12. 4. 2020

Z Tomášova evangelia

Od cesta

„Toto jsou tajná rčení, která pronesl živý Ježíš a která zapsal Didymus Jidáš Tomáš. A on pravil: Kdokoli nalezne výklad těchto rčení, nezakusí smrt.“

Rčení zdůrazňují mystickou cestu ke spáse skrze přímý nezprostředkovaný zážitek Boha. V Tomášově třetím verši Ježíš praví: „Boží království je v tobě…“ To je podstata gnosticismu. Ve verši 70 Ježíš pokračuje: „Jestliže uvedeš v život, co je v tobě, co máš, tě ochrání. Jestliže to v život neuvedeš, co v sobě nemáš, tě zabije.“ V Tomášově evangeliu nabízí Ježíš každému příležitost stát se pomazaným Kristem, jakým je on. Takový obraz Kristovy role stojí v příkrém kontrastu k obvyklému křesťanskému pohledu.