12. 4. 2020

Evangelium podle Jidáše

Od cesta

Toto evangelium probudilo zájem nejen o Jidášovu roli v Kristově životě a smrti, nýbrž také o gnostický pohled na Ježíšovo učení a víru. Evangelium, datované uhlíkovou metodou do doby kolem roku 280 n.l., naprosto reviduje naše chápání Jidáše jako zrádce, který Ježíše prodal za třicet stříbrných. Spíše ukazuje, jak Ježíš směroval Jidáše, aby ho udal úřadům, protože šlo o součásti naplánované a z duchovního hlediska nutné řady událostí. Takto Ježíš dožil podle gnostického chápání smrti, tj. osvobození z pout materiálního těla. Evangelium naznačuje že Jidáš byl jediným z žáků, kterého Ježíš plně zasvětil do gnostických představ, a cituje Ježíšova slova: [b]“Budeš obviňován generacemi…přijdeš nad nimi vládnout…předčíš je všechny, neboť obětuješ člověka, který je mým oděvem.“ Snad nejdůležitějším a nejkačířštějším znakem evangelia v Jidášově podání je podkopávání konvenční křesťanské ideje, podle které Ježíš zemřel, aby vykoupil hříchy lidstva. Raná gnostická sekta kainovců zastávala názor, že Jidáš byl nástrojem „sofie“ nebo božské moudrosti, když předal Ježíše úřadům; tím si vysloužil nenávist demiurga za Ježíšův triumf nad smrtí a pozemským životem.

David Douglas – Ztracené kulty a tajemná náboženství