23. 1. 2021

Osvícení není nic jiného než odhalení své pravé tváře

Od cesta

Osvícení není nic jiného než odhalení své pravé tváře – skutečné reality… Je to jednoduchý proces objevování sebe sama… Celý proces osvícení spočívá v tom, že odložíte formu a odhalíte její obsah… Osvícení je stav přirozenosti bytí. Není to něco, čeho je dosaženo… Není to podmínka, které je třeba dosáhnout, protože vše, čeho dosáhnete nebo čeho dosáhnete, bude nepřirozené. Nepotřebujete dosáhnout přirozenosti: je to tady! Nikdy to nebylo jinak.
Nemáte osvícení, abyste dosáhli… musíte se do toho ′′ uvolnit… Je vám k dispozici – je dostupný od samého začátku. Relax ′′ do toho „.
Osvíceným člověkem není někdo, kdo se dostal na vrchol, kdo dosáhl nejvyššího žebříčku… Osvícení není další taburet na žebříčku. Osvícení znamená sestoupit ze žebříku, padat z něj navždy a už nikdy více nežádat o žádný jiný žebřík, stát se přirozeným.
Musím použít slovo ′′ staň se „, což není pravda. Nemělo by se používat, ale takový je jazyk – vytvořili ho ti, kteří lezou po žebřících. Nemůžete se stát přirozeným, protože cokoliv se stanete, nebude přirozené. Stát se je nepřirozené – být je přirozené…
Fyzická osoba je osvícená osoba. Být přirozený znamená být osvícený. Být tak přirozený jako zvířata a stromy a hvězdy, nic nevnucovat, netušit, jaký by člověk měl být… Osvícení je stav přirozené bytosti…
Osho (Osvícení je váš přirozený stav)