13. 4. 2020

Esence výroků Šrí Ramany

Od cesta

Šivaprakašam Pillaj byl tím bhaktou – šťastlivcem, který položil Šrí Ramanovi jedinečně důležitou otázku „Kdo jsem Já“, a který v písemné formě zachoval vynikající odpovědi mlčícího mudrce, čímž poprvé došlo k vyjádření učení Šrí Ramany.
Do konce svého života se Šivaprakašam Pillaj věnoval kontemplaci o učení Šrí Ramany Mahárišiho. Tu a tam o tom napsal několik veršů. Tento velký bhakta odešel ze světa v lednu 1949. Po jeho smrti navštívil ášram jeho synovec Šrí Manickam Pillaj, který byl také stoupencem Šrí Ramany Mahárišiho. Bhagaván se ho zeptal na poslední dny Šivaprakašam Pillaje a zda Pillaijvargal, jak mu říkal, nezanechal po sobě nějaké písemnosti či básně. Synovec váhavě připustil, že ano a prohlásil: „Bhagaváne! Zanechal po sobě písemnosti a předal mi je s tím, abych je po jeho smrti spálil a jiným je neukazoval.“ Ramana to vyslechl a řekl: „Ach, takhle to tedy je! Ale to nevadí, ukažte mi je.“ Z balíku písemností pak vybral sešitek a řekl: „Toto stačí,“ a zbytek vrátil. Později tento text do angličtiny přeložili Šrí Sádhu Óm a Michael James pod titulem Šrí Ramana Váčana Sara.
Toto je esencí výroků Šrí Ramany:
Zeptejte se sami sebe, kdo ve skutečnosti jste, všímejte si sebe, vždyť vy opravdu nejste tím páchnoucím tělem.
Tělo se narodí a tělo zemře. Tělo je necitné a ve spánku neexistuje.
Vy sami jste jen vědomím, jste jen vědomí. Vědomí je tím, co existuje, aniž by se narodilo a nikdy nezmírá.
Ve spánku je vědomí, ale není tělo. Ten, kdo ví, že ve spánku neexistujete, jste vy.
Je tu někdo, kdo ví, že se tělo nenarodilo? A je tu někdo, kdo poznal zrození vědomí?
Z toho, co je řečeno, je jasné, že nejste tělo, proto zničte špatnou myšlenku, že jste tělo.
Stále přemýšlejte, co ve skutečnosti jste. Na nic jiného nemyslete.
Myšlenka „já jsem tělo“ je kořenem všech ostatních myšlenek. Když zmizí, všechny ostatní myšlenky s ní zmizí také.
Zkoumání, prováděné s otázkou „Je toto tělo citným já?“, to jediné je schopné zničit myšlenku „já jsem tělo“.
Kdo žije v klamu „já jsem tělo“, bude mentálně trpět pro své oblečení, jídlo, apod.
Kdo zničí myšlenku „já jsem tělo“, nebude trpět pro oblečení, jídlo, apod.
I když se blíží smrt, nebuďte sklíčení a vězte, že je činem Boha a buďte v nečinném a volném stavu pravého Já.
Není nejmenší výhody v tom, když víte, že jsou jedno, dvě či tři těla. Jinými slovy, není užitek v tom, že tělo má 3 formy, hrubohmotnou jemnohmotnou a příčinou.
Když ostře zkoumáme pocit „já“ a přitom nedbáme na hrubohmotné tělo, se kterým se jako s „já“ ztotožňujeme, pak nezůstane prostor pro existenci jiných těl.
Nevšímejte si projevů, které vidíte jako jiné. Pokládejte je za ne-Já.
Nedbejte na množství kolektivních předpisů. Jsou jako smetí a pokládejte je za cizí.
Vězte, že stav oproštěný od myšlenek, který zůstává, když i ta jediná myšlenka „Kdo jsem já?“ také ustala, že To jedině Jsi Ty.
To, co existuje bez výstupu či klesání, to je tvé pravé Já, které spontánně září.
Dokonalé Já září jako slunce; prováděj bez ustání zkoumání „Kdo jsem já?“.
Toto je esencí výroků Šrí Ramany.