18. 6. 2020

Proces uvolňování Kundalini

Od cesta

Energie kundalini leží stočená u kořene páteře. Její uvolňování lze přirovnat k pohybu vln, plamenů, pulzování nebo odvíjení. Rozvinutá část kundalini si obvykle hledá cestu vzhůru páteří až po temeno hlavy a odtud ven tím, čemu se někdy říká vrcholná čakra. Cakra (sanskrtské slovo, které znamená „kolo“) označuje různé energetické víry v našem éterickém těle.
Někdy se energie vine vzhůru kolem páteře, až dosáhne vrcholné čakry. V přirozeném evolučním procesu se během lidského života uvolní několik vln nebo vrstev podle toho, jakého vývojového stupně ten který člověk dosáhl. Pohyb takové vlny je tak nepostřehnutelný, že si jej většina lidí neuvědomuje, i když si před uvolněním mohou uvědomit teplo (pohyb energie) v kostrční krajině. Citlivější lidé cítí proudění energie vzhůru páteří. Mohou cítit tlak nebo bolest, když energie vstupuje do zablokované části anebo když pohyb energie není normální.
Je mnoho vrstev kundalini, které čekají na uvolnění. Uvolňování kundalini připomíná loupání jednotlivých vrstev cibule. Během svého života může člověk uvolnit několik nebo mnoho vrstev. Lidé, kteří jsou obeznámeni s energií kundalini, mohou uvolnit více vrstev, čímž urychlují svou evoluci; v extrémních případech mohou uvolnit tekutý oheň nebo extrémní teplo.
Kundalini, někdy nazývaná šakti (neboli božská jiskra životní síly) začíná svůj vzestup od kostrče, kde je umístěna. Když vystoupí vzhůru páteří a ven temenem hlavy, splyne i s duchovní energií vesmíru. Tato směs energie padá jako déšť zpátky na tělo a prostupuje celým systémem, jehož buňky pomáhá čistit. Je-li vzestupný proud kundalini zablokován něčím negativním nebo nějakým nepročištěným a nepřipraveným tělesným orgánem, může kundalini po několika dnech klesnout a pak znovu začít pomalý a bolestný vzestup. Tento proces může vyvolat velký zmatek a způsobit různé tělesné, duševní nebo citové potíže.
Člověk, který uvolní několik vrstev energie najednou, může být v nádherném stavu po dobu několika dnů nebo i týdnů. Takový člověk může mít neobyčejnou tělesnou sílu, krásné nové porozumění, pocity blažeností nebo transcendentalní vědomí a pocit, že dosáhl osvícení. Také může být trochu pyšný. U většiny lidí však tento stav pomine a kundalini zahájí svůj očistný proces; člověk se pak diví, kam se poděl ten „nádherný“ pociť a proč je všechno najednou tak obtížné. To je však běžný postup uvolňování kundalini.
Když je energie příliš zablokovaná, nedochází ke stavům blaženosti, protože energie musí okamžitě začít překážky odstraňovat. Tyto překážky jsou způsobeny ustrnulými postoji nebo starými citovými nebo duševními jizvami. Špatné držení těla nebo zranění mohou také blokovat energii.
Lidé, kteří pečují o své tělo a zvyšují své duchovní vědomí, dosahují očištění kundalini mnohem rychleji a snadněji. Stoupání kundalini je pro ně nádherným zážitkem a jeho blahodárné účinky si tito lidé uvědomují téměř okamžitě. Není-li však tělo připraveno na tuto mocnou sílu, může dovršení celého procesu trvat léta.
Jakmile se jednou kundalini uvolní, NEEXISTUJE CESTA ZPÁTKY! Obrátit tento proces je nemožné, ačkoli jej lze někdy zpomalit. Rozhodne-li se někdo, že tento vývoj je nadále nežádoucí, a snaží-li se tuto energii zastavit, pak dojde k zahlcení a nemoci, která v extrémních případech může skončit smrtí. Člověk se s touto energií musí naučit spolupracovat, nebo alespoň přežít proces intenzivního očišťování. Taková změna není obvykle kouzelným procesem, který by se ukončil přes noc; dosáhnout kompletního očištění nutného k tomu, aby se mohly rozvíjet psychické a duchovní schopnosti, někdy trvá dvacet až pětadvacet let. Jestliže někdo ví, jak s touto energií zacházet, když má zdravé tělo, mysl i ducha a když je připraven, celá změna se uskuteční mnohem rychleji. Lidem, jejichž kundalini aktivně proudí a kteří ji už začali užívat, trvá uvolnění nové energie mnohem kratší dobu.
uvolnovaniToto je příklad nesprávného proudění energie. Příliš velké množství uniká dolů Všechna energie by měla proudit vzhůru.
Tuto energii se musíme naučit ovládat a užívat v každé inkarnaci znovu. To je jeden z hlavních účelů dětství; děti je třeba vychovávat, aby se naučily správně používat své energie. Nekontrolovaná energie jim způsobuje problémy v každodenním životě a brzdí jejich růst.
Druhy neúmyslného uvolňování energie
Příčinou neúmyslného uvolňování kundalini může být užívání drog, přepracovanost, těžké zranění kostrče; smutek, trauma nebo velký strach; přílišná meditace, namáhavé cvičení nebo sex. Také přílišná sexuální předehra bez orgasmu může vyvolat uvolnění kundalini. Výrazem „neúmyslné uvolňování“ nemyslím nutně nechtěné uvolňování.
Nejenže kundalini má evoluční smysl, ale navíc nám dává novou energii. V extrémních situacích z ní může naše tělo čerpat (bez našeho vědomí). Často se stává, že když taková situace skončí, proudění energie pokračuje a člověku se nic nedaří; musí pak zvládnout příliš uvolněné energie a zároveň původní trauma.
Věk Vodnáře je velmi intenzivní. Tato intenzita urychluje náš vývoj a posunuje nás ke kvantovému evolučnímu skoku ve všech oblastech. Lidé byli velmi otevření k technologickým změnám, které byly obzvlášť neuvěřitelné během posledních několika desetiletí. Nyní dochází k podobnému růstu v oblasti duchovní a osobní; v této oblasti jsme vlastně teprve na počátku důležitých objevů, neboť intenzita této nové energie urychlí spontánní uvolňování kundalini. To se stane nezávisle na tom, zda lidé budou připraveni, nebo ne. Lidé, kteří jsou geneticky vnímavější a kteří již užívají určité množství kundalini, nebudou mít velké potíže; budou však také mnohem náchylnější k uvolňování kundalini.
V tomto směru hraje důležitou roli také astrologická energie. Zdá se, že planeta Uran má velký vliv na přílišné uvolňování kundalini u některých lidí. Saturn ve čtvrtém domě horoskopu může také probudit hlubokou podvědomou energii, která uvolňuje kundalini.
Tutéž podvědomou energii probouzí také Měsíc ve znamení Štíra.
U některých těhotných žen je uvolňování kundalini způsobeno tlakem zárodku na krajinu kundalini mezi řití a genitáliemi. Tyto ženy mohou mít také větší psychické schopnosti a vědomí. Jiné ženy zase trpí depresí vyvolanou pravděpodobně nesprávným prouděním kundalini uvolněné během těhotenství.
Lidé, kteří dlouhou dobu příliš tvrdě pracují, se mohou tělesně, duševně nebo i citově zhroutit. Potřebují pak několikaměsíční nebo dokonce několikaletou přestávku, aby se uzdravili; u těchto lidí je zhroucení často důsledkem toho, že jejich tělo dlouhou dobu čerpalo příliš velké množství kundalini, aby zvládlo pracovní nápor. Tito lidé později říkají, že jejich „nucený odpočinek“ byl velmi důležitý, neboť jim poskytl čas na přemýšlení o tom, jak změnit svůj život. Kundalini nás skutečně nutí myslit a změnit způsob existence.
Zranění kostrče někdy způsobují trvalý tlak na rezervoár kundalini, což nutí lidi, aby se neustále vyrovnávali s touto energií a se změnami, které přináší. Pozitivní stránkou je okolnost, že jim tento stav poskytuje dostatek kundalini k urychlení vnitřního evolučního růstu. Smutek, trauma, strach, bolestné vzpomínky, to vše pomáhá „otevřít“ podvědomí, které pak začne uvolňovat energii. Emocionální reakce však obvykle zesílí, přestanou odpovídat realitě a lidé se stanou náchylnými k obsesím. Není-li přebytečná kundalini z podvědomí (to jest z krajiny břišní) odstraněna a rozptýlena do celého těla, obsese se zhoršují. Mezi způsoby, kterým, lze problém zmírnit, patří meditace, volný tanec (5-10 minut) nebo přemýšlení o vyšších myšlenkách. Není-li tělo připraveno přijmout energii, kundalini bude hledat nejotevřenější čakru kudy uniknout, násilně ji otevře a bude do ní přitahovat všechnu energii jako do „černé díry“. Obsese lze vyléčit jedině novým nasměrováním energie.
Uvolnění kundalini pomocí drog je obzvlášť škodlivé, protože násilně otvírá čakry a způsobuje naprostou vyčerpanost, kterou vidíme u některých narkomanů. Lidé, kteří užívají drogy, aby získali paranormální zážitky, mají pak nedostatek paranormálních schopností v každodenním životě. Pozitivní stránkou užívání drog je skutečnost, že drogy mohou otevřít některé uživatele vyšším dimenzím a ukázat jim mystické možnosti v jejich životě. Užívám drog však nikomu neumožňuje, aby těchto stavů dosáhl ze své vlastní vůle. Proto je tato nekontrolovaná energie málo užitečná a někdy dokonce extrémně nebezpečná. Lidé mohou mít paranormální zážitky, ale jejich schopnost využít své evoluční energie se nerozvíjí.
Pokud se často věnujeme meditaci, uvolňování kundalini probíhá zpravidla mnohem plynuleji, neboť jsme na sobě už pracovali a jsme na změnu připraveni. Vize, mystické zážitky a soustředění na epifýzu mohou také působit na rezervoár evoluční energie a vyvolat proudění dalších vln do tělesného systému.
Duchovní zasvěcení z vysoké duchovní úrovně je poskytováno lidem, kteří dosáhli vysokého stupně vývoje. Takové zasvěcení obvykle uvolní alespoň jednu vrstvu kundalini. (To však nemá nic společného se zasvěcováním pozemských organizací, které mají své vlastní způsoby uvolňování kundalini.) K zasvěcení z vysoké duchovní úrovně obvykle dochází ve spánku, když si člověk celou událost ani neuvědomuje. Jediné, co si uvědomí později, je změna v jeho vnímání a postoji. Když si však někdo proces zasvěcování uvědomuje, cítí energii, kterou by mohl přirovnat k blesku pronikajícímu temenem hlavy do srdeční krajiny nebo až do samotného rezervoáru kundalini, kde se uvolní další energie. Přednost tohoto druhu uvolnění spočívá v tom, že člověk lépe rozumí tomu, co se děje uvnitř jeho těla. Zasvěcení vždycky přináší lepší uvědomění, a člověk se proto necítí tak osamělý nebo šílený, když kundalini začne dělat podivné věci. Není-li však někdo na energii tělesně, citově nebo duševně připraven, může to u něho vyvolat depresi, dezorientaci, nemoc nebo jiné problémy.
Také zasvěcení ze země může vyvolat uvolnění kundalini. Když se někdo otevře vyšší (nebo hlubší) úrovni zemské energie, pak dojde k zasvěcení (spojení). To ho ještě více otevře vědomí země. Tato energie přichází ze země velmi silným proudem, který stoupá vzhůru celým tělem, až nakonec vystoupí temenem hlavy ven. Je-li energie dostatečně intenzivní a je-li na ni člověk připraven, pak může dojít k probuzení kundalini.
Je velmi důležité, aby se lidé vyvíjeli ve všech oblastech života. Stále větší množství lidí v poradenských, náboženských a lékařských oborech se seznamuje s kundalini; jsou schopni rozpoznat její příznaky a urychlit její proces. Všichni poradci a lékařští odborníci by měli mít praktické znalosti v tomto oboru.
Příznaky uvolňování energie
Uvolňování kundalini, ke kterému dochází dříve, než dosáhneme dostatečného očištění a duchovního vědomí, je považováno za předčasné a vyvolává mnoho různých příznaků. Kromě krátkých period zvýšeného vědomí a stavů blaženosti nebo osvícení prožíváme chvíle extrémní otupělosti nebo deprese, naše chování se stává nevypočitatelným, trpíme nevysvětlitelnými nemocemi, ztrátou paměti nebo pocity celkové dezorientace. Jsou-li zasažena játra, kůže zežloutne a téměř zešedne v důsledku uvolněných negativních sil; některé části těla mohou také zčervenat nebo zmodrat. Člověk může vypadat staře, unaveně a nemocně, ale za několik hodin může vypadat o mnoho let mladší a plný života. Dalším příznakem předčasného uvolnění kundalini jsou načernalé nehty u palců na nohou, což je důsledkem přílišné aktivace reflexu v palcích, který je řízen epifýzou.
Někdy můžeme cítit celkovou rozechvělost, jak se svaly uvolňují a posílají více energie do zakončení nervů. Můžeme cítit vnitřní přetlak a máme pocit, jako bychom všechno chtěli „vyzvracet“, abychom uvolnili přebytečnou energii. Můžeme krvácet z nosu. Kundalini ve svých silnějších stavech může také potrhat lidskou tkáň. Můžeme dělat bezděčné pohyby nebo se třást. Nemoci vyvolané uvolněním kundalini lze však často vyléčit jednoduše tím, že změníme proudění energie. Tady vás však musíme varovat: když změna proudu energie nemá žádoucí účinky, vyhledejte lékařskou pomoc. Každý člověk má jiné příznaky, neboť každý má zablokované jiné části těla. Je velmi obtížné předpovědět, jak bude ten který člověk reagovat. Kundalini, když se uvolní velké množství vln najednou, lze přirovnat k zahradní hadici, kterou protéká silný proud vody: je-li páteř rovná a pročištěná, energie proudí bez překážek až po temeno hlavy; je-li zablokovaná nebo ohnutá, proud je zastaven nebo brzděn a energie se hromadí v nejbližším místě. Například u člověka s kulatými zády se tato energie bude hromadit v krajině břišní, což vyvolá intenzivní emoce (viz obr. 1). Trvá-li takový tlak delší dobu, může to způsobit tělesnou poruchu, bolesti žaludku nebo dokonce žaludeční vředy. Energii zablokovanou v hrudníku můžeme cítit jako srdeční potíže (viz obr. 2). Zablokování energie v mozku způsobuje ztrátu paměti nebo duševní poruchy nebo obojí (viz obr. 3.)
V důsledku velkého množství příznaků a nedostatku informací o kundalini přičítáme obvykle příznaky nesprávného nebo přílišného uvolnění něčemu jinému. Se svými mnoha bolestmi se člověk může cítit jako hypochondr. Občas se může cítit nemocný, zatímco nemocný není. Může se domnívat, že nebude dlouho žít, zatímco se cítí naprosto v pořádku. Když nepřipravený člověk prožívá přílišné uvolňování kundalini, je zcela běžné, že je zmatený. Jedna žena zjistila během dvou let, že má příznaky rakoviny, diabetu a srdečních a mnoha jiných potíží; všechny její příznaky však později zmizely samy od sebe, zatímco očišťování kundalini pokračovalo. Dnes je tato žena talentovanou vykladačkou budoucnosti. Jiná žena byla nemocná jedenadvacet let, a teprve pak jí doktor řekl, že za celou tu dobu nezjistil, co jí vlastně je, a neví, co víc pro ni může udělat. Když však kundalini skončila svou očistnou práci, tato žena zjistila, že jí rukama proudí duchovní léčivá energie. Neporozumění může zpomalit proces očišťování a přidat roky starostí a problémů. Střídavé návaly horka a chladu, podobné těm, jaké prožívají ženy v přechodu, přicházejí a odcházejí stejně jako psychické schopnosti. Změny nálad, postojů nebo zálib v barvách, módě a jídle jsou naprosto běžné. Někteří lidé mají příznaky schizofrenie, když kundalini uvolňuje energii ze silných, ale neintegrovaných osobností z minulých životů; je možné, že duše nebyla dost pevně spojena s osobností a osobnost zůstala oddělená, aby byla integrována během jiného života.
Kundalini uvolňuje všechny potlačené vzpomínky, ať už jsou traumatické nebo extatické. Lidé mohou prožít své zážitky z dětství nebo z minulých životů pomocí meditace anebo spontánně. Nevysvětlená zlost, perverzní sexuální fantazie a různé komplexy – to vše jsou skrytí osobní démoni, které čištění kundalini vynáší na povrch. Celý proces se urychlí, pokud se nebojíme čelit těmto potlačeným vzpomínkám. Když jsou všechna zablokovaná místa uvolněna, kundalini proudí volně a pročišťuje buňky, což umožňuje praně neboli božské univerzální energii vstoupit do lidského těla v čisté formě.
Deprese
Každý, kdo projde očišťováním kundalini, pozná stavy deprese. Deprese znamená, že je pro vás něco „vykopáváno“, abyste se na to mohli podívat. Ponecháme-li stranou psychotickou nebo chemickou depresi, je obyčejná deprese proces energie vlastní všem lidem v určité fázi jejich života. O depresi se v americkém tisku mluví špatně. Musíme však vidět její pozitivní přínos: hlubší porozumění, péče, soucit, hluboká moudrost a nesmírné tvůrčí schopností.
Radujte se ze svých depresí! Dívejte se na ně jako na něco v zásadě tvůrčího. Vstupte do své energie, zveličte ji a naslouchejte jí. Nechte svou mysl fantazírovat. Můžete si vzpomenout na části svého dětství, na minulé životy, nedávné nebo budoucí události. Deprese může otevřít vaši mysl novému způsobu vnímání nebo novým filozofickým přístupům. Můžete vycítit potřebu změnit svůj účes. Můžete použít nový recept, začít nový tvůrčí projekt; nikdy nevíte co se může objevit z hlubin vašeho podvědomí. Ostatně podvědomí nemá vůbec rádo, když se mu říká podvědomí; je to vlastně naše první vědomí – kombinace tělesného a citového vědomí. Je to první vědomí, které si dítě vyvine, první vědomí, které jsme si vyvinuli jako lidé. Součástí procesu kundalini je integrovat toto první vědomí a učinit je stejnou součástí života, jako je duševní a duchovni vědomí; jeho energie a informace pak nebudou skryté „pod“ dalšími rovinami našeho vědomí a stanou se velmi užitečnými.
Většina lidí má v průběhu očistného procesu kundalini sebevražedné myšlenky. Přání ukončit život je přirozenou součástí tohoto procesu a měli bychom je chápat jako takové. Mnoho starých způsobů odumírá, aby uvolnily cestu novému životu. Porozumět svému přání ukončit život může být začátkem nového života – stejné tělo, ale nová mysl a nové názory. Tento proces je opouštěním starých způsobů a objevováním nových.

Život nebo smrt
Když zkoumáte své pocity týkající se života nebo smrti, musíte rozlišovat, zda jste to vy, nebo vaše tělo, kdo chce život ukončit. Občas je tělo vyčerpané a unavené a nechce se mu být prostředkem. Je-li tomu tak, pak dobrá strava, odpočinek a lepší péče obnoví vaši chuť k životu. Když však zjistíte, že jste opravdu ztratili zájem a motivaci, následující rady vám mohou poskytnout nový směr:
1. Pokud možno v nejrelaxovanějším stavu meditujte o všem, čeho jste v životě dosáhli. Napište si stručný přehled a vše oceňte. Pak si zapište všechno, čeho byste chtěli dosáhnout. Meditujte o tom. Co musíte udělat, abyste toho dosáhli?
2. Uvědomte si své staré způsoby života, svou starou osobnost. Co musíte učinit, abyste vytvořili nové já? Jaká by byla tato nová osobnost ve vašem novém životě? Představte si, jak staré odchází a nové přichází. Čím více vaše tělo cítí to nové, tím snadněji se celý přechod uskuteční. Věřte, že nové se už odehrává.
3. Napište o sobě novinový článek, jako byste jej psali o několik let později. Měli byste se v něm zmínit o svých úspěších a ostatních důležitých věcech. Meditujte o různých možnostech.
4. Znovu prozkoumejte své přání skoncovat se životem. Existuje něco, co by vám pomohlo porozumět budoucnosti?
5. Představujte si znovu, jak váš starý způsob života odchází nebo odumírá. Představte si, jak se rodíte do nového života.
Sex a kundalini
Sexuální energie je nižší oktávou božské energie. Lidé, kteří zdůrazňují svůj duchovní vývoj, mohou být zklamáni, když zjistí, že pohlavní pud je také důležitý. Někteří lidé se domnívají, že Bůh zkouší opravdovost jejich přání duchovně růst. To je normální; když se energie jedné oktávy otevře, ostatní oktávy se otevřou rezonancí. Ale abyste nemuseli lovit možné partnery po ulicích, bude rozumné, když část své sexuální energie transformujete ve vyšší formu pomocí meditace nebo ji rozptýlíte po celém těle a pak ji transformujete ve vnitřní sílu, tvořivost, radost, blaženost, oddanost nebo osvícení. Někteří lidé obhajují sexuální zdrženlivost jako způsob zaměření sexuální energie na vyšší úroveň, ale já se domnívám, že to je rozhodnutí každého jednotlivce a že rozhodnutí se někdy rychle mění. Energie ve věku Vodnáře je velmi intenzivní, takže sexuální i duchovní vývoj se může odehrávat současně. Připadá-li vám vaše rozhodnutí obtížné, měli byste si najít jinou alternativu.
Během intenzivního duchovního vývoje nebo během uvolňování kundalini se objevují vzpomínky na minulé životy, což vás přitahuje k lidem, se kterými jste byli blízcí v minulém životě. Někteří lidé mají dojem, že by sexuální vztah z minulého života měl pokračovat v životě současném. Tak tomu nutně není! Buďte diskrétní a odpovědní za svou energii; mohli byste se vyčerpat nebo skončit v obtížných vztazích. Stane-li se to vám nebo vašemu druhovi, nepodlehněte panice. Uvědomte si nové vlivy a nečiňte unáhlené změny, dokud se energie nestabilizuje.
Milostné vztahy navázané během urychleného růstu většinou nemají dlouhé trvání. Mohou být velmi intenzivní, ale slovy populární písně jsou „příliš žhavé, aby neochladly“. Na druhé straně může vyrovnání polarity těchto vztahů (ať už sexuálních nebo jiných) urychlit růst. Manželství nemusí končit jen proto, že se jeden z partnerů vyvíjí a druhý ne; je možné, že se druhý vyvíjí pomaleji nebo jiným směrem. Dobré manželství dává oběma partnerům možnost, aby se vyvíjeli a učili svým vlastním způsobem.
Vždycky si važte jeden druhého a buďte k sobě ohleduplní. Porozumění je také dobré, ale někdy nerozumíme ani sami sobě.
Nápor zážitků kundalini často urychlí rozpad nezdravého manželství. V takovém případě by dvojice měla projít předrozvodovým procesem, podobným procesu námluv před svatbou; k rozvodu je třeba láskyplné přípravy. Je lepší ukončit manželství pozitivním způsobem, protože je možné, že se potkáte v příštím životě!
Kundalini může ovlivnit sexuální oblast mnoha způsoby. Může docházet ke kratším nebo delším obdobím apatie nebo snížené schopnosti. Můžete trpět frigiditou, impotencí nebo naprostým nedostatkem radosti. Když je však sexuální oblast pročištěna, sexuální energii lze transformovat a použít k čištění a léčení dalších části těla. Sexuální energie lze vedle pohlavního spojení užít k mnoha dalším účelům: můžeme jí užít k tvořivé činnosti, k rozšíření duševních schopností, k dosažení osvícení, k získání vnitřní síly a radosti ze života. Jakmile přestaneme být vězni sexuálního pudu, znovu objevíme sex jako prostředek k vyjádření života. Během očišťování kundalini musíte přijmout sebe sama jako sexuální bytost a uvědomit si, že sexuální energie je důležitá pro váš duchovní vývoj. Může se vyskytnout mužská i ženská homosexualita, když energie kundalini vyvolá androgynický stav. Kundalini nutí lidi, aby se zabývali jak mužskou, tak ženskou polaritou (viz ilustrace). Ženský princip je sdružen s levou stranou těla, s emocemi a intuicí, zatímco mužský princip je sdružen s pravou stranou, s logikou a duševní činností. Spojení obou pólů umožňuje tvořivým a duchovním silám proudit celým tělem, což může občas vyvolávat homosexuální myšlenky, pocity a tendence – ale nikoli činnost. Někdy však může tento stav trvat měsíce, roky nebo celý život. Homosexuální tendence mají samozřejmě i jiné příčiny.
Fantastické město
Během procesu kundalini budeme mít mnoho fantastických nebo zdánlivě nevysvětlitelných zážitků. Někdy je nejlepší zaznamenat si je do deníku a nestarat se o ně. Jestliže vám dělají starosti, můžete se poradit s odborníkem nebo s někým, kdo rozumí kundalini. V extrémních případech uvolňování kundalini se člověk může bát, že ztrácí soudnost; většinou jsou takové obavy značně přehnané. Jsou také chvíle, kdy vám nezáleží na tom, zda zešílíte nebo ne. Je-li stres příliš velký, musíte se uvolnit ze zaměstnání a přerušit každodenní činnost. Nejlepší je rozptýlit mysl čtením, procházkami v přírodě nebo sledováním televize – čímkoli. Chápavý poradce vám také může pomoci; problém spočívá v tom, že jakmile vyřešíte jednu věc, vždycky se objeví další. Pamatujte si, že tento proces může trvat dlouho. Přistupovat k němu jako ke kurzu lidskosti může pomoci. V průběhu celého procesu se povzbuzujte. Každý, kdo projde intenzivním procesem uvolňování kundalini, změní svou životní filozofii i způsob, jakým ji bude realizovat. Je možné projít mnoha vlnami kundalini – projít jedním očišťováním a v budoucnosti prožít nové uvolňování a nové očišťování. Poprvé je to nejtěžší. Další očišťování jsou snadnější, ačkoli se vlny kundalini prohlubují.
Život ve světě během očišťování
Život je mnohem obtížnější pro ty, kteří mají celodenní zaměstnání, neboť najít si čas na práci s kundalini je problém. Ale pokud se vám nepodaří najít si pro ni pravidelně čas, může se vám stát, že dostanete „chřipku kundalini“, při které se vám v těle nahromadí tolik energie, že budete mít různé bolesti a příznaky chřipky. V tom případě jste dostatečně nemocní, abyste zůstali doma. Zůstanete-li v posteli, dovolí to kundalini pročistit vaše tělo. Až kundalini svou práci skončí, budete se cítit lépe nebo úplně vyléčeni.
Kromě ležení v posteli je však mnoho jiných věcí, které můžete udělat, abyste obnovili proudění kundalini. Jedním cílem kundalini je pročistit buňky ve vašem těle, abyste byli připraveni na činnost vyšší duševní a duchovní energie. Prospěšné je všechno, co tento proces urychluje. Pokud si uvědomíte, kde je energie zablokována a kam směřuje, a pomůžete jí v pohybu, urychlíte tak očišťování a zmírníte bolest a zmatenost. Někdy stačí, když necháte své myšlenky a pocity pracovat za vás; jindy je třeba soustředit se na místo, kde je energie nahromaděná, a přenést ji pomocí vizualizace do páteře a vzhůru do hlavy. Uvolnění tlaku v postiženém místě urychluje léčení. Jste-li zaměstnaní mimo domov a nejste-li pány svého času, můžete si v zaměstnání dělat přestávky v souladu s potřebami svého těla; několik minut relaxace každých pár hodin vám velmi pomůže. Také meditujte a cvičte, než odejdete do práce nebo po návratu z práce. Zapisujte si své myšlenky, pocity a zážitky; věnujte tomu alespoň hodinu denně.
Některá manželství jsou nenapravitelně přetížená, když jeden z partnerů prochází očišťováním kundalini. Partneři, kteří snášejí bouře nevypočitatelných nálad, si zasluhují chvály. Někdy uvolnění kundalini u jednoho z partnerů vyvolá uvolnění u druhého. To znamená, že se dvojice musí vyvíjet a otevřít se novým možnostem (nikoli oba stejným způsobem, ale jako jednotlivci). Je třeba poznamenat, že ne všechna manželství, která končí během očišťování kundalini u jednoho partnera, končí jen z toho důvodu.
Vaši spolupracovníci a přátelé nemusí rozumět tomu, co se s vámi děje. Ušetřete je dlouhých vysvětlování. Stejně se jim bude zdát, že jste posedlí a trochu praštění. Prostě jim vysvětlete, že pracujete s energií, a dál se o ničem nerozšiřujte. Ti, kteří o tomto procesu něco vědí, vám mohou položit správné otázky a sdělit vám něco ze své vlastní zkušeností. Nejsilnější příznaky svého uvolňování jsem svedla na menopauzu a sníženou hladinu cukru v krvi. Konec konců jsem byla v odpovídajícím věku a měla jsem podobné příznaky, takže jsem se vyhnula zbytečnému vysvětlování. V každém případě je prakticky nutné vrátit se k co možno nejjednoduššímu způsobu života. Přerušení zbytečných činností je naprosto nutné. Činnosti, které nevyžadují vaši plnou pozornost, vás mohou relaxovat a dovolují tělesným procesům nerušeně pokračovat. Jsou chvíle, kdy byste si svůj proces očišťování měli uvědomovat, ale jsou také chvíle, kdy byste jej měli ignorovat.
Když se procesu příliš věnujete, váš pokrok se zpomalí. Buďte objektivní a snažte se nebýt morbidní. Pamatujte si, že očišťování kundalini je přirozený proces. Během intenzivního uvolňování energie je mnohem obtížnější se s tím vyrovnat. V takové době buďte připraveni na všechno; může dojít k radikálním změnám osobnosti, duchovnosti nebo čehokoli na jakékoli úrovni vaší existence. Přesto však musíte fungovat ve svém světě, a proto si zachovejte alespoň trochu kontroly. Čas strávený v přírodě vám bude k prospěchu.
Tvůrčí činnost a hudba jsou velmi důležitou součástí vašeho vývoje. Nesmíte zanedbávat své zdraví; váš tělesný systém je už beztak pod tlakem. Chemikálie jsou těžko stravitelné, a proto se vyhýbejte potravinám obsahujícím konzervační přísady, umělá barviva a esence. Je lepší, když budete jíst méně a častěji, šestkrát až osmkrát denně. To usnadňuje trávení a zpomaluje celý proces. Zbytečné drogy tělo jen zatěžují. Totéž se týká zbytečných starostí a obav, zatímco porozumění pomáhá.
Můžete mít chuť na jídlo, které urychluje uvolňování citového obsahu zablokované energie. Pokud možno, dodržujte vyrovnanou dietu. Odpočívejte víc než obvykle; nemusíte spát, ale vaše tělo nutně potřebuje odpočinek.
Tělesné cvičení je naprosto nezbytné, ať na to máte chuť nebo ne. V extrémních případech, když vám nezbývá energie ani na nejmírnější cvičení, alespoň se protahujte v posteli nebo na podlaze. Klidné, hluboké dýchání vám velmi pomůže. Tanec, chůze, jezdění na kole, plavání, to vše podporuje proudění energie a pomáhá odstraňovat zablokovanou energii. Během přílišného uvolňování energie však cvičení omezte, neboť cvičení proces uvolňování ještě urychluje. Chiropraktické masáže udržují páteř rovnou a usnadňují proudění energie. Masáž je výborný způsob, jak uvolnit zablokovanou energii a odstranit energii již uvolněnou, která ještě zůstala v těle. Během masáže dejte své mysli volnost a dovolte svým pocitům vstoupit do vědomí. Hloubková masáž je účinná pro některé lidi, neboť uvolňuje zablokovanou energii nejen na tělesné úrovni, ale také na úrovni citové, duševní i duchovní. V takovém případě však často zjistíme, že uvolňujeme ještě větší množství energie v tak krátkém čase, že se situace může stát ještě obtížnější. Tělo blokuje energii, protože člověk neví, jak ji zvládnout. Náhlé uvolnění někdy přinese tolik energie, že se staré struktury zhroutí a člověk přestane chápat svou situací. Někdy se dokonce snaží uvolněnou energii znovu zablokovat.
Někteří lidé cítí svrbění kůže v některých částech těla nebo dokonce po celém těle. Masážní přípravky někdy pomohou. Každodenní časté koupání nebo sprchování je také prospěšné.
Velkým problémem při očišťování kundalini je skutečnost, že nechápeme, co se děje. Díky svému neporozumění nebo nedostatku odvahy se snažíme potlačovat své pocity, místo abychom jim čelili a nechali je očistit. To můžeme udělat podvědomě, ale jakýkoli pokus blokovat proudění energie může způsobit, že se proud energie obrátí a energie se nahromadí v určitých místech, což má bolestné a někdy katastrofální následky. V extrémních případech jsou lidé upoutáni na lůžko po mnoho let. Jestliže kundalini proudí dolů, místo aby proudila vzhůru, způsobuje to potíže v nohou a někdy dokonce dočasné ochromení. Obrácený proud kundalini má za následek nesmírnou negativitu. Běžným příznakem čištění kundalini je dezorientace – pocit odloučenosti a nejistoty. Jelikož čištění odstraňuje zablokovanou energii a nahrazuje ji novým prouděním, není divu, že jsme dezorientovaní; je to podobné úplnému přebudování domu. Někdy je to velmi bolestivé.
Abyste mohli dokončit tento proces uvolňování, můžete být nuceni chápat události v jiném světle nebo odpustit sobě i druhým. Povrchní porozumění a nedostatek lásky blokují energii více než ostatní lidské slabosti, jako jsou například strach, sobectví nebo chamtivost. Někdy může přehánění pocitů urychlit uvolňování energie a dát nám pocit kontroly a zároveň lepšího uvědomění si situace.
Očišťování kundalini je v zásadě cestou ega, ale není jen pro vaše ego. Vaše energie pomůže ve vývoji i druhým. Musíte mít nějaký podpůrný systém, nikoli aby za vás pracoval, ale aby vám pomohl.
• Víra je jednou z nejdůležitějších složek úspěšného procesu očišťování kundalini.
• Víra, že je to proces, který bude úspěšný.
• Víra, že tento proces má svůj cíl, kterým je vaše povznesení.
• Víra, že se zotavíte ze všeho, čím musíte projít.
• Víra v Božskou existenci, která ví, čím procházíte, a které na vás záleží.
Modlitba a oddanost může celý proces usnadnit. Jednoho dne se podíváte zpátky a uvědomíte si, že to stálo za to.
Jak zvládnout neúmyslné uvolňování energie
Následující cvičení může dělat každý nezávisle na tom, zda kundalini proudí nebo ne. Jejich účelem je očišťovat. Některá pomáhají usměrňovat energii. Jestliže nějaké cvičení uvolní příliš mnoho energie, neopakujte je, dokud není nová energie integrována.
Požádejte přítele, aby vás při cvičení vedl, neboť je mnohem snazší, když si během cvičení nemusíte jednotlivé cviky číst. Nemáte-li po ruce nikoho, můžete si cvičení nahrát na magnetofon.
Nemáte-li dostatek času, následující čtyři cvičení vám poskytnou velkou pomoc během krátké doby.
Hluboké, klidné dýchání
Uvolněte se, jak nejlépe umíte, a udržujte páteř zpříma. Nejlepší je, když si lehnete. Dýchejte zhluboka a pomalu, jak to vyžaduje vaše tělo. Je-li pro vás břišní dýchání nejlehčí, dýchejte břichem, je-li pro vás nejlehčí dýchání hrudní, dýchejte hrudí. Dýchejte tím nejklidnějším způsobem, abyste na dech nemuseli myslet. (Toto cvičení přirozeně upravuje mnoho dýchacích problémů.)
Nadechujte vzduch hluboko do těla, do každé buňky. Když se rytmus dechu změní, neměňte jej. Dovolte tělu, aby si vybralo, co chce. Představujte si, jak energie dechu vstupuje do každé vaší buňky. Toto cvičení je výborné, ať už je děláte několik minut nebo půl hodiny. Je také výborné před meditací, během dne pro osvěžení nebo před spaním pro uvolnění.
Duševní kontrola
Usměrňování proudu tělesné energie podstatně snižuje koncentraci zablokované energie. Tady jsou tři způsoby, jak
1. Uvědomte si všechna místa v těle, která jsou zablokovaná, a představujte si, jak z nich energie vyzařuje do celého těla.
2. Uvědomte si všechna zablokovaná místa a „vmyslete“ si energii zpátky do páteře, vzhůru do hlavy a temenem ven.
3. Uvědomte si všechna napjatá nebo ztuhlá místa a „vmyslete“ si přebytečnou energii do těchto míst, aby je pomohla uvolnit.
Otevřená meditace
Několik minut zhluboka a klidně dýchejte. Soustřeďte se na jakékoli napjaté nebo zablokované místo. Masírování tohoto místa také pomáhá. Obvykle vás během tohoto soustředění napadnou situace, myšlenky nebo pocity, které se týkají postiženého místa; prostě je pozorujte a vnímejte, jak se vaše tělo cítí. Nesnažte se své myšlenky ani pocity zastavit. Začnete-li slzet, nebraňte se tomu. Uvolnění zablokovaných myšlenek a pocitů může trvat od pěti do patnácti minut, nebo to může trvat až hodinu. Až nová energie zaplaví vaše tělo, budete se cítit klidní.
Čisticí síto
Lehněte si a několik minut zhluboka a klidně dýchejte. Představujte si, že ležíte na sítu, které je větší než vaše tělo.“ Představujte si, že se síto pomalu zvedá, prostupuje vaším tělem a odstraňuje všechnu zablokovanou energii a čistí všechno negativní. Když jste skončili, modlete se, aby se všechna negativní a zablokovaná energie změnila v čistou energii a byla uvolněna do vesmíru pro dobro všech. Můžete nejdříve sledovat zablokovanou energii a přemýšlet o jejím symbolismu.
Brokolice
(Toto cvičení se jmenuje brokolice, protože energie vypadá jako stonky brokolice.) Vyberte si nějaké ztuhlé místo těla, které vám dělá potíže. Představte si, že toto místo je plné energie barvy brokolice. Nyní si představujte, že část nejblíže k pokožce tvoří zelené bubliny, podobné květům brokolice; představujte si, jak se bubliny mění ve světle zelenou a pak ve zlatou, zatímco se energie uvolňuje skrz kůži. Změna barvy připomíná dozrávání brokolice. Všeobecného uvolnění energie můžete dosáhnout tím, že začnete od jater a budete pokračovat ke slinivce břišní, k žaludku, srdci, střevům a nebo ke kterékoli jiné části těla.
Relaxace páteře
Toto cvičení relaxuje „hlavní dálnici“ nebo „komunikační kanál“. Lehněte si a položte ruce na podlahu nad svou hlavou. Přitáhněte si kolena k hrudníku. Dotýkejte se páteří podlahy a páteř uvolněte. Představujte si, jak napětí přechází do podlahy. Uvědomte si, kde napětí zůstává, a to místo masírujte. Je-li možno, požádejte někoho, aby vám namasíroval záda. Cvičení opakujte. Potom pět až deset minut meditujte.
Dechová cvičení
Jedním z nejdůležitějších úkonů je dýchání. Je mnoho druhů dechových cvičení. Uvádíme jen některá z nich. Buďte opatrní, neboť pokročilejší techniky mohou uvolnit více kundalini, než můžete zvládnout.
Barevné dýchání. Pohodlně se posaďte nebo si lehněte a udržujte páteř rovnou. Začněte nadechovat vzduch do celého těla a vnímejte, jak dech vstupuje do každé buňky; pak si představujte, že se vám tělo naplňuje červenou barvou. Nadechujte červenou barvu do každé buňky a uvědomujte si její vibrace. Uvolněte červenou barvu a opakujte cvičení s oranžovou, žlutou, zelenou, modrou, fialovou a levandulovou barvou (v tomto pořadí). Nakonec naplňte tělo zářivým bílým světlem a meditujte o Božím zdroji. (Během meditace se střídavě soustřeďte na Boha, duchovní existenci, vesmír, smysl života nebo nějaký duchovní verš nebo myšlenku.) Po skončení meditace protáhněte celé tělo.
Vibrační dýchání. Posaďte se vzpřímeně nebo si pohodlně lehněte, ale páteř udržujte přímou. Zhluboka dýchejte, aby vám hrudní i břišní krajina vystupovala. Nejdříve naplňte vzduchem dolní část hrudníku, pak naplňte střední a nakonec horní část. Nadechujte na sedm dob a pak na sedm dob dech zadržujte, vydechujte na sedm dob a pak na sedm dob nedýchejte. Opakujte. Počítání můžete synchronizovat se svým pulzem; záleží spíš na pravidelnosti než na rychlosti.
Jestliže se vám při nadechování a vydechování hrudník skoro nepohybuje, vědomě jej při nadechování vystrkujte a při vydechování zastrkujte. Mnoho lidí má tak ztuhlé hrudní svaly, že jim dělá potíže dobře dýchat. Jakmile dosáhnete správného rytmu a začnete počítat automaticky, uvědomujte si pulz vesmíru – jeho rozšiřování a stahovaní – i jeho vibraci. Po tomto cvičení můžete přejít k otevřené meditaci.
Uvolňovací dýchání. Zhluboka a klidně dýchejte. Soustřeďte se na to, jak váš dech opouští palce u nohou, pak prsty a nakonec vaši hlavu. Představujte si, jaks sebou odnáší všechno životní napětí. Toto cvičení vyrovnává energii v těle, a tím celé tělo relaxuje. Přináší osvěžení, zvláště je-li následováno pěti až deseti minutami klidu.
Kompletní dýchání. Tomuto dýchání se říká kompletní, protože naplňuje celé tělo. Zpočátku dělejte toto cvičení vleže. Ohněte nohy v kolenou tak, abyste měli chodidla na podlaze; položte ruce – s konečky prstů u sebe – na břicho pod pupek. Při nadechování prsty nepatrně oddělte. Až se tento druh dýchání trochu naučíte, cvičte jej vsedě a potom vstoje. Nakonec byste tak měli dýchat normálně. Tady je postup:
1. Naplňte dolní část plic tak, aby se vám rozšířila bránice a břišní stěna.
2. Naplňte střední část plic tak, aby se vám rozšířil hrudní koš.
3. Naplňte horní část plic tak, aby se vám horní část hrudníku rozšířila a břišní stěna stáhla. Stažení břišní stěny dovnitř dovoluje horní části plic, aby se lépe naplnila. (Poznámka: tři předešlé kroky provádějte plynule na šest dob.)
4. Na několik vteřin dech zadržte a umožněte hrudníku a břichu, aby se lépe uvolnily.
5. Pravidelně a pomalu vydechujte, zastrkujte břicho a stahujte hrudník. Toto cvičení dělejte opět na šest dob.
6. Na několik vteřin relaxujte břišní a hrudní krajinu, než začnete znovu. Nezapomeňte relaxovat také záda.
Seďte nebo stůjte vzpřímeně, aby se vám dobře naplnily plíce. Zpočátku to není snadné; vyžaduje to cvičení a trpělivost. Cvičte nejdříve dva až tři kompletní dechy. Postupně počet zvyšujte, až budete schopni udělat bez potíží deset kompletních dechů.
Čistící dýchání. Nejdřív se třikrát kompletně nadechněte (viz nahoře) a po třetím nadechnutí zadržte dech na několik vteřin. Pak stáhněte rty, vytlačte dech několika krátkými výdechy, a zadržujte přitom dech mezi jednotlivými výdechy. Pokračujte, než všechen vzduch vytlačíte. Síla každého výdechu pomáhá čistit a oživovat tělo. Opakujte. Nadechujte se jen jedním kompletním dechem na každé vydechování.
Flétnové dýchání. Dělejte čistící cvičení, ale při vydechování stáhněte rty, jako byste hráli na flétnu nebo foukali přes hrdlo lahve. Vydechujte jedním nepřetržitým proudem, dokud nevytlačíte všechen vzduch. To uvolňuje přebytečnou energii.

zdroj: www.probud.se