14. 8. 2021

Když jsou smysly pod kontrolou

Od cesta
„Když jsou smysly pod kontrolou,
když jsou zbaveny kontaktu s vnějšími objekty,
pak již smyslové perceptory vnímání nevytvářejí
obrazy v mysli.
Mysl je poté cvičena tak, aby byla schopná
zaměřit se do jednoho bodu.
Jakmile mysl přestane vyvolávat myšlenkové pochody
z podvědomí, vede vyrovnanost a vyváženost mysli
k vyššímu stavu vědomí.
Nejvyšším stavem osvícení je dokonalý stav klidu
dosažený v sattvě.
Klíčem k dosažení sattvy je meditace a nepřipoutanost.
Nutné je i velmi pevné odhodlání,
dávající základ vyhraněné filosofii života.
V procesu hraje roli intelekt, je však třeba vyvarovat se slepých emocí,
jež člověka svádějí z cesty.
Obě sféry, intelekt i emoce, jsou mocné
a je třeba je nejprve poznat,
analyzovat je a namířit směrem ke zdroji intuice.
Intuice je jediným zdrojem skutečného poznání.
Všechno, co člověk vidí kolem sebe, všechen ten svět,
je neskutečné, nereálné, neboť všechno se
nepřetržitě mění, ztrácí svou původní povahu.
Za těmito probíhajícími změnami je skryta
.. opravdová realita.“