Měsíc: Duben 2020

28. 4. 2020

Zvuky Ticha

Pradeep Krishnan potkává Sri V.V. Brahmáma, džnána jogína, který dosáhl osvícení pouze díváním se na portrét Sri Ramana Maharišiho z Tiruvanamalai. Asi před rokem jsem procházel knihovnou Ananda Ašrámu v Kanhangad v Kerale a listoval v knize Plány k Osvícení – moudra Mudrců od Johna Davida ( předtím Swamiho Premanandy), která okamžitě upoutala mojí pozornost. Obsahovala autorovy rozhovory se 16 indickými Mistry na téma Advaity […]

13. 4. 2020

Vím.Ale jak se vysvobodit??

Dotaz: Velmi těžce bojuji s učením Šrí Ramany o dosažení štěstí tázáním se ‚Kdo jsem Já‘. Přemýšlel jsem, zda by mně někdo zkusil pomoci porozumět tomu, co se ve mně děje. Intenzivně medituji o ‚Kdo jsem Já‘ každý den po dobu posledních sedmi let. Cítím, že mentálně, a svým způsobem i duchovně, jsem si vědom odpovědi. Zatím jsem ale v hluboké emocionální bolesti a ve […]

13. 4. 2020

Utrpení a mravnost

Paradoxy vlastní teistickým teoriím zaměstnávaly mysli západních teologů a filosofů celá staletí. Například, je-li Bůh dokonalý, proč na světě existuje zlo? Proč všemohoucí Bůh dopouští utrpení, když má moc je zničit jediným úderem? Šrí Ramana se těmto hádankám vyhýbal tvrzením, že svět, Bůh a jedinec, jenž trpí, jsou všechno výtvory mysli. Všechna náboženství nejprve postulují tři principy, svět, duši a Boha. Říkat, že se jediný […]

13. 4. 2020

Třicet veršů – (R. Maháriši: Kdo jsem já)

Upadéša saram 1/ Každá činnost přináší své výsledky. Tak stanovil Stvořitel. Je karma Bohem? Není, neboť není vědomá. 2/ I když výsledky činností pominou, zanechávají své zárodky, které v příslušné době vzklíčí a uvrhnou konajícího do oceánu karmy. Činnostmi nelze dosáhnout vysvobození (spásy). 3/ Avšak činy vykonávané bez lpění a jako služba Bohu očisťují mysl a ukazují cestu, která nakonec vede ke spáse. 4/ Uctívání, […]

13. 4. 2020

Tresť učení, Upadéšasára (Třicet slok)

1. Karman – co jsme kdy činili, mluvili a chtěli – nám zraje v osud: toť vůle vrchovaného. Je tedy karman sám božskou mocí? Nikoli, je sám o sobě jen neživou látkou. 2. Co karman způsobil, musí zaniknout; a přece konání zasévá sémě: proto se konatel vždy znovu noří do moře karmanu. Z karmanu neplyne osvobození. 3. Naopak konání bez žádostí a lpění, čistě z […]

13. 4. 2020

Teorie stvoření a skutečnost světa

Šrí Ramana se vůbec nezajímal nebo zajímal jen velmi málo o teoretickou stránku spirituality. Jeho hlavním zájmem bylo přivádět lidi k uvědomování si Já, a aby tohoto cíle dosáhl, trval často na tom, že praxe je důležitější než spekulace. Otázky teoretické povahy odmítal buď tak, že zůstával tichý, byly-li mu kladeny, nebo tím, že tazatele žádal, aby našel zdroj onoho „já“, jež otázku klade. Příležitostně […]

13. 4. 2020

Ten, který je bezejmenný

Jednoho dne vešla do staré haly Ramanášramu stará žena. Když se pokorně položila před Bhagavánem, podala mu list papíru. Takové listy často obsahovaly různé prosby nebo dotazy a bývalo zvykem stoupenců takto s Bhagavánem komunikovat. Nicméně tento případ se ukázal jiný. Ona stará žena žila ve městě, v silně poškozeném malém chrámu, a potřebovala peníze na jeho opravu. Za tím účelem někoho přiměla, aby jí […]

13. 4. 2020

Šest veršů s Ribhugíty

Šest veršů s Ribhugíty, které vybral Bhagavan Srí Ramana Maháriši 1.Pojem (představa) „jsem tělem“ je vědomım vnitřním orgánem (tj. myslí). Je také iluzorní samsárou. Je zdrojem všech bezpůvodních obav (strachu). Jestliže po něm nezbıvá ni stopy, shledáme, že vše je Brahman. 2.Vědomí „jsem tělem“ je prvotní nevědomostí, která je známa jako pevnı uzel Srdce (hridajagranthi). Zprvotní nevědomosti vznikají i pojmy bytí a nebytí. Zmizí-li bez […]

13. 4. 2020

Scénky ze života Ramana Mahárišiho – 3.

B. S. Reddi: Co máme udělat, abychom dosáhli osvobození? Ramana Maháriši: Zjistěte co je osvobození. B. S. Reddi: Neměl bych proto opustit svou ženu a rodinu? Ramana Maháriši: Čím vám škodí? Napřed nalezněte, kdo sám jste! B. S. Reddi: Neměl bych se vzdát manželství, domova či bohatství? Ramana Maháriši: Napřed byste měl zjistit, co je to samsára. Je to všechno samsára? Copak tu nejsou lidé, […]

13. 4. 2020

Scénky ze života Ramana Mahárišiho – 2.

Dnes ráno v 7:30 přijel Šrí N. Natesier, advokát z Madury, se svojí rodinou a poklonil se Ramanovi. Uvedl verš z Bhagavadgíty a zeptal se, jak se dají rozptýlit pochyby o tomto verši. N. Natesier: V Bhagavadgítě se říká: „Všechny karmany se zničí, spatříme-li To.“ Jak to však můžeme zažít? Jak vzniká iluze a komu? Jak se odstraní? Ramana Maháriši: Namísto toho, abyste zkoumal, jak […]