21. 7. 2020

Možná věříte, že žijete v přítomném okamžiku

Od cesta

Možná věříte, že žijete v přítomném okamžiku, ale ve skutečnosti žijete v čase. Nemůžete být nešťastný a zároveň žít v přítomném okamžiku. To, čemu říkáte váš „život“, byste měl nazývat svou „životní situací“. Je to psychologický čas: minulost a budoucnost. Některé věci v minulosti nedopadly přesně tak, jak jste si přáli, a vy se stále bráníte tomu, co se stalo, a teď se bráníte tomu, co je dnes. Doufáte, že se něco změní, ale vaše soustředění na budoucnost vás nutí odmítat přítomný okamžik.

Zapomeňte na chvíli na svou životní situaci a soustřeďte se na svůj život. Jaký je v tom rozdíl? Vaše životní situace existuje v čase. Váš život je teď. Vaše životní situace je imaginární. Váš život je reálný. Hledejte onu „úzkou bránu, která vede k životu“. Touto bránou je přítomný okamžik. Soustřeďte se na tento okamžik. Vaše životní situace může být plná problémů – to je ostatně běžné -, ale snažte se zjistit, zda máte nějaký problém v tomto okamžiku. Nikoli zítra nebo za deset minut, ale teď. Máte nějaký problém teď? Máte-li jen samé problémy, nemůžete se věnovat ničemu jinému, nemůžete najít řešení. Proto se snažte vytvořit si prostor k tomu, abyste našli svůj život pod povrchem své životní situace. Plně užívejte svých smyslů. Buďte tam, kde jste. Dívejte se kolem sebe. Jen se dívejte, nic neanalyzujte. Vnímejte světlo, barvy a tvary. Uvědomujte si mlčenlivou existenci všech věcí. Uvědomujte si prostor, který všemu umožňuje být. Naslouchejte zvukům; neposuzujte je. Naslouchejte tichu za nimi. Dotýkejte se různých předmětů – čehokoli – a vnímejte jejich Bytí. Sledujte rytmus svého dechu, vnímejte proudění životní energie ve svém těle. Dovolte všemu být, všemu ve svém nitru i v okolním světě. Uznejte „jsoucnost“ všeho. Hluboce se ponořte do přítomného okamžiku. Opouštíte umrtvující svět racionálních abstrakcí, svět času. Opouštíte sféru šílené mysli, která vám vysává životní energii, stejně jako znečišťuje a ničí Zemi. Probouzíte se do přítomnosti z iluze času.