18. 6. 2020

Subtilní energetický systém

Od cesta

Velmi zjednodušeně může říct, že lidský subtilní energetický systém odpovídá nervovému systému a je rozdělen do tří základních „kanálů“. Levý a pravý kanál užíváme ke svým vědomým i podvědomým fyzickým, duševním a emočním činnostem. Střednímu kanálu odpovídá parasympatický nervový systém, který řídí dýchání, tlukotu srdce, práci trávícího a vylučovacího systému a ostatní nevědomé činnosti. Energetické kanály, které se v sanskrtu nazývají nádí, spojují navzájem energetická centra (čakry) a umožňují jejich vzájemnou součinnost. Nádí vedou životní energii. Čakry i kanály je potřeba udržovat čisté a vyvážené, pokud mají všechny aspekty lidské bytosti, ať už fyzický, mentální, citový nebo duchovní, správně fungovat.
♣ Stav našich čaker lze po probuzení kundalini vnímat rukama. Obrázek zachycuje vztah míst na dlani a prstech k jednotlivým čakrám. Pokud je náš subtilní systém v dobrém stavu, vnímáme v rukou při meditaci chladný vánek. V opačném případě cítíme teplo nebo lehké píchání či mravenčení v jednotlivých prstech a místech na dlani příslušejících k čakře, na níž kundaliní intenzivněji pracuje.
♣ Levý kanál
Levý kanál (v sanskrtu ida nádí) se také nazývá měsíční kanál. Začíná v múládhára čakře, stoupá vzhůru a v ádžňá čakře přechází do superega na pravé straně hlavy. Poskytuje vedení pro energii přání. Naše přání jsou podstatná pro naše činy, bez jejich impulsů by se nemohlo nic dít. Tento kanál se stará o citový život a minulost. Problémy levé strany směřují k pasivitě nebo k citovým extrémům (poruchám). S emocionální nerovnováhou se sebedisciplína stává obtížnou a špatné zvyky je těžké napravovat. Vážné problémy levého kanálu mohou vést až k naprosté letargii, depresi nebo různým duševním nemocem.
♣ Pravý kanál
Pravý kanál (pingala nádí) se také nazývá sluneční kanál. Začíná ve svádhišthána čakře, stoupá pravou stranou, v ádžňá čakře přechází na levou stranu a končí v egu. Je jím vedena aktivní energie, podněcující naše dynamické a tělesné činnosti. Je-li tato strana příliš přetěžována, levá strana ochabuje a přání a schopnost vnímat radost mizí. Když pravá strana dominuje, člověk se stává velice suchým a agresivním. Vytváří se nadměrný tlak na levou stranu hlavy a ego. Celý systém je vyveden z rovnováhy a člověk, zaslepen egem, ztrácí citlivost k emocím. Jeho rozhodování a činy omezují životy jiných a člověk je příjímá a uskutečňuje s pevným přesvědčením, že jsou nezbytné a logické. Extrémy pravostranného chování vedou například k srdečním onemocněním ( infarkt,…). Městský způsob života se vším, co k němu patří, může vést u některých lidí k výraznému zatížení pravé strany. Je obtížné udržet rovnováhu mezi emocemi a činy, když je práce, škola a okolní prostředí agresivní a stresující. Klidné prostředí domova pomáhá uchovat klid, ve kterém je možné se očistit a napravit nerovnováhu.
Praktiky sahadža jógy jsou účinné v odstraňování blokád v čakrách a ve vyrovnávání energií kanálů.
♣ Střední kanál
Střední kanál (sušumna nádí) začíná v místě, kde sídlí kundaliní (v křížové kosti neboli v tzv. múládháru nad múládhára čakrou), a stoupá přímo vzhůru páteří do nejvyšší čakry. Koordinuje činnosti organismu nezávislé na naší vůli. Srdce bije, plíce dýchají, krevní systém produkuje plazmu, mozek koordinuje komunikaci… Všechny tyto a další neuvěřitelné funkce jsou vykonávány mnohem efektivněji, než by dokázaly milióny počítačů. Jsou uskutečňovány bez ohledu na to, kam je zaměřena naše pozornost. Nepotřebují naše vědomé řízení a kontrolu. Naše tělesné funkce pracují nezávisle na naší vůli podle organizovaného plánu s komplexním propojením. Mnohé z nich objevila až špičková lékařská věda zkoumající DNA. A přece stále zjišťujeme, že jsme objevili jen špičku ledovce. Činnosti, které se uskutečňují prostřednictvím parasympatického nervového systému odpovídajícího na jemné úrovni střednímu kanálu, jsou spontánním děním. Uskutečňují se přirozeně bez toho, že bychom něco vědomě dělali. Proto byl pro označení této jógy vybrán název „sahadža“, protože sahadža znamená spontánní, vrozený.
♣ Stoupání Kundaliní a její působení jsou spontánní procesy, kterými nelze vědomě manipulovat a které můžeme pouze podpořit vyvážeností levého a pravého kanálu subtilního systému, technikami sahadža jógy, respektem ke všepronikající energii meditací. Jakmile byla naše Kundaliní probuzena, vystoupila tímto středním kanálem nad vrchol hlavy. Postupně si začínáme uvědomovat ohromné vnitřní galaxie našeho subtilního systému. Toto počáteční probuzení kundalini neboli seberealizace je pouhým počátkem dalších dobrodružství, kdy se seberealizace bude upevňovat.