29. 8. 2020

Ztraťte se v Božské blaženosti

Od cesta

Každý den si na patnáct minut sedněte a úplně se ztraťte v Božské blaženosti, již máte hluboko uvnitř sebe. Zapomeňte na svět. Zapomeňte na své tělo a soustřeďte se na Božské uvnitř vás. Na začátku se to bude zdát samozřejmě obtížné, protože vás bude otravovat mysl. Častokrát se ji můžete pokoušet zastavit – nezastavujte ji, ale zároveň se nesoustřeďujte ani na myšlenky. Kdykoli bude vaše mysl aktivní, nechte ji prostě přemýšlet a myšlenky odejít. Nebojujte s ní a nedávejte jí sílu.
Dejte sílu podstatnějším věcem – použijte svou tvůrčí sílu a pomocí mysli si v oblasti Třetího oka (bod najdete dva prsty nad kořenem nosu mezi obočím) představte jakýkoli Božský aspekt, který je vám blízký. Pomocí dechu nadechněte jméno Božského aspektu (např. Ježíš, Buddha, Panna Marie nebo Isis či jméno vašeho duchovního Mistra) a při výdechu ho vydechněte. A sledujte, jak je toto Boží stvoření krásné, jak skrze něj září světlo. Přeneste obraz tohoto Božského aspektu i do svého srdce a prociťujte Božskou Lásku i tam – hluboko uvnitř vašeho srdce.
Není nikdo jiný, jen vy a Bůh, vy v něm a On ve vás. Nechte Ho, aby se dokonale vpil do hloubi vašeho srdce i do vaší mysli. zavolejte Ho, kdykoli bude třeba.
Sednete-li si tiše každý den na patnáct minut do této meditace a zapomenete na všechno okolo, velmi vám to pomůže. Také si brzo povšimnete, že jste-li z nějakého důvodu nešťastní, vyvinete v sobě kvality, které vám to pomohou změnit. Objevíte své vnitřní štěstí a ve vnitřním štěstí bolest neexistuje.
Paramahamsa Vishwananda, z knihy Jen Láska 2