20. 7. 2020

Mysl si chce přisvojit zásluhu za Probuzení

Od cesta

Mysl si chce přisvojit zásluhu za Probuzení. Chce Probuzení obrátit ve svůj dosažený úspěch. Tím že se prohlásí za dosažitele Probuzení, udrží svoji identitu, pýchu, oddělenost a prolhanost.
Najdi To, co není konatelem ani dosažitelem. Najdi To, co prostě jen JE!