Štítek: Výňatky z učení Ramany Maharišiho

13. 4. 2020

Výňatky z učení Ramany Maharišiho

Vše, co je nutné, je zbavit se klamné představy, že jsme spoutáni. Hledejte Zdroj mysli a naleznete, že mysl neexistuje! Mysl obrácená dovnitř se sama stane Já. Člověk, který je činný ve světě, a přece zůstane bez žádostí a neztratí ze zřetele svoji vlastní podstatu, je skutečný muž. Objevuje-li se ego, objevuje se i „všechno ostatní“. Není-li tu ego, mizí i „vše ostatní“. A tak […]