází k jakési rovnováze. Vesmír „nemá rád“ prázdno, a proto vždy musí dojít k jeho vyplnění. Zdánlivě to jaksi neodpovídá dualitě, kde plus a minus se přitahují a plus a plus, minus a minus […]

 143 celkem přečteno

12. 4. 2020

Tanec energií

Už tisíce let panuje představa, že energie lidských bytostí zvláště po smrti má tvary podobné lidskému tělu. Pravda je to jen na určité rovině vnímání bytí – hlavně v astrální a emocionální oblasti, zčásti i v mentální. Jestliže se dostaneme za tyto energetické roviny, je to úplně jiné. Tam energie nemá pevný tvar, ale obsah – informace. A právě informace mohou vytvářet dojem – iluzi […]

 181 celkem přečteno

12. 4. 2020

Radostná zpráva o Lásce – evangelium Lásky

Odlož už konečně minulost! Nevracej se stále k minulým vztahům, které marně opakuješ už tisíce let. Nikam nevedou, jen k stále k těm samým chybám, omylům a zklamáním. A bolesti a utrpení místo radosti a štěstí. Žij už konečně to, po čem tolik toužíš – skutečnou Lásku! Je v tobě a vždy tam byla a čeká, že ji konečně najdeš i venku! Někde v tomto […]

 153 celkem přečteno

12. 4. 2020

Proč muž a žena vytváří vztah, v kterém nedokáží žít spolu ani bez sebe

Je to jednoduché – protože to potřebují pro svůj vzájemný vývoj – dali k tomu souhlas před početím. Je to jeden z mnoha způsobů, jak žít spolu, milovat se a zároveň si vyvolávat vzájemné utrpení, které jim nedovolí být spolu trvale šťastni a někdy dost tvrdě je to nutí řešit problémy, pracovat na vztahu a sobě. Velké utrpení, kterým to často vrcholí, pak může vyvolat […]

 147 celkem přečteno

12. 4. 2020

Nikdy nesmíš nikomu bránit jít svou Cestou!

Mezi základní vesmírné zákony patří žádné násilí a skutečná svoboda – svobodná volba výběru možností a variant. Opravdová Láska je zároveň skutečnou, stoprocentní Svobodou. Své svobody se sice můžete vzdát, dobrovolně i nedobrovolně, ale vždy za to platíte utrpením. Ale už vstupem na Zem – početím – , vstupem do světa duality přicházíte na svět, v němž máte vždy, v každé situaci, možnost volit nejméně […]

 173 celkem přečteno,  1 dnes přečteno

12. 4. 2020

Mystická smrt a vzkříšení

Jsou to pojmy staré tisíce let. Vždy se přísně skrývaly před lidmi za podobenstvím, symboly a různá tajemství. Tisíce let to bylo nutné – jen málokdo dokázal dojít tak daleko, aby to zvládl ve zdraví. Je to něco, na co byl adept často připravován řadu životů, než byl schopen obstát, projít vše bez „úrazu“ a stát se novým bohem – člověkem. Dnes máme to veliké […]

 210 celkem přečteno

12. 4. 2020

Kříž života

Je prastarý symbol života na Zemi. Dnes mu říkáte dualita. Vertikální rameno energie člověka zušlechťuje, zjemňuje, čistí k vyšším vibracím energie. Proto říkáme, že vede k Bohu, skutečné Lásce. Dole je člověk – zvíře, nahoře člověk – bůh. Znázorňuje symbolicky tisíciletý vývoj lidské duše a ducha od hrubých, hmotných vibrací k vysokofrekvenční velejemné energii. Přes toto rameno nás Bůh čistí, jím jsme spojeni s naším […]

 147 celkem přečteno

12. 4. 2020

Jak přijímáte svou smrtelnost?

Každý z vás, kdo se rozhodl narodit, ví, že jednou musí i zemřít. Víte to všichni, doutná to ve vás po celý život, tu zřetelně, tu nenápadně, skrytě. A možná i proto se stává strach ze smrti často tím největším vaším strachem života. Co všechno někteří z vás dokáží podstoupit, aby „prodloužili“ svůj pobyt na Zemi! A přitom můžete tolik dokázat, změnit, když pochopíte spirituální […]

 136 celkem přečteno

12. 4. 2020

Jak přestat ve vztahu muž – žena zbytečně trpět, aneb proč měnit emocionální lásku na bezpodmínečnou

Až do počátku dvacátého století jste jen vyjímečně uzavírali sňatky na základě romantické lásky – zamilování. Znáte možná tyto vyjímky, např. Ferdinand I. a královna Anna… Málokdo z vás si však uvědomuje, když ho třeba dojímá příběh Romea a Julie, kolik je za tím utrpení, a nejen těch dvou. O tom se dnes jaksi nemluví. Manželství pro vás bylo od pradávna dohodou, kupní smlouvou, manželskou […]

 120 celkem přečteno

12. 4. 2020

Já a Bůh jedno jsme!

Hledáte Boha? Už jste Ho našli? A kde? Našli jste Ho venku? Tak jste zřejmě našli jeho podobu – představu. Třeba v podobě oblíbené a milované věci, předmětu, který vám splnil sen a naplnil vaši potřebu. Nebo v podobě milovaného muže či ženy. A pokud jste Ho našli v podobě svatých – v jejich obrazech a sochách, přiblížili jste se Pravdě. Slovo svatý je od […]

 128 celkem přečteno