6. 9. 2020

Když se vrátíte ke svému Já

Od cesta
Když se vrátíte ke svému Já a vaše pozornost zůstane zaměřena na Sebe-uvědomění, začnete na věci pohlížet s větším odstupem a nebudete je brát osobně. Už vám nebude tolik záležet na tom, co lidé říkají a co si myslí. Nebude vás to ovlivňovat. Posloucháte, co říkají, ale mysl se toho neúčastní. Nasloucháte jim spíše energeticky. Tu a tam vnímáte něco výrazněji a přirozeně na to reagujete. Není to stav, který byste nějak rozvíjeli. Jste-li přítomni, tato spontánní síla se projevuje sama. V tomto stavu jsou všichni šťastní. Přesto existují bytosti, které touží překročit i přítomnost „Já jsem“. Proč by chtěl někdo překročit tento krásný, harmonický stav? Protože na nejhlubší úrovni ani tento stav přítomnosti není tím, co jste. Přítomnost je jako vůně květiny. Když pocit přítomnosti pozorujete jako svědek, nahlédnete, že i tento pocit má jevovou povahu. V té chvíli jste ponořeni v nepopsatelném. Spočíváte v Absolutnu. Stali jste se květinou, avšak tuto květinu nikdo nenajde. Už nepotřebujete nic vlastnit. Jste ve svém nejčistším stavu. Nebojujete se životem. Nejste omezeni rasou, náboženstvím – nic z toho se vás netýká. Pohyb měsíce a planet, míjení ročních období a chování lidí – žádná z těchto věcí vás neovlivňuje. A nejste na nějaké cizí planetě, jste tady. Jste opravdovou lidskou bytostí, vám je ale jedno, jestli to druzí vnímají. Nestaráte se o to, co budete dělat. Nehledíte do budoucnosti a nejste posedlí minulostí. Pojmy noc a den už nemají takový obsah jako dřív. Myšlenky a představy, dokonce i ty,které byste kdysi považovali za významné, vás nijak zvlášť neovlivňují. I v tomto stavu budete používat mysl – na všechno, i na zcela běžné věci. Mysl zde bude stále, nyní už ji ale nebudete uctívat a poslouchat. Její fungování se změní. Mysl začne sloužit Nejvyššímu a bude jednat pouze v zájmu dobra. To všechno je vaše království. To všechno jste vy. Jakmile se plně ukotvíte ve vlastním vidění, všechno bude „Já jsem“ – jako dočasný aspekt i jako neměnná věčnost, kterou nemůže nikdo spatřit.
Mooji ❤️🙏❤️