9. 8. 2021

Vznik JÁ je podivná záležitost

Od cesta
Vznik JÁ je podivná záležitost. Abychom pochopili jak jsme vznikli, musíme se více přiblížit k PRAVDĚ jako takové. Vše, co je, je pouze rozhovor Jediného s Jediným. Jediné Vědomí vede samo se sebou rafinovaný vnitřní monolog. To je vše, co existuje. Já, vytvořená pomocí TRIKU tohoto Vědomí prostě existují a domnívají se, že jsou samostatnými bytostmi.
Naše Bytostná Jádra vytvářejí sama v sobě další já a jakoby paprskovitě je ze sebe vysílají do různých časů a nechávají je žít takzvané životy. Tak vzniká iluze reinkarnační zkušenosti. Všechna já – včetně mého – jsou Absolutno v činu, Absolutno v akci.
Mohu být současně beztvarým JÁ bez hranic a bez limitů – a současně si zahrát i na člověka? Právě TO po většinu času vlastně zkoušíš. Je to, jako bys neustále, do nekonečna prověřoval své schopnosti.
Být ve snu – a zároveň plně bdít. To je ve zkratce celý smysl a cíl šamanské sebepoznávací cesty. Umět se probudit ať už by sen vypadal jakkoliv skutečně. Co je pro JÁ z šamanova hlediska nejdůležitější? Zachovat si odstup od svých fantazií a zároveň neztratit možnost se jimi bavit. Znamená to umět si v každé situaci zachovat kosmický humor.
Dokázat prohlédnout každou past na vědomí – a blaženě se této pasti vysmát. Neuvíznout ve vizích ani v hmotné „realitě“.
V hlubokých stavech se identifikuješ stále víc s Jedinou Myslí. Začínáš všechny formy vnímat jako pouhé symboly. Všechno se stává Jedním. Vidíš kajmana a víš, že i on je jen kusem Jediného. Je to Vědomí, které vnořeno do bahna časoprostoru číhá na sebe sama, zeje a čeká na sebenaplnění.

Zdroj:

Petr Chobot – oficiální FB skupina

https://www.petrchobot.com