12. 4. 2020

Splynutí zenu a tantry

Od cesta

Cesta dovnitř skrze sebedotazování a meditaci nás přivádí k okamžitému uvědomění si toho, co je a kým jsme.
Tento existenciální průzkum vede k „Já jsem“ bez Já. Bytí, Přítomnost a Vědomí jsou základem toho.
Ale ve skutečnosti není nic takového jako základ, není ani začátek a konec, jen vědomí bez konce.
„Já jsem“ je základ vázaný na tělo. Bez těla by se toto „Já jsem“ nemohlo projevit.
Co je podstatou bytí? V odpovědi na tuto otázku selhávají slova a symboly.
Mysl, jež je sama výsledkem tělesné přítomnosti, není schopna to pojmout.
Realizace zenu (meditace) je vstřebávání do sebe. Pak už není žádné Já, ani to, co je jeví jako Já, ale jen univerzální světlo, v němž se vše zjevuje a opět mizí.
Je to neprojevená prázdnota, tak zvané ne-Já.
Když následujeme cestu setkání a intimity, splyneme se všemi jevy. Všechny jevy jsou projevem vědomí.
Ve všech jevech můžeme nalézt univerzální Jedinost. Jedno bez druhého. V našem lidském vnímání splynete s objektem, a pak proudí láska.
Ten, kdo miluje, a ten, který je milován, se rozpustí a zůstane Láska. Láska, jenž je prosta identity.
Už není ten, kdo by poznával svět, ale jste život sám. Na nic nepohlížíte jako na existující mimo vás.
Nemůžete nikam jít a ničemu se nemůžete vyhnout. Jste všeobjímajícími, jste vším. Vesmír je vaším tělem.
Všechny pohyby se odehrávají uvnitř vás. Jste ticho (bez pohybu) a jste výrazy proměny. Změna a neměnnost jsou ustavičné.
To, co je stálé, je pravdivé. Je to nekonečná otevřenost a svoboda. Kvalita Mahamudry.
V zenu umírá naše sebe-vědomí a žijeme v neznámu. V tantře existujeme ve všem, co má formu, bez jakéhokoliv rozporu.
Jste beztvarostí, která se stává tvarem, jste tvarem bez tvaru.
Jste absolutním i dočasným jevem. Absolutno a Jedno, které je relativní (relativní = jsoucí ve vztahu k něčemu).
Nic neexistuje samo o sobě a současně si uvědomujeme, že vše je naplněno sebou samým.
Teď nemáme nic a nejsme ničím, a to nám dává to nejvyšší naplnění, a ještě mnohem a mnohem víc.
Bohatství a hojnost, které vyvěrají z ničeho. To je ten dar. To je pravá radost. To je To.