13. 4. 2020

Výňatky z učení Ramany Maharišiho

Od cesta

Vše, co je nutné, je zbavit se klamné představy, že jsme spoutáni. Hledejte Zdroj mysli a naleznete, že mysl neexistuje! Mysl obrácená dovnitř se sama stane Já. Člověk, který je činný ve světě, a přece zůstane bez žádostí a neztratí ze zřetele svoji vlastní podstatu, je skutečný muž. Objevuje-li se ego, objevuje se i „všechno ostatní“. Není-li tu ego, mizí i „vše ostatní“. A tak je „toto vše“ obsaženo v egu. Vypátrat ego samo – to, čím vpravdě jest – znamená zprostit se všeho. Kdo má strach ze smrti, utíká se k nohám Svrchovaného Pána, přemožitele smrti. Ztrativ v něm své já, stává se nesmrtelným samou svou přirozeností. Jak by se ho mohla ještě týkat myšlenka smrti? Středu Samého se nedosahuje děláním něčeho, zůstávejte pouze tichý a buďte jak jste! …. Vědomí, že tělo je podrobeno zániku, a oproštěno od žádostí po vnějších předmětech jsou jediné dvě známky, podle nichž člověk poznává svou způsobilost po pátrání. Osvobození spočívá v naprostém zničení ega a v úplném vyplenění pocitu „mé“. Mlčení je nejvyšší výmluvnost, mír je nejvyšší aktivita. Odpověď na prosby matky, aby se vrátil domů : „Vládce řídí osud duší v souladu s jejich (prárabdhakarmou – karma tohoto života, již nelze odvrátit ani zastavit). Cokoli, o čem je rozhodnuto“ že se nemá stát, se nestane, ať se snažíš jakkoli. Vše, co se stát má, se stane, ať děláš cokoli, abys tomu zabránila. To je jisté. Nejlepší způsob života tedy je zůstat tichý. Realizace Středu Samého je největší pomoc, již lze lidstvu prokázat. Světci pomáhají, i když zůstávají v lesích. Pomoc je neviditelná, ale je nicméně přítomná. Arunáčala je jedno z nejstarších a nejsvětějších posvátných míst Indie. Šrí Bhagaván o ní prohlásil, že je srdcem Země, duchovním srdcem světa. Věz, že to je skryté srdce (centrum srdce života). Životní koloběh (sansára) je jen v mysli. Pouze střed Sám je trvalý. Když chtěl Ganapati Muni provádět tapas (pokání), prosil o poselství Maharšiho, který ho obdařil těmito slovy : „Polož své břemeno k nohám Pána vesmíru, který vše vykoná. Buď stále upevněn v srdci, v transcendentálním absolutnu. Bůh zná minulost, přítomnost i budoucnost. On určí tvou budoucnost a dokoná dílo. Co má být Učiněno, bude učiněno v příslušné době. Nedělej si starosti. Přebývej v srdci a své činy přenech božství“.
Sádhu Arunáčala