13. 4. 2020

O Bohu, o Jeho vůli a existenci

Od cesta

Ot.: Děje se všechno podle vůle boží?
Odp.: Není možné, aby kdokoli něco dělal proti vůli Boha, jenž má
schopnost dělat vše. Zůstat tichý u nohou božích a vzdát se všech starostí
hanebné, nedokonalé a klamavé mysli, je proto nejlepší. [9]
Ot.: Existuje oddělená bytost Íšvary (osobního Boha), jenž odměňuje
ctnosti a trestá hříchy? Existuje Bůh?
Odp.: Ano.
Ot.: Jaký je?
Odp.: Íšvara má individualitu v mysli a těle, které jsou zničitelné, ale má
současně i transcendentální vědomí a vnitřní osvobození.
Íšvara, osobní Bůh, svrchovaný stvořitel vesmíru, skutečně existuje. To
však platí jen z relativního hlediska těch, kdo nerealizovali pravdu, oněch
lidí, kteří věří v reálnost individuálních duší. Z absolutního hlediska
nemůže mudrc přijmout žádnou jinou existenci než neosobní Já, jediné
a beztvaré.
Íšvara má fyzické tělo, tvar a jméno, ale není tak hmotný jako toto hmotné
tělo. Ve vizích může být spatřován ve tvaru, stvořeném jeho oddaným.
Tvary a jména Boha jsou mnohé a rozličné a liší se podle různých náboženství.
Jeho podstata je stejná jako naše, totiž skutečné Já, jež je jen jediné
a bez tvaru. Proto jsou tvary, které na sebe bere, pouhým výtvorem
nebo zdáním.
Íšvara je vlastní každému člověku a každému předmětu v celém vesmíru.
Souhrn všech bytostí a předmětů vytváří Boha. Existuje síla, jejíž malá
část se stala celým tímto vesmírem a její zbytek je v rezervě. Tato rezervní
síla i síla projevená jakožto materiál světa vytvářejí společně Íšvaru.