Měsíc: Srpen 2020

30. 8. 2020

Světlo vždy přitahovalo a bude přitahovat parazity

Světlo vždy přitahovalo a bude přitahovat parazity, některé ve hmotné lidské formě, některé v podobě myšlenkových vzorců vyvolávající emoce, které si občas lidé předávají nevědomky a programují si je vzájemně do hlavy. Jenže jakmile je světlo silnější než temnota, temnota ustoupí a rozplyne se. Zkouší to znovu a znovu. Tvé světlo tě učí chápat, co jsi ty a co ne. A když světlo své duše […]

30. 8. 2020

Hlubší než nebe, větší než prostor

ZBOŽNOST A SEBEPOZNÁNÍ : dvě křídla jednoho ptáka – z knihy Hlubší než nebe, větší než prostor. Jednou si ke mně přišla pro radu nějaká žena, která sváděla velký vnitřní boj s modlitbou. Řekla mi, že dříve modlitbu milovala a bezvýhradně věřila v její sílu. Když ale začala se sebedotazováním, měla pocit, že když se modlí, pocit jednoty slábne a pocit duality sílí. Hluboko v […]

29. 8. 2020

Navrhuji vám

Navrhuji vám vstoupit do hlubin okamžiku, kdy cítíte bolest, a nevyhnout se jí. Nechte ji pracovat, otevřete se jí; buďte co nejvíce vnímaví. Nechť vás uvnitř pronikne bolest a její šípy. Trpět bolestí. Když přijde radost, vnímejte ji v hloubce svého nitra. Tancuj s radostí. Buďte tak citliví, že každý okamžik bolesti a radosti se pro vás stane velkým dobrodružstvím. Když to dokážeš, pochopíš, že […]

29. 8. 2020

Ztraťte se v Božské blaženosti

Každý den si na patnáct minut sedněte a úplně se ztraťte v Božské blaženosti, již máte hluboko uvnitř sebe. Zapomeňte na svět. Zapomeňte na své tělo a soustřeďte se na Božské uvnitř vás. Na začátku se to bude zdát samozřejmě obtížné, protože vás bude otravovat mysl. Častokrát se ji můžete pokoušet zastavit – nezastavujte ji, ale zároveň se nesoustřeďujte ani na myšlenky. Kdykoli bude vaše […]

25. 8. 2020

Není většího tajemství

Není většího tajemství, než je toto: „že jsouce sami Skutečností, snažíme se Skutečnosti dosáhnout“. Jednou přijde den, kdy se budeme smát svému minulému úsilí. To, co bude v den smíchu je i teď. Šrí Ramana Maharši

23. 8. 2020

Co kdyby jste se rozhodli

Co kdyby jste se rozhodli, že nebudete naslouchat vůbec ničemu, co přichází z mysli. Prostě tomu nebudete věnovat pozornost a zahodíte představu, že potřebujete čas a praxi, abyste byli plně tím, kým jste. Prostě ji na chvíli odhoďte. Netvořte žádné nové představy. Co by tady zůstalo? Co je teď tady? Může to odejít? Kde je mír, než ho objevíš? Kde je svoboda, než jsi ji […]

11. 8. 2020

Smutek má svůj půvab

Osho, je možné oslavovat smutek? Se smutkem se neztotožňujte. Staňte se jeho pozorovateli a radujte se z chvilek smutku, protože smutek má svůj půvab. Nebyli jste dosud nikdy v roli pozorovatelů. Vaše ztotožnění vám bránilo proniknout k poznání krásy okamžiků smutku. Kdybyste ho pozorovali, překvapilo by vás, o jaký poklad přicházíte. Podívejte – když jste šťastní, necítíte nikdy takovou hloubku jako když jste smutní. Smutek […]

6. 8. 2020

Spokojený rybář

SPOKOJENÝ RYBÁŘ Kdysi žil v Bombaji jeden bohatý člověk a ten se rozhodl, že z toho hektického městského života na pár dní odjede. Usadil se v klidné vesnici u moře, užíval slunce, moře a písku a odpočíval. Jednou, když se procházel po pláži, uviděl na břehu malý rybářský člun. O člun se opíral nějaký muž a kouřil dýmku. Podnikatele to zaujalo, a tak se muže […]