12. 4. 2020

Studna božské energie

Přepis prožitku žáka, jen si to přečti ale nesmíš na tom lpět, veškeré prožitky jsou pouze prožitky mysli a pokud vše zase zmizí, bylo to jen ego. Večer než jsem šel spát, položil jsem v na ni ruce, jako vždy a nechal jsem energii proudit.. bylo jí dobře, mě to navíc pomáhá v meditaci.. když na ní takto položím ruce, upadám hlouběji.. zjistil jsem že […]

 246 celkem přečteno

12. 4. 2020

Nikdo se nedívá

Ego které se dívá na celý svět do té doby,než ho odstraníme je naší překážkou osvícení. Lze ho ale vnitřní pozorností omezit a úplně odstranit. V této fází vnitřní pozornosti vznikají vnory do JÁ, jsou to stavy, kdy ego dočasně mizí, ale pak se opět vrátí, kdy ještě není vnitřní síla pozornosti tak velká, aby ho trvale odstranila. A o tomto je tento článek. Ráno […]

 254 celkem přečteno

12. 4. 2020

Meditace – vnitřní pozornost

Co je vnitřní pozornost? Je to obrácení k naší vlastní podstatě. Obrácení naší pozornosti do vlastního nitra, do našeho domova, obrácení se k JÁ. Vstoupení do JÁ. Stát se tím JÁ. Ta energie JÁ je tady, my jsme ta energie.. ale přes naše ego to nevidíme. Jak docílit obrácení vnitřní pozornosti do nitra?? Níže zde přepíšu zkušenost jednoho žáka, hledajícího realizaci JÁ. Pak popíšu, jak […]

 297 celkem přečteno

12. 4. 2020

Malý soukromý satsang

žák:mám vnitřní pozornost, dech mi nepatří, myšlenky mi nepatří, jsem za dechem, jsem za egem, nejdříve jsem vnitřně viděl ego, to pak zmizelo, ale vím že tam nadále je..pak sem viděl vnitřně svůj dech a odpoutal jsem se od něho, nedávno jsem viděl vnitřní energii, ale ani ta energie já nejsem.. co mám dělat dál?? jak mám pokračovat?? když v noci spím tak ve vnitřní […]

 237 celkem přečteno

12. 4. 2020

Celý vesmír je ve mně „Já jsem“ vesmír

Celý vesmír je ve mně, „Já jsem“ vesmír Mnoho velkých učitelů píše o tom, že oni jsou ve všem, a vše je v nich.. mnozí to přirovnávají, že celý vesmír je v nich a oni jsou v celém vesmíru a jsou jeho součástí. Níže přepis zkušenosti jednoho žáka na toto téma nám přibližuje, jak by to vlastně mohlo být.. „Šel jsem z práce, celý den […]

 269 celkem přečteno

12. 4. 2020

Z Tomášova evangelia

„Toto jsou tajná rčení, která pronesl živý Ježíš a která zapsal Didymus Jidáš Tomáš. A on pravil: Kdokoli nalezne výklad těchto rčení, nezakusí smrt.“ Rčení zdůrazňují mystickou cestu ke spáse skrze přímý nezprostředkovaný zážitek Boha. V Tomášově třetím verši Ježíš praví: „Boží království je v tobě…“ To je podstata gnosticismu. Ve verši 70 Ježíš pokračuje: „Jestliže uvedeš v život, co je v tobě, co máš, […]

 258 celkem přečteno

12. 4. 2020

Tomášovo evangelium – výroky o postavení člověka

Jedním ze spisů nalezených v Nag Hammádí, je tzv. Tomášovo evangelium. V knize Carl Gustav Jung a ztracená evangelia jsou vybrány některé výroky z Tomášova evangelia a jsou vcelku zajímavě a srozumitelně interpretovány. Budu zde postupně přepisovat jednotlivá témata. Toto evangelium není klasickým příběhem Ježíšova života. Obsahuje ucelený soubor Ježíšových výroků, často analogický s výroky v kanonických spisech. Existuje hypotéza, kdy Tomášovo evangelium mohlo být […]

 267 celkem přečteno

12. 4. 2020

Evangelium podle Jidáše

Toto evangelium probudilo zájem nejen o Jidášovu roli v Kristově životě a smrti, nýbrž také o gnostický pohled na Ježíšovo učení a víru. Evangelium, datované uhlíkovou metodou do doby kolem roku 280 n.l., naprosto reviduje naše chápání Jidáše jako zrádce, který Ježíše prodal za třicet stříbrných. Spíše ukazuje, jak Ježíš směroval Jidáše, aby ho udal úřadům, protože šlo o součásti naplánované a z duchovního hlediska […]

 265 celkem přečteno

12. 4. 2020

Albigenští a katolická inkvizice

Albigenští (kataři) představují proud křesťanského gnosticismu, který se objevil v průběhu 11. a 12. století v jihozápadní Francii. Smutnou pravdou o tomto vlivném náboženském hnutí je, že se o něm ví spíše kvůli krutému zásahu katolické církve, křížové výpravě proti albigenským ve 13. století, než díky jeho rozkvětu a nekonvenčním křesťanským myšlenkám. Zdá se, že jedním z hlavních témat albigenské ideologie byl dualismus, který čerpal […]

 312 celkem přečteno

12. 4. 2020

Ticho a klid

Když ztratíte spojení s vnitřním tichem, ztratíte spojení se svým já. Ztratíte-li spojení se svým já, ztratíte se ve světě. Vaše nejvnitřnější vědomí vlastního já, vědomí toho, čím jste, je neoddělitelné od ticha. To je onen pocit já jsem, který je hlubší než jméno a forma. Ticho je vaší přirozeností. Co je ticho? Vnitřní prostor či vědomí, v němž se slova na této stránce stávají […]

 403 celkem přečteno