12. 4. 2020

Bhaktijoga cvičení – Eduard Tomáš

Od cesta

Vážení přátelé, mám za to, že většina lidí na této planetě, pokud se vůbec zajímá o duchovní život, žije dnes v přibližně stejné racionální sféře. Proto vám nabízím a radím ze své zkušenosti: zkuste si sami tuto zbožnou hru jako kdysi já. Budete stejně překvapeni sympatickou božskou rezonancí, odpovědí na tuto hru a přímou účastí vysokých duchovních sil na ní.

Můžeme si to zkusit hned. Sedněte si klidně do křesla nebo na židli, uvolněte se fyzicky i psychicky, zavřete oči a několikrát zhluboka vydechněte. Nadechněte a vydechněte, abyste si pročistili plíce — a pak několikrát, řekněme 14 x nadechujte zhluboka až z první čakry na konci páteře zvuk ÓM nebo A UM a veďte jej vnitřkem páteře až nad hlavu. A pak zase zpátky dolů až do konce páteře. Nádech provádějte přirozeně, regulujte spíše výdech. Nádech a výdech tvoří společně jeden dechový cyklus. Proveďte jich v plném soustředění na váš dech čtrnáct a později i jednadvacet. A pak myslete jednu až dvě vteřiny na nekonečno, což upevní vaši psychickou i fyzickou stabilitu. A teď pozor! Vzpomeňte si na někoho, koho jste měli nebo ještě máte opravdu, ale opravdu rádi. Koho jste milovali nebo milujete nade všecko. Myslete na tuto osobu s láskou, jak nejvroucněji umíte a jak nejopravdověji to jen dovedete. Živě si ji představte. A zahalte ji co nejživěji žhavým citem lásky. Tak. A teď znovu pozor! Přeneste tento žhavý, hluboký a horoucí cit do svého duchovního srdce. Ovšem již nikoli s obrazem člověka, jen samotný cit. Nebojte se, že by to mohlo tomu člověku nějak uškodit — vůbec ne, nic mu neubude, nic t ím neztratí, právě naopak. Jakmile přenesete cit lásky do svého vlastního duchovního srdce — hledejte ho v místě, kam mimoděk ukážete prsty pravé ruky, když řeknete já —, pocítíte vy sami a někdy i váš milovaný mohutnou odezvu lásky z nitra, protože duchovní srdce j e středem vašeho bytí, vaší existence, vašeho vědomí, blaženosti a pochopitelně i lásky. Uvědomte si znovu tento střed vaší bytostiv lásce a s láskou. Bůh je láska, to už jsme si řekli. Jakmile na něj s láskou pomyslíte, ihned se v ám ozve, to je vlastní Boží zákon. Ozve se vám zprvu jakýmsi teplým jasem okolo srdce, jako když slunce svítí na paseku v lese a náhle ozáří to vaše tajemné božské místo. Tato citová vize může být někdy provázena i vizí světelnou, světlem čistým, čirým jako křišťál nebo jako tekuté stříbro a někdy mocným jako živý blesk. Vždy je to však zkušenost sympatická, to mi věřte, která vás nikdy nevyděsí a pokaždé potěší. Tyto vize nejsou ani podmínkou úspěchu, ani jeho potvrzením, a nejsou tedy ani nutné. Uvádím je jen proto, že jsou možné a že jsou krásné. Dostaví-li se, nesnažte se je udržet ani opakovat. Je to totiž milost, která některým uctívatelům Boha přichází sama od sebe. Nyní je potřebné a vlastně i nezbytné jedině prohloubení vaší vlastní pozornosti, bdělosti věnované vašemu nitru. Tuto bdělost je třeba doplnit ještě větší láskou, ještě pokornější oddaností a odevzdaností vlastní lásce samé. Obojí je ve vás. Je to vaše nejvnitřnější podstata, království nebeské, je to vaše pravé já. Nikoli ego, to je jen snůškou myšlenek, chtění a zvyků, nýbrž pravé božské Kristovo jáství. Toto neosobní božské jáství, můžeme mu říkat bytí nebo kvalita pozornosti , jak chcete, je místem vašeho setkání s Bohem. A vlastně už je Bohem samotným. Nepřestaňte ho ani na chviličku milovat. Otevřete mu své srdce dokořán, až za hranice světů — to je , jak říkají Indové, préma. Blížíte se s láskou k nejvyššímu principu dobra, lásky, moudrosti, bytí, milosrdenství. Uvědomte si, jak rádi byste se s ním setkali, jak rádi byste ho denně zažívali, potkávali ho, a že právě to je nyní ve vašich možnostech, že právě to je náplní vaší každodenní duchovní praxe. Buďte nyní úplně prosti všeho kromě lásky. A buďte, prosím, nejmenší ze všech. S takovýmto postojem se s plnou důvěrou obraťte k tomuto tajuplnému místu, k sídlu pravdy a míru. Nehledejte ho však myšlenkami nebo v myšlenkách — je za myšlenkami. A teď už, prosím, zatajte dech, na maličký okamžik, na jednu nebo dvě vteřiny a dovolte tomuto zdroji, aby na vás sám zazářil. Aby vás přímo absorboval do sebe. Stane-li se tak, a ono se tak jednou stane, i když ne třeba hned, nebojte se, prosím, a nebraňte se tomu. Jen prohlubujte dál svou lásku — pak ubude vašeho strachu, anebo se nejspíš nedostaví vůbec. Paprsky lásky vás stále objímají. I když to nepozorujete, i když o nich ani nevíte, jste v nich, žijete v nich, milujete v nich — neopustí vás ani na okamžik a ani by vás opustit nemohly. Teď se vůbec nehýbejte — tělem, myšlenkami ani citem, s výjimkou trvalého hlubokého citu lásky, ta zde zůstat musí, aby se spojila, sjednotila s tím, co přijde. A to, co přijde, je esencí ticha, esencí oceánu milosti Boží. Je to nejintenzivnější uvolnění — opravdová svoboda a život svobody. Je to jistota Boží pravdy, opěrný bod ryzí existence a indiferentního vědomí, příliv světla a dobra. Stáváte se kořistí Boží lásky, kořistí, která se nechce a ani nemůže bránit. Nebraňte se, odevzdejte se úplně. Stáváte se neposkvrněným ryzím bytím, žijícím v současnosti — v teď. Je to tajemství Boží lásky v trvalé přítomnosti, v teď. Nyní víte, že je to univerzální život, jenž nikdy nezačal, a proto nikdy neskončí. Žijte ho v Bohu, neboť on je božský a dobrý. JE. Je to pravá skutečnost v nás i kolem nás. Neuvažujte už o ní, nepřemýšlejte o ní, žijte ji. Staňte se jí napořád a navždy.

ÓM TAT SAT ÓM