13. 4. 2020

O podrobení se..

Od cesta

Celý život Bhagavána Šrí Ramany Mahárišiho, je praktickou ukázkou podrobení se. Když nadobro odjel z Madurai, vzal si jen jízdné do Tiruvannamalai, zahodil balíčky se sladkostmi, které dostal darem od manželky Mutukrišny Bhagaváthara, a o zítřek se vůbec nestaral. Ze svého oblečení, odtrhl pouze kus látky pro bederní roušku, a na to, že by si ostatní ponechal jako ručník, ani nepomyslel. To bylo naprosté podrobení se.
Podrobení se je praktické. Osvobozuje stoupence od těžkého rozhodování v životě. Kdekoli Šrí Kršna v Bhagavadgítě vyučuje podrobení, zdůrazňuje, že nástroj a cíl jsou jedno a stejné. Stejnou ideu prohlašoval Bhagaván v pátém verši Arunáčala Pančaratnam:
Ten, kdo své srdce Tobě zcela podrobil, kdo Tě vidí v každém aspektu stvoření, kdo miluje každé stvoření jako sebe sama, ten bude mít úspěch, Ó Arunáčalo, vnoříš ho do Sebe.
Šrí Bhagaván zde zdůrazňuje sebepodrobení, totožnost nástroje i cíle. Je zajímavé, že Šrí Kršna říká: „nermuť se“. Když jste se naprosto podrobili Bohu, neměli byste se trápit nad svými nedostatky a vadami. Pokud se domníváte, že máte své ještě podrobení vylepšit, pak to ukazuje na zbytek ega ve vás. Proto po podrobení se, se nad vašimi vadami již netrapte. Jen by to ukazovalo, že vaše podrobení není úplné. Bhagaván říká, když nastoupíme do vlaku, nikdo již nenese své zavazadlo, a dá je do zavazadlového prostoru. Podobně, když se podrobíte, již dále nenesete své mentální zavazadlo. Přenechte je úplně Jemu.
Po podrobení byste se neměli nad ničím znepokojovat, mít obavy, pochyby, smutek, ani mít sklon vyzkoušet, zda podrobení je účinné či nikoli. Uctívající, který se podrobil, je jako kus jílu v rukách hrnčíře. Jíl nikdy neříká: „Udělej ze mne hrnec, udělej ze mne šálek apod.“ Nechá to na hrnčíři, aby ho utvářel do tvaru, jaký si sám přeje.
Při podrobení se Šrí Bhagaván velice zdůrazňuje jednotu cíle a nástroje. Uveďme několik příkladů, kde podává vysvětlení: „Když jste se podrobil, tak to znamená, že musíte přijmout vůli Boha a nedělat si starosti, co by se mělo stát, aby vás to potěšilo. Věci se mohou vyvinout jinak, než se zdálo. Zármutek mívá za následek víru v Boha.“
„Pán nese břímě světa. Vězte, že nepravé Já-ego, předstírá, že nese náklad a že se podobá soše na spodku chrámové věže, která jakoby podpírala tíhu věže. Také nesmíte být netrpělivý, zda a kdy nastane realizace.“
Stoupenci, který se nad tím trápil, Šrí Bhagaván řekl: „Podrobte se Mu a přijměte Jeho vůli, jedno zda se vám On objeví nebo zmizí. Očekávejte Jeho potěšení. Chcete-li na Něm, aby si počínal tak, jak vy si přejete, pak to není podrobení, ale příkaz. Nemůžete požadovat, aby vás poslouchal a zároveň si myslet, že jste se podrobili. On ví, co je nejlepší a kdy a jak to má učinit. Nechte vše zcela na Něm. To je pravé podrobení.“
Též modlitbě nesmí chybět nedostatek důvěry a Šrí Bhagaván obvykle nepodporoval modlitby, které obsahovaly prosby, a říkal: „Lidé se modlí k Bohu a končí slovy: nechť se stane vůle Tvá. Stane-li se Jeho vůle, proč se vůbec modlí? Je přece pravdou, že Boží vůle vždy převládá za všech okolností. Jedinec nemůže svévolně jednat. Poznejte moc Boží vůle a buďte tiší! Bůh se stará o každého, neboť všechny stvořil. Jste jen jedním z mnoha milionů. Když se stará o tolik lidí, proč by měl vás vynechat? I zdravý rozum říká, že máme přijmout Jeho vůli. Není třeba, aby jste Mu své potřeby přednesli. On je zná a bude o ně pečovat.“
Na jednu otázku Šrí Bhagaván odpověděl takto: „Gándhí se podrobil Božství a pracuje naprosto bez vlastního zájmu. Nestará se o výsledky a přijímá je tak, jak se objevují. Takový postoj má mít stoupenec, který pracuje.“
Jeden stoupenec se Šrí Bhagavána zeptal: „Bude práce korunována úspěchem?“ Bhagaván odpověděl: „Otázka vzniká, protože se tázající nepodrobil.“ Když se další stoupenec ptal na bezpodmínečné podrobení, Bhagaván vysvětlil: „Když se zcela podrobíte, pak tu už nebude nikdo, kdo by mohl klást otázky nebo uvažovat. Buďto jsou myšlenky vyloučeny tím, že se držíte základní myšlenky Já, nebo se bezpodmínečně podrobte vyšší Síle. Jen tyto dvě cesty vedou k úspěchu.“