Štítek: Splynutí zenu a tantry

12. 4. 2020

Splynutí zenu a tantry

Cesta dovnitř skrze sebedotazování a meditaci nás přivádí k okamžitému uvědomění si toho, co je a kým jsme. Tento existenciální průzkum vede k „Já jsem“ bez Já. Bytí, Přítomnost a Vědomí jsou základem toho. Ale ve skutečnosti není nic takového jako základ, není ani začátek a konec, jen vědomí bez konce. „Já jsem“ je základ vázaný na tělo. Bez těla by se toto „Já jsem“ […]