13. 4. 2020

Mlčení s Ramanou Maharšim – Moudrost ticha

Od cesta

V jižní Indii, ve státě Tamilnádu, se nachází městečko Tiruvannamalai a posvátná hora Arunáčala (Arunachala, hora zasvěcená Šivovi), na jejímž úpatí nalezneme Šrí Ramana Ashram (Šri Ramanasramam). Některé z nás na toto místo zavedlo právě učení Šrí Ramany Maharšiho (1879 – 1950).
Nakladatelství Avatar vydalo několik knih věnovaných tomuto duchovnímu učitel: Jiří Navrátil – V srdci skutečnost, dále Šrí Ramana Maharši – Život velkého mudrce z Arunáčaly v obrazech, Učení, Poselství, Maharšiho evangelium v překladech Jiřího Navrátila. V roce 2008 jsme se mohli dočkat nádherné publikace Moudrost Ticha – Mlčení s Ramanou Maharšim (v překladu Rudolfa Skarnitzla), ve které jsou slova Šrí Ramany provázena působivými černobílými fotografiemi.
„Svrchované Já, átman, je Bůh. Já jsem je Bůh“.
„Vy jste skutečně Nekonečno, Čiré Bytí, absolutní átman. Jediný způsob, jak se zbavit smutku, je poznat átman a být jím“.
„Vaší povinností je být, a ne být to či ono. Jsem, který jsem shrnuje celou pravdu“.
„Jsou dvě cesty: buďte se sami sebe ptejte Kdo jsem já, nebo se podrobte“.
„Myšlenka Kdo jsem já? zničí všechny ostatní myšlenky a jako hůl používaná k zapálení pohřební hranice sama nakonec shoří a je zničena. Pak se vynoří seberealizace“. „Vše, co se k realizaci sebe sama požaduje, je být tichý. Co může být snazšího než to?“„Nic nechtít je nejvyšším blahem. Pouze zkušeností může být toto realizováno. Ani vládce se nevyrovná tomu, kdo nemá žádnou potřebu“.
„Břemeno světa nese Bůh. Ego, které předstírá, že břímě také nese, se podobá soše vytesané ve věži, která vypadá, že nese náklad“.
„Existuje stav, který je nad úsilím i stavem bezsilnosti. Dokud není dosažena realizace, úsilí je nutné“.
„Pro realizaci je božská milost naprosto základní. Taková milost se však propůjčuje jen tomu, kdo je pravým stoupencem a kdo usiloval tvrdě a bez ustání na cestě k osvobození“.
„Není větší záhada než to, že ačkoli jsme Skutečností, usilujeme, abychom Skutečnosti dosáhli“.
„Buďte tím, čím jste. Není ničeho, co by mělo sestoupit nebo se projevit. Vše, čeho je zapotřebí, je pozbýt ega“.
„Jak má být ego zničeno? Tato otázka je zaručeným způsobem, jak ego opatrovat a ne ho zničit. Copak může ego někdy souhlasit s tím, že se zabije? Když budete hledat ego, zjistíte, že neexistuje. To je způsob, jak jej zničit“.
„Átman zůstává i po smrti ega. To je blaženost“.
„Tělo samo o sobě není nic jiného než naše myšlenka. V nepřítomnosti myšlenek nemůže být těla. Svět je pouze duchovní“.
„Mlčení (mouna) je nejvyšší mluvou. Mír je nejvyšší aktivitou. Proč? Protože člověk zůstává ve své esenciální přirozenosti a proniká všemi hloubkami Sebe Sama“
„Guruova milost je stále k dispozici“.
Ó, Arunáčalo, necháváme na sebe v tichosti působit moudrá slova s díky za milostiplný pohled Šrí Ramany.

„Srdce se ve védách a písmech užívá k označení místa,
odkud pramení myšlenka Já.
Pramení jen z našeho tělesného obalu?
Tryská z našeho nitra někde ve středu naší bytosti.
Já nelze nikam umístit.
Vše je Já. Není nic než ono.
Proto srdce musí být celé naše tělo a celý vesmír musí být chápán jako Já.
Avšak, abychom pomohli žákovi, označujeme určitou část vesmíru nebo těla.
Proto se o srdci říká, že je sídlem Já.
Popravdě jsme však všude,
jsme vše toto a není nic jiného.“