15. 8. 2021

Tolik z nás hledá osvícení

Připadá mi to zábavné a srandovní, že tolik z nás hledá osvícení, hledá realizaci~poznání, hledá osvobození, hledá svobodu, když už jsme v Tom ponořený. Vědomí je naší pravou podstatou. Tím jsme. A zajímavé je, že Vědomí nejde zničit žádným způsobem. Není nic co by tomu bylo možné udělat. Nejde to nakazit, otrávit, zhanobit. Nejde to rozcuchat. Nejde to spálit. Nejde to zabít. Je To Vše ~ […]

 293 celkem přečteno

14. 8. 2021

Když jsou smysly pod kontrolou

„Když jsou smysly pod kontrolou, když jsou zbaveny kontaktu s vnějšími objekty, pak již smyslové perceptory vnímání nevytvářejí obrazy v mysli. Mysl je poté cvičena tak, aby byla schopná zaměřit se do jednoho bodu. Jakmile mysl přestane vyvolávat myšlenkové pochody z podvědomí, vede vyrovnanost a vyváženost mysli k vyššímu stavu vědomí. Nejvyšším stavem osvícení je dokonalý stav klidu dosažený v sattvě. Klíčem k dosažení sattvy […]

 419 celkem přečteno

12. 8. 2021

Když sedíte v tichu, přijde to na vás

Když sedíte v tichu, přijde to na vás. Uvidíte, jak tělo vzniklo, a jak tělo chodí, a nové tělo přichází. Ale jsi naživu. Skutečné já přetrvává. Nic to nikdy nemůže zničit. Voda ji nemůže utopit. Oheň ho nemůže spálit. Cokoliv se stane s tělem na tomto světě, nemůže odstranit to, co jsem. Nemá to nic společného s vaším věkem, ani zda jste v pořádku nebo […]

 256 celkem přečteno,  1 dnes přečteno

9. 8. 2021

Vznik JÁ je podivná záležitost

Vznik JÁ je podivná záležitost. Abychom pochopili jak jsme vznikli, musíme se více přiblížit k PRAVDĚ jako takové. Vše, co je, je pouze rozhovor Jediného s Jediným. Jediné Vědomí vede samo se sebou rafinovaný vnitřní monolog. To je vše, co existuje. Já, vytvořená pomocí TRIKU tohoto Vědomí prostě existují a domnívají se, že jsou samostatnými bytostmi. Naše Bytostná Jádra vytvářejí sama v sobě další já a jakoby […]

 421 celkem přečteno

9. 8. 2021

Šrí Brahmam poděkování

Vážení přátelé, děkujeme Vám touto cestou za Vaše štědré příspěvky. V této těžké době pomohly doslova přežít mnoha dětem a chudým lidem v Indii, ve škole a útulku pro chudé a sirotky Šrí Brahmama. Šrí Brahmam Vám všem chce poděkovat, a proto natočil speciální video, které je možno zhlédnout prostřednictvím YouTube na této webové stránce: Permanent Peace and Happiness. – YouTube Původním záměrem byla online […]

 266 celkem přečteno

14. 7. 2021

Nastane okamžik

Nastane okamžik, kdy se sám sebe zeptáš: ′′ Kdo jsem?“ a žádná odpověď nepřijde. Ruka, která odpoví, nebude zvednuta. Je to prostě krásné ticho a přesto není nikdo, kdo by to mlčel. Nemůžeš mlčet. Najděte ticho, které nikdo nedrží a buďte jím – ta bytost, která nepotřebuje žádnou pomoc. Září samo o sobě.  532 celkem přečteno

 532 celkem přečteno

26. 6. 2021

Poznej přirozené Ticho svého Bytí

Poznej přirozené Ticho svého Bytí. Ticho není chování. Ticho není cvičení. Je to přirozená vůně bytí. Snažit se být v klidu není klid. Najdi ten klid uvnitř, který prostě Je. Není kdo by to cvičil. To může být pouze rozpoznáno. Je To zde. Neskrývá se To. Nespěchá To. Mooji  607 celkem přečteno

 607 celkem přečteno

9. 6. 2021

Moudrému jako nevědomému

Moudrému jako nevědomému, oběma svět existuje. Nevědomému jsou míry světa mezemi skutečna. Moudrému je Skutečným to, co je základem světa, bez tvaru a bez mezí. Toť celý rozdíl mezi nimi. Šrí Ramana  750 celkem přečteno,  1 dnes přečteno

 750 celkem přečteno,  1 dnes přečteno