Měsíc: Leden 2021

29. 1. 2021

Učte své děti

Učte své děti, že ke štěstí nepotřebují nic vnějšího – žádného člověka, žádné místo, žádnou věc – neboť opravdové štěstí najdou ve své duši. Učte své děti, že neúspěch je fikce, že každá snaha je úspěch, že každé úsilí dosahuje vítězství. Učte své děti, že jsou v hlubokém spojení se všemi lidmi a že nejsou nikdy odděleny od Boha. Učte své děti, že žijí ve […]

25. 1. 2021

Bůh je tam kam ho vpustíme

Ojedinělý popis prožití samádhi nahovořila Gabriela Filippi jako poděkování Fráňovi a pro inspiraci všem ,kteří vstoupili na cestu poznání. Mystik, fotograf, umělec, duchovní učitel. Je znám svou duchovní praxí východních učení, především buddhismu. Prováděl jógu, meditační praxi a studoval staré texty, jež později také přeložil do češtiny. Jeho obrazy,filozofické úvahy, popisy hlubokých mystických prožitků tu zanechal pro všechny hledající Boha či pravdu.  

25. 1. 2021

Pamatuj si, že bolest tu není od toho, abys byl smutný

Pamatuj si, že bolest tu není od toho, abys byl smutný. V tom se mnozí lidé mýlí. Bolest je tu jen proto, aby ses stal bdělejším – protože se lidé stávají bdělými až tehdy, když se jim šíp zabodne hluboko do srdce a zraní je. Jinak se bdělými nestanou. Když je život snadný, pohodlný, příjemný, kdo by se staral? Komu by se chtělo být bdělým? […]

23. 1. 2021

Osvícení není nic jiného než odhalení své pravé tváře

Osvícení není nic jiného než odhalení své pravé tváře – skutečné reality… Je to jednoduchý proces objevování sebe sama… Celý proces osvícení spočívá v tom, že odložíte formu a odhalíte její obsah… Osvícení je stav přirozenosti bytí. Není to něco, čeho je dosaženo… Není to podmínka, které je třeba dosáhnout, protože vše, čeho dosáhnete nebo čeho dosáhnete, bude nepřirozené. Nepotřebujete dosáhnout přirozenosti: je to tady! […]

16. 1. 2021

Petr Chobot – Jak být bdělý ve snu

Být bdělý a vědomý je STAV BYTOSTI – kdy nejsme ani obětí okolností a situací mimo nás, ale ani viníky, kteří omezují svobodu. Být bdělý a vědomý je STAV BYTOSTI – která se rozhodla být SVOBODNÁ, ZODPOVĚDNÁ, MOUDRÁ a LASKAVÁ.      

10. 1. 2021

Zajímavý a svérázný je popis unikátního zážitku

Zajímavý a svérázný je popis unikátního zážitku, který pro mnohé znamená cíl duchovní cesty, jehož dosažení je však dáno mizivému počtu vyvolených: „A viděl Bůh, že je to dobré – tím jsem též začal…. Tedy, já nemám právo Mu kritizovat Jeho Dílo, nebo hanět neb tím opovrhovat. Tím jsem si ohromně zjednodušil celou moji cestu. Tedy začal jsem považovat vše za dobré, neboť On to […]

1. 1. 2021

Pomíjivost a životní cykly

Dokud žijete v hmotné dimenzi a jste spojeni s kolektivní duší lidstva, tělesná bolest je stále možná. Veškeré utrpení je výtvorem ega, jež odmítá realitu. Dokud žijete v této dimenzi, jste sice podřízeni její cyklické povaze a zákonu pomíjivosti, ale už to nepovažujete za „špatné“ – ale přijímáte to tak, jak to je. Přijímáte-li „jsoucnost“ všech věcí, objevíte hlubší realitu pod povrchem boje protikladů a […]