Štítek: Podstata Boha

13. 4. 2020

Podstata Boha

Na první pohled se stanoviska Šrí Ramany, pokud jde o Boha, zdají být protkána protimluvy: při jedné příležitosti mohl říci, že Bůh nikdy nic neudělal a při jiné, že bez jeho vůle se nic neděje. Někdy tvrdíval, že Bůh je jen představa v mysli, zatímco jindy řekl, že Bůh je jediná existující skutečnost. Tato protichůdná tvrzení jsou do značné míry odrazem různých úrovní chápání, které […]