18. 6. 2020

Kundalini

„Kundalini“= sanskrtské slovo – znamená „kruhová energie“. Je to kosmická a současně lidská, psychická energie spící v první čakře. U žen je sídlo spící Kundalini, podle klasických textů, umisťováno do druhé čakry, Svadhišthány. Znamená základní vývojovou sílu člověka. Je nazývána také „šakti“ nebo-li „božská jiskra životní síly“. Proudí v nás částečně již od narození a na jejím množství záleží duchovní uvědomění každého jedince. Je zaměřena […]

 3,687 celkem přečteno

18. 6. 2020

Kundalini – šakti

Pataňdžaliho Jógasútra se o Kundaliní vyjadřuje jako o síle podpůrné. ) V čase stvoření světa Kundaliní vyživovala veškeré tvorstvo a stala se také součástí lidského těla. Říká se, že s koncem stvoření se hadí síla uložila k odpočinku. Je-li probuzena do své skutečné přirozenosti, stává se nehmotnou silou a plnoprávným dokonalým duchem. Následkem toho pak dochází i k povznesení individuální duše. V průběhu řízení nárůstu […]

 965 celkem přečteno

18. 6. 2020

Nástrahy lásky muže a ženy

UKÁZKA Z KNIHY OTEVŘENÍ DUCHOVNÍHO OKA Nejdokonalejší formou lásky je duchovní láska, která je zachvíváním se duchovního v Božské všelásce – agape. Jejím odrazem v duševní a biologické energetické vibrační rovině (jemnohmotné) je láska citová, také mezilidská, bratrská, označovaná starými filosofy jako fília. Odrazem duchovní lásky do roviny hmotné (hmotné energetické vibrační úrovně) je láska pohlavní, erotická (Eros). Jak bylo výše uvedeno, podstatou Luciferova pádu […]

 816 celkem přečteno

18. 6. 2020

Probuzení kundalini

Mimořádné autentické svědectví západního jogína (autor si přeje zůstat v anonymitě) Jev se vyvolal při cvičení jógy zraku. Dne 22. srpna 1979 jsem prožil událost, která mi radikálně a nenávratně změnila život. Můj učitel jógy často mluvil o skryté síle v lidské bytosti „jako had stočený kolem sebe sama“ nazývané kundalini. Měla se probouzet postupně, pod přímým vedením jogínského mistra, protože jinak může být nebezpečná. […]

 680 celkem přečteno

18. 6. 2020

Proces uvolňování Kundalini

Energie kundalini leží stočená u kořene páteře. Její uvolňování lze přirovnat k pohybu vln, plamenů, pulzování nebo odvíjení. Rozvinutá část kundalini si obvykle hledá cestu vzhůru páteří až po temeno hlavy a odtud ven tím, čemu se někdy říká vrcholná čakra. Cakra (sanskrtské slovo, které znamená „kolo“) označuje různé energetické víry v našem éterickém těle. Někdy se energie vine vzhůru kolem páteře, až dosáhne vrcholné […]

 1,048 celkem přečteno

18. 6. 2020

Subtilní energetický systém

Velmi zjednodušeně může říct, že lidský subtilní energetický systém odpovídá nervovému systému a je rozdělen do tří základních „kanálů“. Levý a pravý kanál užíváme ke svým vědomým i podvědomým fyzickým, duševním a emočním činnostem. Střednímu kanálu odpovídá parasympatický nervový systém, který řídí dýchání, tlukotu srdce, práci trávícího a vylučovacího systému a ostatní nevědomé činnosti. Energetické kanály, které se v sanskrtu nazývají nádí, spojují navzájem energetická […]

 1,589 celkem přečteno

18. 6. 2020

Základní energie kundalini

Kundaliní je energie, která se v latentním stavu nachází u kořene páteře lidské bytosti. Pokud dojde k jejímu „probuzení“, stoupá následně nahoru (nebo klesá dolů v případě provádění „šíršásany“ – stoje na hlavě). Proudí cestou podél páteře směrem ke korunní čakře neboli lotosu na vrcholu hlavy (sahasráračakra). Tradice jógy rozlišuje sedm silových center (čaker), jejichž úrovně odpovídají rovněž sedmi fázím procesu Stvoření. Kundaliní je pak […]

 2,130 celkem přečteno

28. 4. 2020

František Drtikol – životopis

Drtikol se narodil v roce 1883 v Příbrami jako syn kupce. Přestože ho lákalo malování, ve kterém se již od dětství slibně rozvíjel, nechal ho otec po dokončení příbramského gymnázia vyučit z praktických důvodů fotografem. Hodnocení z učednických let říká, že po celou dobu učení se František choval mravně, věrně, poctivě a pilně příkázané práce povždy s chutí vykonval. Při dvanáctihodinové pracovní době to nebylo […]

 958 celkem přečteno

28. 4. 2020

Citáty

„Každý čin, ať dobrý, nebo zlý, každá myšlenka, slovo, vyzáří do prostoru, opíše kruh a vrací se zpátky do bodu, odkud vyšel. Toť karma.“ „Když chci něco rozřešit, nebudu o té věci přemýšlet, budu o ní mlčet.“ „Mluví-li se o někom, ať už jakýmkoliv způsobem, tu jaksi se duše ztotožňuje s tou osobou a bere veškeré ty vlastnosti o kterých se mluví na sebe. A […]

 599 celkem přečteno

28. 4. 2020

Zážitek Božského Já

Prázdnota … a Srdce otevřené. Srdce otevřené znamená bez závoje mysli … pak vstoupí Milost Já. Srdce otevřené znamená být v Tichu, bez mysli… když je tam mysl, není to Ticho. Mysl neustále těká a mění se… proto přijímá jen prožitky. Ticho znamená žádný pohyb, žádné změny. Já nikdy nevidí mysl… Já je to Srdce. Já neboli Srdce leží mimo mysl. Proto žádný pohyb, žádné […]