Měsíc: Srpen 2021

30. 8. 2021

Můžeš si sebe sama představovat jako nesmírný inteligentní oceán živé síly

PCH: Můžeš si sebe sama představovat jako nesmírný inteligentní oceán živé síly, který ze sebe vypouští chapadla dočasných „bytostí“, která se navzájem laskají a rdousí. Snaž se zapomenout na bytostného „sebe sama“. Sebeuvědomění – tedy rozvzpomenutí se na vlastní neomezenou, absolutní existenci – začíná paradoxně „sebezapomenutím“. To jest postupným zeslabováním touhy zabývat se svojí „osobní“ bytostí. Může ti pomoci soustředit se na „druhé“. Na jiná […]

24. 8. 2021

Alan Watts – (Máte) Strach z osvícení

Dejme tomu, že vám řeknu, že každý z vás je opravdu TO, velké Já, Brahman, a vy mi na to odpovíte: „Ano, vše, co jste doteď říkal, jsem svým intelektem celkem uchopil. Ale fakticky to necítím. Co musím udělat, abych to opravdu pocítil?“ (AW) Z přednášky Alana Wattse s názvem „OUT OF YOUR MIND 10: THE WORLD AS SELF (ČÁST 2)“ (*) Jivanmukta nebo mukta […]

15. 8. 2021

Bytí je Čiré Vědomí

Bytí je Čiré Vědomí. I když se člověk ztotožňuje s tělem, které je samo o sobě neživé, a samo neříká, “Já jsem tělo”, říká to něco jiného. To neomezené Bytí to nedělá. Kdo tedy? Falešné ‘Já’ vyvstává mezi Čirým Vědomím a tím neživým tělem a představuje se být něčím jako zjevením, přízrakem, fantomem. Ten fantom je ego nebo mysl nebo individualita. Všechna Posvátná Písma jsou […]

15. 8. 2021

Tolik z nás hledá osvícení

Připadá mi to zábavné a srandovní, že tolik z nás hledá osvícení, hledá realizaci~poznání, hledá osvobození, hledá svobodu, když už jsme v Tom ponořený. Vědomí je naší pravou podstatou. Tím jsme. A zajímavé je, že Vědomí nejde zničit žádným způsobem. Není nic co by tomu bylo možné udělat. Nejde to nakazit, otrávit, zhanobit. Nejde to rozcuchat. Nejde to spálit. Nejde to zabít. Je To Vše ~ […]

14. 8. 2021

Když jsou smysly pod kontrolou

„Když jsou smysly pod kontrolou, když jsou zbaveny kontaktu s vnějšími objekty, pak již smyslové perceptory vnímání nevytvářejí obrazy v mysli. Mysl je poté cvičena tak, aby byla schopná zaměřit se do jednoho bodu. Jakmile mysl přestane vyvolávat myšlenkové pochody z podvědomí, vede vyrovnanost a vyváženost mysli k vyššímu stavu vědomí. Nejvyšším stavem osvícení je dokonalý stav klidu dosažený v sattvě. Klíčem k dosažení sattvy […]

12. 8. 2021

Když sedíte v tichu, přijde to na vás

Když sedíte v tichu, přijde to na vás. Uvidíte, jak tělo vzniklo, a jak tělo chodí, a nové tělo přichází. Ale jsi naživu. Skutečné já přetrvává. Nic to nikdy nemůže zničit. Voda ji nemůže utopit. Oheň ho nemůže spálit. Cokoliv se stane s tělem na tomto světě, nemůže odstranit to, co jsem. Nemá to nic společného s vaším věkem, ani zda jste v pořádku nebo […]

9. 8. 2021

Vznik JÁ je podivná záležitost

Vznik JÁ je podivná záležitost. Abychom pochopili jak jsme vznikli, musíme se více přiblížit k PRAVDĚ jako takové. Vše, co je, je pouze rozhovor Jediného s Jediným. Jediné Vědomí vede samo se sebou rafinovaný vnitřní monolog. To je vše, co existuje. Já, vytvořená pomocí TRIKU tohoto Vědomí prostě existují a domnívají se, že jsou samostatnými bytostmi. Naše Bytostná Jádra vytvářejí sama v sobě další já a jakoby […]

9. 8. 2021

Šrí Brahmam poděkování

Vážení přátelé, děkujeme Vám touto cestou za Vaše štědré příspěvky. V této těžké době pomohly doslova přežít mnoha dětem a chudým lidem v Indii, ve škole a útulku pro chudé a sirotky Šrí Brahmama. Šrí Brahmam Vám všem chce poděkovat, a proto natočil speciální video, které je možno zhlédnout prostřednictvím YouTube na této webové stránce: Permanent Peace and Happiness. – YouTube Původním záměrem byla online […]